Vrijkomende lijfrente en levensverzekering

Heeft u een vrijkomende lijfrente en bent u benieuwd hoe u de uitkering van de levensverzekering het best kunt benutten? Het is gebruikelijk om het geld te gebruiken als een aanvulling op uw pensioen. Het is in ieder geval verstandig om rekening te houden met de fiscale regels en op basis daarvan een geschikte manier van uitkeren te kiezen. Bovendien kunt u de vrijkomende lijfrente eventueel verlengen, of kunt u er tijdens de looptijd al voor zorgen dat de verzekering bij overlijden bijvoorbeeld uitkeert aan uw partner. Houd er verder rekening mee dat er een verschil bestaat tussen een vrijkomende lijfrente uit een levensverzekering van voor 2001, of uit een levensverzekering die u later heeft afgesloten. Zorg ervoor dat u zich goed laat informeren over de vrijkomende lijfrente, om de meest gunstige manier van uitkeren te kiezen en er daarmee voor te zorgen dat u kunt rekenen op een zo hoog mogelijk netto bedrag. Probeer in ieder geval de belastingdruk te beperken.

Aanvulling op het pensioen

Het is gebruikelijk om de vrijkomende lijfrente te gebruiken als een aanvulling op uw pensioen. U zorgt er daarmee voor dat u de levensverzekering kunt gebruiken om het inkomen op latere leeftijd aan te vullen en er daarmee voor te zorgen dat u de vrijheid behoudt die u gewend bent. Uiteraard kunt u de lijfrente uit de levensverzekering ook gebruiken om het inkomen van uw nabestaanden aan te vullen. Zorg er dan voor dat de verzekeraar bij overlijden uit zal keren, of er sprake is van een vast moment in de toekomst waarop er een uitkering plaats zal vinden, bijvoorbeeld op het moment dat uw kinderen 18 jaar worden.

U kunt gebruik maken van twee verschillende vormen van aanvulling op het pensioen. Stort u eenmalig een bedrag, bijvoorbeeld nadat u een ontslagvergoeding ontvangen heeft? Dan is er sprake van een lijfrente koopsom polis. U gebruikt eenmalig een bedrag, om vanaf uw 65ste jaar of na overlijden periodiek een bedrag uit te laten keren. Spaart u periodiek voor de vrijkomende lijfrente, bijvoorbeeld als aanvulling op uw pensioen en om het pensioengat te dichten? Dat is er sprake van een lijfrentepolis. In de beide gevallen kunt u de vrijkomende lijfrente gebruiken om uw inkomen aan te vullen en ervoor te zorgen dat u voldoende te besteden heeft.

U kunt zelf bepalen of u de vrijkomende lijfrente uit wilt laten keren op het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt, wanneer u komt te overlijden. Wilt u zeker zijn van een uitkering? Dan kunt u zelfs voor een combinatie van de beiden kiezen. Bereikt u de AOW-leeftijd? Dan zal de vrijkomende lijfrente aan u worden uitgekeerd door middel van een periodieke uitkering. Komt u eerder te overlijden? Dan zal de periodieke uitkering aan uw nabestaanden ten deel vallen en kunnen zij daar gebruik van maken.

Belasting over de vrijkomende lijfrente

Houd er rekening mee dat de Belastingdienst in bepaalde gevallen belasting zal heffen over de vrijkomende lijfrente. Dat heeft te maken met de inkomstenbelasting, die u vroeg of laat dient te betalen. Doet u belastingvrij periodieke inleggen in uw levensverzekering, of maakt u bijvoorbeeld gebruik van banksparen voor uw pensioen? Indien er sprake is van een pensioentekort mag u tot maximaal de hoogte van uw jaarruimte belastingvrij premie of bedragen inleggen. U dient in dat geval belasting te betalen over de vrijkomende lijfrente, aangezien u die tijdens het inleggen nog niet betaald heeft.

Houd er bovendien rekening mee dat de belastingregels verschillend zijn voor oude en nieuwe vrijkomende lijfrente. Heeft u de levensverzekering voor 2001 afgesloten? Dan gelden er andere regels dan wanneer u dit sinds die tijd heeft gedaan. Aangezien dergelijke verzekeringen vaak enkele tientallen jaren lopen bestaat de kans dat u nog een oude levensverzekering heeft. Het is dan verstandig om bij de Belastingdienst de fiscale regels na te gaan, of daarover contact op te nemen met uw financieel adviseur. Bepaal op die manier hoe u de vrijkomende lijfrente het best kunt benutten, zonder hier teveel belasting over te betalen.

Manier van uitkeren van de vrijkomende lijfrente uit de levensverzekering

U kunt de vrijkomende lijfrente op een aantal verschillende manieren uit laten keren. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een levenslange lijfrente. In dat geval spreekt u met een verzekeraar af dat zij uw nabestaanden ieder jaar een bepaald bedrag uit zullen keren, vanaf het moment dat u komt te overlijden. Kiest u in plaats daarvan voor een tijdelijke lijfrente? Dan spreekt u met de verzekeraar een einddatum af. Vanaf dat moment zal men de periodieke uitkeringen gaan starten en kunt u daar gebruik van maken. Vergelijk de beide opties en ga na welk doel u voor ogen heeft met de vrijkomende lijfrente, om na te gaan wat in uw geval de beste oplossing is.

Daarnaast kunt u gebruik maken van een direct ingaande lijfrentepolis of een uitgestelde lijfrentepolis. In het eerste geval kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van een ontslagvergoeding, om een kapitaal in te leggen bij een verzekeraar. Uiteraard kunt u hier ook een erfenis of een ander groot bedrag voor gebruiken. De direct ingaande lijfrente start direct met uitkeren, vanaf het moment dat u de inleg deed. Er zal sprake zijn van een periodieke uitkering. U heeft op die manier bijvoorbeeld de mogelijkheid om er met de vrijkomende lijfrente uit de levensverzekering voor te zorgen dat u een aantrekkelijke aanvulling op uw inkomen of pensioen ontvangt.

U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van een uitgestelde lijfrentepolis. In dat geval doet u iedere maand (of ieder kwartaal of jaar) een periodieke betaling, in de vorm van een premie voor de levensverzekeraar. De levensverzekeraar verzamelt de premies en zal het kapitaal beleggen of hiermee sparen. Op die manier ontstaat er een eindkapitaal. Zodra u stopt met het doen van periodieke betalingen zal de levensverzekeraar starten met het uitkeren van de vrijkomende lijfrente. U kunt op die manier zorgen voor een aanvulling op uw inkomen of pensioen in de toekomst, met geld dat u op dit moment nog niet nodig heeft.

Houd er rekening mee dat er een verschil bestaat tussen een lijfrentepolis met of zonder premierestitutie. Wilt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat de betaalde premie uw nabestaande toe zal komen nadat u bent komen te overlijden? Maak dan gebruik van premierestitutie. Indien u op de einddatum nog in leven bent zal het uit te keren bedrag lager uitvallen. U koopt als het ware een vorm van zekerheid, die ten kosten gaat van het rendement indien u op de einddatum nog in leven bent en u zelf gebruik kunt maken van de levensverzekering.