Voogdijverzekering

De voogdijverzekering is over het algemeen niet zo bekend, maar daarom niet minder interessant. Het is een verzekering die uitkomst kan bieden op het moment dat er met u als ouders wat gebeurt, waardoor een voogd verder voor de kinderen zal moeten zorgen. Het is verstandig om hier al in een vroeg stadium afspraken over te maken met iemand die als voogd op wil treden. Daarnaast kunt u zich richten op de financiële afwikkeling, bijvoorbeeld door een voogdijverzekering af te sluiten.

Houd er rekening mee dat een voogd een behoorlijke klap te verwerken krijgt op het moment dat u en uw partner iets overkomt. In dat geval zal uw kind of zullen de kinderen onder de voogdij gaan vallen. Dit betekent bovendien dat de voogd financieel verantwoordelijk wordt voor uw kind of kinderen. Om de financiële lasten in dat geval wat te verlichten is het mogelijk om een voogdijverzekering af te sluiten. U zorgt er daarmee voor dat er voldoende geld beschikbaar is op het moment dat u beiden wat overkomt en de kinderen onder de voogdij van de voogd zullen vallen.

Wat is een voogdij?

Een voogdij staat voor de zeggenschap of het gezag van een volwassene, over kinderen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Normaal gesproken horen de kinderen dan nog bij de ouders, maar wanneer hen iets overkomt kan er sprake zijn van een voogdij. Er bestaan verschillende vormen van voogdij, waaronder de voorlopige voogdij, om ervoor te zorgen dat de kinderen tijdens een bepaalde periode uit huis kunnen worden geplaatst en bij een voogd terecht kunnen voor hun opvoeding. De voogdij die van toepassing is wanneer de beide ouders iets overkomt is meer definitief van aard, tot op de leeftijd van 18 jaar voor de kinderen.

Het is van belang om vooraf afspraken te maken over de voogdij voor de kinderen, om te bepalen wie er verantwoordelijk is op het moment dat u als ouders iets zal overkomen. Het is mogelijk om een voogd aan te stellen (uiteraard in overleg) en er met een voogdijverzekering voor te zorgen dat het financieel goed geregeld is en u zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Dankzij de financiële bijdrage kan de voogd zorgen voor de kinderen, zonder dat de kosten voor de opvoeding in combinatie met eventuele eigen kinderen te hoog op zullen lopen.

Voogdijverzekering afsluiten

Het afsluiten van een voogdijverzekering is op zich niet moeilijk, al is het verstandig om de verzekeringen bij de diverse verzekeraars goed met elkaar te vergelijken. U kunt onder andere terecht bij Cardif en Proteq, naast een aantal andere verzekeraars die u de mogelijkheid bieden om een voogdijverzekering af te sluiten. Vergelijk in ieder geval de verschillende voorwaarden die men hanteert, om een idee te krijgen van het risico dat u af kunt laten dekken. Kijk vooral naar de voorwaarden met het oog op de uitkering, om er met de voogdijverzekering daadwerkelijk voor te zorgen dat de kinderen financieel goed terecht zullen kunnen bij de voogd die u op het oog heeft.

Het is daarnaast verstandig om goed naar de premie van de voogdijverzekering te kijken. Hoe verhoudt de premie die de verschillende verzekeraars rekenen zich tot de overige aanbiedingen en hoe vertaalt zich dit uiteindelijk in een aantrekkelijke uitbetaling, die de voogd voldoende financiële mogelijkheden biedt om voor de opvoeding en verzorging te zorgen? Kijk hier goed naar en probeer de voogdijverzekering online te vergelijken met de verschillende alternatieven. Op die manier kunt u een goede keuze maken voor een van de beschikbare verzekeraars, die u graag met een polis van dienst zijn.

Voorwaarden van de voogdijverzekering

Het is altijd verstandig om de voorwaarden van de voogdijverzekering er goed op na te kijken. U zorgt er op die manier voor dat het duidelijk is waarvoor u de premie betaalt en hoe dit uiteindelijk zal leiden tot een vorm van uitkering op het moment dat u als ouders wat zal overkomen. Het is in dat geval bijvoorbeeld van belang om de uitkering periodiek plaats te laten vinden, waardoor de voogd de uitkeringen uit de voogdijverzekering kan gebruiken om de doorlopende kosten, zoals die voor een studie, te betalen.

Een voogdijverzekering is als het ware een overlijdensrisicoverzekering, die gebonden is aan een aantal specifieke voorwaarden. U kunt de verzekering afsluiten voor kinderen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, om een uitkering tot hun 18e verjaardag te garanderen. Houd er rekening mee dat het na het bereiken van die leeftijd niet meer mogelijk is om aanspraak te maken op de voogdijverzekering. Heeft de verzekering niet uitgekeerd en overkomt u iets nadat uw kinderen de leeftijd van 18 jaar zijn gepasseerd? Dan zal er geen uitkering plaatsvinden en gaat de premie verloren, net als wanneer u als ouders (gelukkig) niets overkomt.

Voogdijverzekering en successierechten

Houd er tenslotte rekening mee dat het van belang is om de voogdijverzekering op de juiste manier af te sluiten, door de kinderen als zowel de begunstigde als de verzekeringnemer op de polis te vermelden. Dit is van belang, om te voorkomen dat de voogd uiteindelijk successierechten dient te betalen om het geld te kunnen innen en daar gebruik van te maken. Ook de ouders staan als verzekerden op de polis. Op die manier is het goed duidelijk dat het gaat om een voogdijverzekering die de kinderen helpt financieel voldoende mogelijkheden aan te bieden aan de voogd, iets waar de ouders verantwoordelijk voor zijn op het moment dat zij nog in leven zijn.

Kijk goed naar de voogdijverzekering en maak in ieder geval het onderscheid tussen een tijdelijke voogdij en een voogdij na overlijden van de ouders, waarbij de voogd de opvoeding voor zijn of haar rekening zal moeten nemen. Het is op dat moment van belang om voor voldoende financiële middelen te zorgen. Met een voogdijverzekering zorgt u ervoor dat de voogd goed voor uw kinderen kan zorgen en zij bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om een studie te beginnen en deze ook daadwerkelijk af te maken zonder daar zelf voor de hoeven betalen.