Verzekerd kapitaal

Bent u op zoek naar een levensverzekering? Dan krijgt u te maken met de term verzekerd kapitaal. Wat houdt verzekerd kapitaal in? Wat kan u met verzekerd kapitaal?

header verzekerd kapitaal

Wat is verzekerd kapitaal?

Verzekerd kapitaal is het bedrag dat is verzekerd met de levensverzekering. Het gaat om het verzekerde bedrag dat of de opgebouwde waarde die na het intreden van de verzekerde gebeurtenis aan de begunstigde wordt uitgekeerd.

Bij een overlijdensrisicoverzekering (ORV) gaat het bij verzekerd kapitaal om het bedrag dat aan de nabestaande(n) van de overledene wordt uitgekeerd indien deze voor de einddatum van de verzekering overlijdt. Dat geldt ook voor uitvaartverzekeringen. Bij een kapitaalverzekering wordt het verzekerd kapitaal bij leven uitgekeerd. Het gaat dan om het opgebouwde kapitaal dat op een bepaald moment en onder bepaalde voorwaarden aan de begunstigde wordt uitgekeerd.

Hoogte van het verzekerde kapitaal

De hoogte van het verzekerde kapitaal hangt af van een aantal factoren. De belangrijkste factor is de hoogte van de kosten die met het kapitaal moeten worden gedekt. Bij een hoge hypotheek op uw huis kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om een hoog kapitaal te verzekeren, zodat de hoge lasten gedekt zijn.

Deze beredenering gaat ook op voor uitvaartverzekeringen. Wanneer u een groot bedrag voor uw uitvaart beschikbaar wil hebben, is het verstandig om voor een groot verzekerd kapitaal te kiezen. Wanneer u een lager bedrag kiest, wordt er immers ook een lager bedrag uitgekeerd en kunnen de kosten en/of lasten wellicht niet volledig worden gedekt.

Om het verzekerde kapitaal te kunnen ontvangen, betaalt u een maandelijkse premie. Hoe hoger het verzekerde kapitaal, hoe hoger de ingelegde premie. Wanneer de ingelegde premies hoger zijn, geldt echter niet automatisch dat ook de uitkering hoger is. De hoogte van de premie hangt namelijk ook af van de kans waarop de verzekeraar moet uitkeren. Als deze kans groter is, bijvoorbeeld omdat u al ouder bent, kan het zijn dat u een hogere premie moet betalen voor hetzelfde bedrag dan iemand die jonger is.

Wat kan ik met verzekerd kapitaal?

Het verzekerd kapitaal wordt uitgekeerd aan de begunstigde wanneer de verzekerde gebeurtenis zich voordoet. Het bedrag is verzekerd met het oog op een bepaald doel. In het geval van een ORV voor een hypotheek is de verzekering bedoeld om de hypotheekschuld af te lossen. Wanneer de levensverzekering verpand is aan de hypotheek, kan het kapitaal alleen worden gebruikt voor de hypotheekaflossing.

Wanneer het verzekerde kapitaal niet verpand is, keert de verzekeraar dit aan de begunstigde uit. Waar het kapitaal voor kan worden gebruikt, hangt af van de voorwaarden van de verzekering. Bij bijvoorbeeld uitvaartverzekeringen in kapitaal en natura is het kapitaal specifiek bedoeld om de uitvaart te bekostigen.

Veelgestelde vragen

Moet ik het verzekerde kapitaal van mijn ORV opgeven?

Tijdens de looptijd moet u de waarde van uw ORV alleen opgeven als deze hoger is dan € 7.913 in 2023. Onder dat bedrag hoeft u de waarde niet bij uw belastingaangifte op te geven.

Betaal ik erfbelasting over de uitkering van mijn ORV?

Bij de uitkering van het verzekerde kapitaal kan de Belastingdienst erfbelasting heffen. De Belastingdienst telt deze uitkering namelijk mee voor de hoogte van de erfbelasting. De relatie tot de overleden persoon bepaalt hoeveel erfbelasting u moet betalen. Er zijn ook vrijstellingen voor erfbelasting. Deze vrijstelling geldt wanneer het uitgekeerde bedrag onder de vastgestelde grens in dat jaar ligt.

Kan ik het uitgekeerde kapitaal vrij besteden?

Het uitgekeerde kapitaal heeft een bepaald doel. Bij een ORV kan het doel de aflossing van een hypotheek zijn. Wanneer de ORV is verpand, kan het kapitaal alleen worden gebruikt om deze hypotheek af te lossen. Uitvaartverzekeraars stellen daarnaast bijvoorbeeld vast dat het kapitaal alleen voor de uitvaart van de overledene kan worden gebruikt. Het kan niet in eigen zak worden gestoken. Wat u met het vrijgekomen kapitaal kan doen, hangt dus af van het type verzekering en de voorwaarden die in de polis zijn opgenomen.