Uitvaartverzekering in geld

Wilt u gebruik maken van een uitvaartverzekering in geld, die we ook wel een kapitaalverzekering voor uw uitvaart noemen? In dat geval maakt u gebruik van het alternatief voor de natura uitvaartverzekering, waarmee u ervoor zorgt dat er een bedrag beschikbaar komt voor uw nabestaanden. Zij kunnen de uitvaartverzekering in geld gebruiken om uw uitvaart te financieren, zonder dat ze daarvoor uw erfenis of hun eigen financiële middelen hoeven te gebruiken.

Uiteraard biedt de uitvaartverzekering in geld een aantal voor- en nadelen. Het is bovendien verstandig om dit type verzekering te vergelijken met bijvoorbeeld het banksparen op een geblokkeerde rekening. In dat geval spaart u zelf voor uw uitvaart en heeft u de mogelijkheid om het geld te onttrekken aan uw belastbare inkomen. Dat betekent dat u op een fiscaal aantrekkelijke manier spaart voor uw uitvaart, al mag u het geld dan ook daadwerkelijk alleen daarvoor gebruiken. Met een uitvaartverzekering in geld heeft u de zekerheid van een voldoende hoge uitkering, ook op het moment dat u vroegtijdig komt te overlijden en u nog nauwelijks heeft kunnen sparen.

Kapitaal opbouwen en polis afkopen met uitvaartverzekering in geld

Houd er rekening mee dat u in het geval van een uitvaartverzekering in geld kapitaal opbouwt, dat in box 3 terecht zal komen. Het is bij de inleg hiervan niet mogelijk om hier fiscaal vriendelijk mee om te gaan, waardoor u eventueel vermogensrendementsheffing over het kapitaal betaalt. Dit is alleen het geval indien uw totale vermogen boven de belastingvrije voet uitkomt. Deze verschilt per jaar, maar bedraagt over het algemeen iets meer dan €20.000 per persoon. U kunt de uitvaartverzekering in geld gebruiken om een bedrag beschikbaar te stellen aan uw nabestaanden, zodat zij hier gebruik van kunnen maken om de uitvaart te betalen.

Een bijkomend voordeel van de uitvaartverzekering in geld is dat u de mogelijkheid heeft om de polis af te kopen, bijvoorbeeld op het moment dat u daar niet langer premie voor wilt betalen. In dat geval laat u de polis vroegtijdig uitkeren. Dankzij het ontbreken van fiscale voordelen bij de inleg hoeft u geen rekening te houden met de eventuele achterstallige belasting die u alsnog dient te betalen. Wat dat betreft vormt de uitvaartverzekering in geld een interessante keuze, al dient u er aan de andere kant rekening mee te houden dat een uitvaartverzekering in natura meer gemak met zich meebrengt voor uw nabestaanden. Voor beide opties zal sowieso een verklaring van uw gezondheid nodig zijn voor toelating tot de verzekering.

Winstdeling van verzekeraar met uitvaartverzekering in geld

In een aantal gevallen kunt u met de uitvaartverzekering in geld profiteren van winstdeling door de verzekeraar. U betaalt met deze verzekering een bepaalde premie per maand of kwartaal, om kapitaal mee op te bouwen. De verzekeraar zal deze premie gebruiken om te sparen of te beleggen en op die manier voor een interessant rendement te zorgen. Hier betalen ze in eerste instantie hun eigen kosten van, maar ze zorgen er op die manier daarnaast voor dat het verzekerde bedrag op zal lopen.

Maakt de verzekeraar een aantrekkelijke winst? In een aantal gevallen zal dit ten goede komen aan de waarde van uw uitvaartverzekering in geld. Dit betekent dat de verzekerde waarde verder op zal lopen en het kapitaal dat uiteindelijk beschikbaar komt bij uw overlijden verder groeit. Op die manier hebben uw nabestaanden de mogelijkheid om wellicht een meer luxe kist te gebruiken, of een extra volgauto toe te voegen tijdens uw uitvaart. Ga bij het bepalen van het te verzekeren kapitaal in ieder geval uit van het bedrag dat u over 20, 30 of 40 jaar waarschijnlijk nodig heeft voor de financiering van een uitvaart.

Vrijheid bij keuze voor begrafenisondernemer

Een groot voordeel van de uitvaartverzekering in geld is de vrijheid die u heeft met het oog op de begrafenisondernemer waar u gebruik van wenst te maken. Indien u kiest voor een uitvaartverzekering in natura bent u gebonden aan de begrafenisondernemer waar de verzekeraar contact mee heeft. Zij kopen daar hun uitvaarten in, waardoor er een onderlinge samenwerking ontstaat. Het is niet zomaar mogelijk om daar van af te wijken, aangezien de scherpe premie tot stand komt als het gevolg van de exclusieve samenwerking tussen de beide partijen.

Op het moment dat u gebruik maakt van een uitvaartverzekering in geld of een begrafenisverzekering in geld is er geen sprake van een dergelijke samenwerking. De verzekeraar zorgt voor de uitkering van een bepaald bedrag, dat uw nabestaanden kunnen gebruiken om de kosten van de uitvaart te dekken. Waar ze de uitvaart organiseren maakt op dat moment niet uit, mits de kosten maar binnen het budget vallen of ze daar zelf een bepaald bedrag bij zullen leggen. Wat dat betreft heeft u met de uitvaartverzekering in geld of begrafenisverzekering in geld een grote mate van vrijheid en is het in bepaalde gevallen interessant om deze dekking af te sluiten, in plaats van de verzekering in natura.

Zelf sparen voor uw uitvaart

Denkt u na over een uitvaartverzekering in geld als alternatief voor de uitvaartverzekering in natura? Denk dan ook na over de mogelijkheid om hier zelf voor te sparen. U kunt dit doen op een reguliere spaarrekening, maar het is nog veel interessanter om hiervoor gebruik te maken van een geblokkeerde spaarrekening. U zorgt er op die manier voor dat u de inleg fiscaal vriendelijk kunt doen, wat betekent dat u de inleg af mag trekken van uw belastbare inkomen. U betaalt op die manier minder belasting, terwijl u aan de andere kant zorgt voor de opbouw van kapitaal voor uw uitvaart.

Houd er rekening mee dat u in het geval van sparen tijdens de eerste jaren nog weinig kapitaal beschikbaar heeft. Komt u vroegtijdig te overlijden? Dan loopt u het risico dat het bedrag nog niet voldoende hoog is, waardoor alsnog uw nabestaanden op dienen te draaien voor de kosten. Vergelijk deze mogelijkheid daarom goed met de uitvaartverzekering in geld. U zorgt er daarmee voor dat u een bepaald bedrag uit kunt laten keren, onafhankelijk van het moment waarop u komt te overlijden. Tenslotte kunt u gebruik maken van een reguliere overlijdensrisicoverzekering, al zal deze na de looptijd niet meer uitkeren en is dit dus een minder interessante variant.