Kapitaal uitvaartverzekering

Bent u op zoek naar een uitvaartverzekering? Dan is het goed om de verschillende vormen met elkaar te vergelijken. Bij een kapitaal uitvaartverzekering verzekert u een zelfgekozen bedrag. Dit bedrag wordt bij uw overlijden aan uw nabestaanden uitgekeerd om zelf te besteden. Hoe zit een kapitaal uitvaartverzekering in elkaar? Wanneer is dit een goede keuze?

header kapitaal uitvaartverzekering

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering sluit u af om de kosten van uw uitvaart te dekken. Een uitvaart kost namelijk al gauw tussen de € 7.000 en € 10.000 en dat is een bedrag dat niet iedereen kan betalen. Om te voorkomen dat uw nabestaanden uw uitvaart niet kunnen betalen van bijvoorbeeld uw spaargeld of de erfenis en om ervoor te zorgen dat ze geen eigen geld hoeven te besteden, is het raadzaam om een uitvaartverzekering af te sluiten.

Er zijn drie soorten uitvaartverzekeringen:

In dit artikel wordt alleen ingegaan op de kapitaal uitvaartverzekering. Deze kan u vergelijken met de natura uitvaartverzekering. Onderaan wordt tevens kort uitgelegd wat een combinatie uitvaartverzekering inhoudt. Aan de hand hiervan kan u een weloverwogen besluit nemen.

Nog geen Uitvaartverzekering?

Bied financiële bescherming aan uw nabestaanden in het geval van overlijden. Vergelijk en sluit af.

Wat is een kapitaal uitvaartverzekering?

Een kapitaal uitvaartverzekering is een uitvaartverzekering in geld. Bij het afsluiten van deze levensverzekering spreekt u samen met de verzekeraar een specifiek bedrag af dat aan uw nabestaanden moet worden uitgekeerd wanneer u bent overleden. Dit bedrag kunnen uw nabestaanden vervolgens volledig vrij besteden om de uitvaart geheel naar wens te organiseren.

Voor deze kapitaalverzekering betaalt u premie. De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal factoren:

 • De hoogte van het verzekerde geldbedrag
 • Uw leeftijd op moment van afsluiten
 • Het resultaat van uw gezondheidsverklaring

Hoe hoger het bedrag dat u uitgekeerd wilt hebben, hoe meer premie u moet betalen. Over het algemeen werken verzekeraars hierbij met een minimum en maximum bedrag, bijvoorbeeld een uitkering van minimaal € 1.000 en maximaal € 15.000. U bent dan vrij om zelf een bedrag te kiezen dat hiertussen valt.

Daarnaast geldt: hoe ouder u bent op het moment van afsluiten, hoe hoger de premie is. Als u ouder bent, is de kans op overlijden namelijk groter. Voor de verzekeraar betekent dit dat de kans op uitkeren groter is. Daarom zal u op latere leeftijd meer premie moeten betalen wanneer u de kapitaal uitvaartverzekering al op jonge leeftijd afsluit. Deze premie kan vast zijn of veranderen naarmate u ouder wordt. Let daar goed op.

Ten slotte werken verzekeraars over het algemeen altijd met een gezondheidsverklaring. Op basis van een aantal vragen over uw gezondheid beoordeelt de verzekeraar of u gezond bent en wat het risico op overlijden is. Als er een grote kans is dat u relatief vroeg overlijdt, kan de verzekeraar de hoogte van de premie daarop aanpassen, maar aan de andere kant is het soms ook mogelijk om korting te krijgen, bijvoorbeeld als u nooit heeft gerookt.

Kapitaal uitvaartverzekering vergelijken

Als u een uitvaartverzekering wil afsluiten en overweegt een kapitaal uitvaartverzekering te nemen, is het goed de verschillende uitvaartverzekeraars met elkaar te vergelijken. Hieronder staan een aantal van de meest bekende verzekeringen.

Uitvaartverzekering Combinatie

monuta logo
 • Complete verzorging uitvaart
 • Kinderen gratis meeverzekerd
 • Altijd aan te passen aan uw wensen

Uitvaartverzekering Combinatie

dela logo klein
 • Gehele begrafenis volledig ontzorgd
 • Zelf wensen aangeven
 • Kinderen tot 25 jaar voordelig meeverzekerd

*De vergelijking is gemaakt op: 30-10-2023 op basis van de volgende gegevens: Verzekerd bedrag 9.000 euro op basis van een een leeftijd van 27 jaar

Voordelen en nadelen van de kapitaal uitvaartverzekering

Het afsluiten van een uitvaartverzekering in geld heeft zowel voor- als nadelen. De keuze is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en voorkeuren. Hieronder staan de voor- en nadelen op een rij, zodat u deze tegen elkaar kan afwegen en een weloverwogen keuze kan maken.

Voordelen

 • Keuzevrijheid voor de uitvaart

Als u een kapitaal uitvaartverzekering afsluit, kunnen uw nabestaanden zelf besluiten met welke begrafenisondernemer zij in zee gaan voor uw uitvaart, mits deze binnen het budget past. Bij een natura uitvaartverzekering is dit niet het geval. Daarnaast kunnen ze de uitvaart geheel naar wens organiseren zonder dat verzekeraar beperkingen oplegt in de keuze voor bijvoorbeeld de locatie. Deze keuzevrijheid kan een groot voordeel zijn wanneer uw nabestaanden uw uitvaart volledig zelf willen kunnen regelen.

Nadelen

 • Nabestaanden moeten de uitvaart geheel zelf regelen

Het nadeel van een kapitaal uitvaartverzekering is het feit dat uw nabestaanden de uitvaart volledig zelf moeten regelen. Ze moeten zelf uitzoeken hoe de uitvaart eruit moet zien en welke uitvaartondernemer ze daarvoor willen inschakelen. Wanneer zij tegelijkertijd druk zijn met het verwerken van uw overlijden, kan het lastig zijn om al deze zaken te moeten regelen. Wanneer u uw nabestaanden hiervan wilt ontzien, kan het een goede keuze zijn om voor een natura uitvaartverzekering in plaats van een kapitaal uitvaartverzekering te gaan.

Kapitaal uitvaartverzekering en Belastingdienst

De waarde van de kapitaal uitvaartverzekering valt onder Box 3 van de Belastingdienst. Dit betekent dat er belasting over moet worden betaald zodra het verzekerde bedrag boven de vrijstellingsgrens valt. In 2023 is er een vrijstelling van € 7.913. Dit bekent dat u de kapitaal uitvaartverzekering niet hoeft op te geven aan de Belastingdienst als de waarde onder deze grens valt. Is de waarde hoger? Dan moet u het gehele bedrag in Box 3 invullen.

De premie die u voor de uitvaartverzekering betaalt is ook niet fiscaal aftrekbaar. Een bijkomend voordeel hiervan is het feit dat u geen achterstallige belasting moet betalen wanneer u de verzekering opzegt. Dit heet afkopen en zorgt ervoor dat u de opgebouwde kapitaal krijgt uitgekeerd. Over dit bedrag is dan al belasting betaalt.

Combinatieverzekering

Naast een kapitaal uitvaartverzekering en natura uitvaartverzekering werken verzekeraars ook vaak met een combinatieverzekering. Dit is een verzekering waarbij kapitaal en natura met elkaar worden gecombineerd. U krijgt dan een deel in kapitaal en een deel in dienst uitgekeerd. Uw nabestaanden hebben dan de mogelijkheid om een deel van de uitkering zelf te besteden voor uw uitvaart, terwijl de verzekeraar de rest van de uitkering gebruikt om de uitvaart te organiseren met een uitvaartondernemer.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een kapitaal uitvaartverzekering en natura uitvaartverzekering?

Bij een kapitaal uitvaartverzekering krijgen uw nabestaanden het volledige verzekerde geldbedrag uitgekeerd. Dit bedrag kunnen zij zelf vrij besteden om uw uitvaart te organiseren. Ze hebben volledige keuzevrijheid. Bij een natura uitvaartverzekering verzekert u een pakket van diensten van een bepaalde waarde. Uw nabestaanden hoeven dan bijna niets te regelen, omdat de verzekeraar de uitkering gebruikt om de uitvaart naar wens te organiseren. Hierbij is sprake van een beperkte keuze uit uitvaartondernemers en locaties, omdat de verzekeraar vaak samenwerkt met specifieke locaties en ondernemers.

Is een uitvaartverzekering een kapitaalverzekering?

In principe niet. Uitvaartverzekering is de overkoepelende term voor kapitaal uitvaartverzekeringen en natura uitvaartverzekeringen. Alleen de kapitaal uitvaartverzekering is een uitvaartverzekering in geld. Alleen deze verzekering kan als een kapitaal verzekering worden gezien, omdat u er een kapitaalbedrag mee verzekerd dat uiteindelijk aan uw nabestaanden zal worden uitgekeerd voor uw uitvaart. Een natura verzekering is geen kapitaalverzekering.

Is zelf sparen voor de uitvaart ook mogelijk?

Ja, als u voor een kapitaalverzekering voor uw uitvaart gaat, gaat het alleen om een kapitaalbedrag. U betaalt premie om het bedrag bij elkaar te krijgen. Dit hoeft u echter niet bij een verzekeraar te doen. Het is ook mogelijk om zelf geld opzij te zetten om het gewenste bedrag bij elkaar te sparen, bijvoorbeeld via uw spaarrekening of een geblokkeerde spaarrekening via een bankspaarproduct of zogeheten uitvaartfonds. Er zijn verschillende mogelijkheden. Als u zelf spaart en vroeg komt te overlijden, zullen uw nabestaanden echter niet het volledige gewenst bedrag tot hun beschikking krijgen. Bij een uitvaartverzekering krijgen ze wel het volledige bedrag uitgekeerd. Houd hier rekening mee.