Uitgestelde lijfrente

Komt uw lijfrente binnenkort vrij, maar heeft u daar op dit moment eigenlijk nog geen behoefte aan? U kunt om verschillende redenen gebruik maken van een uitgestelde lijfrente, waarmee u ervoor zorgt dat u het geld op een later moment uit kunt laten keren. U zorgt er daarmee bijvoorbeeld voor dat u de netto opbrengst kunt maximaliseren, of u er pas gebruik van gaat maken op het moment dat uw andere inkomen niet voldoende hoog meer is om van te kunnen leven.

Denk bij een uitgestelde lijfrente onder andere na over het moment van in laten gaan en de redenen die u kunt hebben voor het uitstellen van de periodieke uitkeringen. Bovendien kunt u de verschillende varianten van een uitgestelde lijfrente met elkaar vergelijken, zoals de variant met of zonder restitutie bij overlijden. Het is in de meeste gevallen verstandig om de uitgestelde lijfrente in ieder geval uit te stellen tot na uw 65ste jaar, of de leeftijd waarop uw AOW in zal gaan. U betaalt dan nog maar weinig sociale premies en belasting, waardoor u hier maximaal rendement van heeft.

Moment van in laten gaan

Het is bij een uitgestelde lijfrente allereerst van belang om na te denken over het moment van in laten gaan. Kies in ieder geval voor het moment waarop u het geld het best kunt gebruiken. Indien u kiest voor een levenslange oudedagslijfrente zal het bedrag bovendien oplopen, naarmate u ouder wordt. Dit heeft te maken met het feit dat de verzekeraars het risico inschatten dat u komt te overlijden, bijvoorbeeld na 10 of 15 jaar. Op basis van die inschatting zal de verzekeraar een bedrag per jaar aanbieden, afhankelijk van het kapitaal dat u heeft op kunnen bouwen.

Des te hoger het kapitaal en des te korter de levensverwachting, des te hoger het bedrag dat de verzekeraar u per jaar aan zal bieden. Het is wat dat betreft de moeite waard om gebruik te maken van een uitgestelde lijfrente, bijvoorbeeld op het moment dat u nog voldoende inkomen tot uw beschikking heeft en u verwacht dat dit de komende jaren minder zal worden. Vanaf dat moment kunt u dan gebruik gaan maken van de lijfrente. Op die manier kan de uitgestelde lijfrente u helpen om het inkomen over een bepaalde tijd meer stabiel te houden, zodat u kunt doen wat u wenst.

Redenen voor een uitgestelde lijfrente

Uiteraard zijn er een aantal verschillende redenen beschikbaar om gebruik te maken van een uitgestelde lijfrente. U kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat u de uitgestelde lijfrente toepast, omdat u de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt en u nog voldoende inkomen uit uw werk krijgt. Het is dan niet direct nuttig om de lijfrente in te zetten, aangezien dit uw inkomen verder verhoogt en u als gevolg van het progressieve belastingstelsel meer belasting gaat betalen. Daarnaast heeft u wellicht meerdere polissen voor een lijfrente. In dat geval kunt u een uitgestelde lijfrente gebruiken om uiteindelijk één lijfrente aan te kopen van de verschillende polissen, zodat u maar eenmalig de kosten betaalt.

Is de rente op dit moment niet gunstig en heeft u het idee dat deze de komende tijd op zal gaan lopen? Dan kunt u de uitgestelde lijfrente gebruiken om de uitkeringen nog even uit te stellen en ervoor te zorgen dat u hier in betere tijden gebruik van kunt maken. Tenslotte is het verstandig om belastingtechnisch na te gaan of u nu de lijfrente wilt laten ingaan, of dat u nog een paar jaren gebruik wilt maken van de uitgestelde lijfrente, zodat u hier op een later moment fiscaal gezien meer voordeel uit kunt halen.

Met of zonder restitutie

U kunt in principe gebruik maken van drie verschillende varianten, op het moment dat u de uitgestelde lijfrente kiest, zoals u ook met levensverzekeringen uit verschillende varianten kunt kiezen. U kunt allereerst kiezen voor de eerste optie en dat is de optie met restitutie. Dit betekent dat u op de datum van het ten einde komen van de uitgestelde periode het afgesproken bedrag ontvangt, maar dit geldt alleen op het moment dat u nog leeft. Bent u niet meer in leven? Dan zal een door u vastgesteld percentage van het bedrag ten goede komen aan uw nabestaanden. Op die manier kunt u er met de uitgestelde lijfrente voor zorgen dat het kapitaal niet zomaar verloren gaat.

U kunt er aan de andere kant ook voor kiezen om een uitgestelde lijfrente zonder restitutie aan te vragen. Komt u te overlijden tijdens de periode waarin u gebruik maakt van de mogelijkheid tot uitstellen? Dan komt het kapitaal ten goede aan de verzekeringsmaatschappij en hebben uw nabestaanden daar dus geen recht op. Deze variant kan u uiteindelijk meer opleveren, maar brengt ook meer risico met zich mee. Ten derde kunt u kiezen voor een gemengde verzekering. In dat geval kunt u zowel bij overlijden als bij leven een bepaald bedrag uit laten keren, zodat u daar zeker van bent met de uitgestelde lijfrente.

Uitstellen tot na uw 65ste jaar

Het is in veel van de gevallen verstandig om een uitgestelde lijfrente te gebruiken tot u in ieder geval 65 jaar bent, of u de AOW-leeftijd bereikt. Dit was voorheen standaard 65 jaar, maar sinds kort is de overheid bezig de grens op te trekken naar 67 jaar en lijkt ook die leeftijd niet langer vast te staan. Na het bereiken van die leeftijd betaalt u doorgaans nauwelijks sociale premies en inkomstenbelasting, waardoor het relatief voordelig is om uw inkomen te verhogen en de uitgestelde lijfrente om te laten zetten in periodieke uitkeringen.

Houd er rekening mee dat er voorwaarden verbonden zijn aan de periode waarover u de betalingen maximaal mag uitstellen met een uitgestelde lijfrente. De regels van de Belastingdienst stellen dat de uitkeringen in dienen te gaan, maximaal 5 jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikte. Dat betekent in de oude situatie dat u de uitkeringen vanaf uw 70ste in dient te laten gaan. Op die manier zorgt de Belastingdienst ervoor dat periodieke uitkeringen daadwerkelijk ten goede komen aan uw pensioen en u de uitgestelde lijfrente niet te lang gebruikt om een kapitaal achter de hand te houden.