Uitgestelde lijfrente

Komt uw lijfrente binnenkort vrij, maar heeft u daar op dit moment eigenlijk nog geen behoefte aan? Dan kan u gebruikmaken van een uitgestelde lijfrente. Door de lijfrente uitkering uit te stellen, kan u de netto opbrengst maximaliseren en hoeft u er pas gebruik van te maken wanneer uw andere inkomen niet meer hoog genoeg is om van te kunnen leven. Hoe werkt uitgestelde lijfrente en wat zijn de mogelijkheden?

Wat is lijfrente?

Wanneer u een lijfrenteverzekering afsluit, bouwt u lijfrente op ter aanvulling op uw inkomen. Dit kan u bijvoorbeeld doen omdat u een pensioengat heeft. Dan kan u zelfs met belastingvoordeel een extra inkomen opbouwen. Ook als u geen pensioengat heeft, kan een lijfrenteverzekering interessant zijn. Met een lijfrenteverzekering zorgt u ervoor dat u ook op uw oude dag nog voldoende inkomen heeft om goed van te kunnen leven. De lijfrente die u opbouwt, wordt namelijk middels periodieke uitkeringen aan u uitbetaald. Lijfrente is dus eigenlijk een extra inkomen dat u opbouwt om op een later moment gebruik van te maken.

U kan verschillende vormen van lijfrente afsluiten:

Lijfrente uitstellen

De lijfrenteverzekering heeft een bepaalde looptijd en de verzekeraar zal de expirerende lijfrente uitkeren zodra deze looptijd is verstreken. Het kan echter zijn dat u de lijfrente nog niet nodig heeft op het moment dat de verzekering is afgelopen. Dan kan het een goede keuze zijn om de lijfrente later uit te laten keren, op een moment dat u er meer profijt van heeft. Het is verstandig om goed na te denken over uw mogelijkheden, zodat u het geld ontvangt op het moment dat u het ‘t meest nodig heeft.

Er zijn verschillende redenen om de uitkering uit te stellen als de lijfrente vrijkomt:

  • De lijfrente komt vrij voor de AOW-leeftijd
  • U heeft meerdere polissen voor de lijfrente en wil één lijfrente aankopen
  • Het is voor de belasting nu niet gunstig om lijfrente te ontvangen

Hoe en of u de lijfrente uitkering kan uitstellen, hangt af van het type lijfrente dat u heeft afgesloten. Nabestaandenlijfrente uitstellen is bijvoorbeeld niet mogelijk, tenzij de ontvanger een ANW-uitkering heeft. Een overbruggingslijfrente uitstellen kan alleen tot u 65 jaar wordt, de AOW-leeftijd heeft bereikt of een pensioen van u ingaat. Bij een oudedagslijfrente en tijdelijke oudedagslijfrente heeft u meer mogelijkheden: u kan doorsparen tot maximaal 5 jaar na uw pensioenleeftijd middels een ander lijfrenteproduct. Bij een pensioenleeftijd van 67 jaar betekent dit dat u tot 72 jaar mag doorsparen en de lijfrente daarna uitgekeerd moet worden. Zo zorgt de Belastingdienst ervoor dat de periodieke uitkeringen daadwerkelijk voor uw pensioen worden gebruikt.

Nog geen Overlijdensrisicoverzekering?

Bied financiële bescherming aan uw nabestaanden in het geval van overlijden. Vergelijk en sluit af.

Doorsparen met een ander lijfrenteproduct

Wanneer u een lijfrenteverzekering heeft die maximaal 5 jaar na uw AOW-leeftijd moet worden uitgekeerd en het geld nog niet nodig heeft, kan u doorsparen en meer lijfrente opbouwen met een ander lijfrenteproduct: een aanvullende pensioenrekening. Het is verstandig de verschillende aanvullende pensioenrekeningen te vergelijken voordat uw lijfrente vrijkomt, zodat u een weloverwogen keuze kan maken.

Wat is een aanvullende pensioenrekening?

Kiest u voor een aanvullende pensioenrekening? Dan kan u deze bij uw eigen verzekeraar, een andere verzekeraar of een bank afsluiten en uw lijfrente daarnaar over laten zetten. Vergelijk de verschillende opties, zodat u de juiste keuze maakt. Zodra u uw opgebouwde kapitaal overzet, komt het op een geblokkeerde spaarrekening te staan. Tussentijds geld opnemen is niet mogelijk. Hoeveel u verder spaart of belegt, bepaalt u vaak zelf. U kan bijvoorbeeld periodiek doorsparen of eenmalig een bedrag inleggen om uiteindelijk een zo hoog mogelijke lijfrente te ontvangen.

Veelgestelde vragen

Waarvoor wordt lijfrente gebruikt?

Lijfrente wordt gebruikt ter aanvulling van het inkomen. Als u alleen AOW ontvangt en geen pensioen opbouwt, heeft u wellicht onvoldoende in komen om fatsoenlijk van te kunnen leven. Ook bij een pensioengat kan u meer inkomen gebruiken. In die gevallen is een extra inkomen of aanvullend pensioen opbouwen te genereren door een lijfrenteverzekering af te sluiten en lijfrente op te bouwen een verstandige keuze. Deze opgebouwde lijfrente wordt uiteindelijk maximaal 5 jaar na uw AOW-leeftijd aan u uitgekeerd, zodat u goed kan leven.

Wanneer is lijfrente uitstellen verstandig?

Opgebouwde lijfrente laten uitkeren op een later moment kan een goede keuze zijn wanneer u lijfrente ontvangt voor uw AOW-leeftijd en u nog voldoende inkomen hebt om van te leven. U hebt het extra inkomen dan immers nog niet nodig en betaalt misschien zelfs meer belasting als u daardoor in een hogere belastingschijf terechtkomt. Ook kan het verstandig zijn wanneer u meerdere lijfrentepolissen heeft en deze wil samenbrengen op één lijfrenteproduct. Bovendien kan het belastingtechnisch een goede keuze zijn.

Kan nabestaandenlijfrente worden uitgesteld?

Nee, het is niet mogelijk om nabestaandenlijfrente uit een lijfrenteverzekering uit te stellen. Alleen andere soorten lijfrentes kunnen worden uitgesteld. Dat kan dan tot maximaal 5 jaar na de AOW-leeftijd en alleen door middel van doorsparen met een ander lijfrenteproduct.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

  • Rijksoverheid
  • Belastingdienst
  • Websites van Verzekeraars