Tijdelijke oudedagslijfrente

Wilt u gebruik maken van een tijdelijke oudedagslijfrente? Dit is een product dat u aan kunt kopen op het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt. U zorgt er daarmee voor dat u een aanvulling op uw pensioen kunt doen, bijvoorbeeld om een pensioengat te dichten. Houd er rekening mee dat u aan een aantal voorwaarden dient te voldoen, om hier gebruik van te kunnen maken. Het is in ieder geval van belang om de tijdelijke oudedagslijfrente aan te kopen bij een erkende verzekeraar door de Belastingdienst.

Vervolgens dient u de tijdelijke oudedagslijfrente uit te laten keren tijdens een periode van minimaal 5 jaar en is er een maximum gesteld aan het bedrag dat u jaarlijks uit mag laten keren. De tijdelijke oudedagslijfrente vormt een alternatief ten opzichte van de levenslange oudedagslijfrente en in principe ook de nabestaandenlijfrente. Het is verstandig om de verschillende varianten met elkaar te vergelijken en er op die manier voor te zorgen dat u een goed beeld krijgt van de mogelijkheden die er beschikbaar zijn. U kunt een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen met het kapitaal uit een lijfrenteverzekering, of een kapitaal uit banksparen.

Aanvulling op uw pensioen

Wilt u zorgen voor een aanvulling op uw pensioen? Dan vormt het een goede keuze om gebruik te maken van een tijdelijke oudedagslijfrente. U kunt fiscaal vriendelijk sparen voor deze aanvulling, mits er sprake is van voldoende jaarruimte.

De Belastingdienst helpt u online graag uw jaarruimte te berekenen, op basis van het belastbare inkomen van het jaar daarvoor. Des te hoger uw inkomen, des te meer uw jaarruimte en des te meer pensioen u op mag bouwen. Dit gebeurt in de meeste gevallen via uw werkgever, maar het is in een aantal gevallen mogelijk om daarnaast zelf nog wat meer op te bouwen. ZZP’ers kunnen eigenlijk altijd extra pensioen opbouwen en daarvoor gebruik maken van fiscale voordelen, aangezien zij hiervoor zelf verantwoordelijk zijn en hun jaarruimte dus volledig beschikbaar is.

Premies die u binnen uw jaarruimte betaalt (of stortingen voor banksparen hierbinnen) zijn aftrekbaar van uw belastbare inkomen, wat betekent dat u belastingvrij kunt sparen voor een extra inkomen voor later. U zorgt daarmee voor een aantrekkelijke aanvulling op uw pensioen. Op het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt heeft u de mogelijkheid om met het opgebouwde kapitaal bijvoorbeeld een tijdelijke oudedagslijfrente aan te kopen.

Bouwt u meer extra inkomen voor later op dan uw jaarruimte toelaat? Dan is het helaas niet mogelijk om dit belastingvrij te doen. Uw reguliere inleg binnen uw jaarruimte zal in box 1 vallen, waardoor u daar ook geen vermogensrendementsheffing over hoeft te betalen. Betalingen boven uw jaarruimte die u doet vallen in box 3. Dit betekent dat u dit niet af mag trekken van uw belastbare inkomen. Daarnaast betaalt u de belasting over uw vermogen, op het moment dat dit boven de belastingvrije voet van dat moment uitkomt. Het is daarom vaak onverstandig om meer in te leggen dan uw jaarruimte toelaat.

Minimaal 5 jaar uitkering

Houd er rekening mee dat u aan enkele voorwaarden dient te voldoen op het moment dat u een tijdelijke oudedagslijfrente aan wilt kopen als levensverzekering en u er op die manier voor wilt zorgen dat u tijdens uw oude dag kunt rekenen op een extra bron van inkomen. Het is bijvoorbeeld van belang om de tijdelijke oudedagslijfrente uit te spreiden over minimaal een periode van 5 jaar. Tijdens die periode dient de uitkering in ieder jaar even hoog te zijn. Verder mag er steeds maximaal 1 jaar tijd zitten tussen de twee momenten van uitkering, om aan de fiscale regels van de Belastingdienst te voldoen.

Ten tweede dient u rekening te houden met de regels met betrekking tot de ingangsdatum van de tijdelijke oudedagslijfrente. U dient de uitkeringen minimaal 5 jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikte in te laten gaan. In veel van de gevallen betekent dit een start op uiterlijk uw 70e verjaardag, al heeft men de vaste AOW-leeftijd losgelaten en zal deze de komende jaren op laten lopen. Dit bekent dat ook de uiterlijke leeftijd waarop u de tijdelijke oudedagslijfrente in kunt laten gaan langzaam mee op zal schuiven.

Maximaal bedrag aan uitkering

Ten derde dient u er bij een tijdelijke oudedagslijfrente rekening mee te houden dat het jaarlijks uit te keren bedrag aan een maximum gebonden is. Dit maximum wordt door de Belastingdienst ieder jaar aangepast, waardoor het nu nog lastig is om iets te zeggen over het moment waarop u hier recht op heeft. In 2014 is het mogelijk om jaarlijks €20.953 uit te laten keren. Wilt u meer uit laten keren? Kies dan bijvoorbeeld voor een oudedagslijfrente die levenslang zal lopen. Indien u de tijdelijke oudedagslijfrente wilt gebruiken dient u zich aan de voorwaarden van de Belastingdienst te houden, zoals die op dat moment gelden.

Levenslange oudedagslijfrente

De tijdelijke oudedagslijfrente is een belangrijk alternatief voor de levenslange variant hiervan bij de levensverzekering. In het geval van een tijdelijke oudedagslijfrente spreekt u met de verzekeraar van de levensverzekering een aantal jaren af, waarin u de periodieke uitkeringen plaats wilt laten vinden. Kies er bijvoorbeeld voor om tijdens een periode van 5 jaar geld te ontvangen, vanaf uw 70ste tot 75ste jaar. U kunt er aan de andere kant ook voor kiezen de uitkeringen plaats te laten vinden tussen uw 65ste en 80ste jaar, mits u op 65-jarige leeftijd de AOW-leeftijd al bereikt. Na de laatste periodieke uitkering stopt deze en zullen er geen betalingen meer plaatsvinden.

De levenslange oudedagslijfrente zal aan de andere kant ingaan op het moment dat u kiest (ook binnen 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd) en zal doorlopen tot op het moment dat u komt te overlijden. U legt het risico op overlijden dan als het ware in handen van de verzekeraar. Dit betekent immers dat u vroeg kan overlijden en de verzekeraar veel voordeel heeft, of u lang door zou kunnen leven en u daar uiteindelijk voordeel van heeft dankzij het grotere aantal periodieke uitkeringen dat er plaats zal vinden op basis van uw oudedagslijfrente.