Successierechtenverzekering

Wilt u gebruik maken van een successierechtenverzekering? Dit is een type dekking dat we vooral in België veel zien. U kunt hier gebruik van maken om de schenkbelasting te ontlopen, wanneer een schenker binnen een periode van 3 jaar na de gift komt te overlijden. Normaal gesproken dient u daar dan alsnog kosten voor te maken, waardoor het interessant is om gebruik te maken van een dergelijke verzekering. U zorgt er op die manier voor dat u de volledige bankgift in handen van uw nabestaanden kunt laten vallen, zonder dat de overheid daar een graantje van mee zal pikken.

U kunt de successierechtenverzekering gebruiken om de bankgift volledig vrij van schenkingsrechten te doen, ook wanneer u binnen een periode van 3 jaar komt te overlijden. Het is bovendien verstandig om bijvoorbeeld gebruik te maken van een uitvaartplan, om ook de kosten voor uw uitvaart niet aan uw nabestaanden door te geven. Met de successierechtenverzekering en een uitvaartplan kunt u uw financiën goed op orde brengen en er daarmee voor zorgen dat u uw nabestaanden netjes achter kunt laten.

Bankgift vrij van schenkingsrechten

Op het moment dat u een bankgift doen dient u een bepaalde vormvereisten te voldoen. U zorgt er daarmee bijvoorbeeld voor dat het niet nodig is om schenkingsrechten te betalen. Ook op het moment dat u een handgift doet dient u daar rekening mee te houden. Doet u dat niet? Dan zal de overheid u schenkingsrechten in rekening brengen, wat betekent dat u gemiddeld 3% van het bedrag dat u wilde geven af dient te dragen. Het is echter mogelijk om dit te voorkomen, door aan de vormvereisten te voldoen en daarnaast bijvoorbeeld gebruik te maken van een successierechtenverzekering.

Op het moment dat u een bankgift doet en u binnen 3 jaar komt te overlijden betekent dit in de praktijk dat de gift bij de erfenis wordt gerekend. Hierdoor is het niet zomaar mogelijk om de gift vrij van schenkingsrechten te doen, of zal er sprake zijn van erfbelasting. U kunt gebruiken maken van de successierechtenverzekering om dit te voorkomen en er daarmee voor zorgen dat de volledige waarde over zal gaan op uw nabestaanden. Het is uiteraard mogelijk om de kosten met uw nabestaanden te delen, of deze zelf op u te nemen en uw nabestaanden op die manier maximaal te ontlasten.

Overlijden binnen 3 jaar

Er geldt een periode van 3 jaar na een bankgift of handgift, om te bepalen of deze bij de erfenis hoort, of deze er los van staat. Op het moment dat u komt te overlijden zal uw beschikbare kapitaal overgaan op uw nabestaanden. Zij dienen daar belasting over te betalen, waardoor het de moeite waard is om het kapitaal al voor uw overlijden over te dragen. De overheid wil echter tegengaan dat u dit vlak voor uw overlijden doet om de belasting tegen te gaan. Er geldt daarom een periode van 3 jaar. Komt u binnen 3 jaar na de bankgift of handgift te overlijden? Dan behandelt de overheid deze gift als een deel van de erfenis.

U kunt de successierechtenverzekering gebruiken om de successierechten die de overheid dan zal berekenen toch af te dekken, waardoor uw nabestaanden daar niet mee te maken zullen krijgen. In plaats daarvan zal de verzekeraar de kosten op zich nemen en hebben zij daar in ieder geval geen omkijken naar. U zorgt er met de successierechtenverzekering wat dat betreft voor dat u de schenking op een geruste manier kunt doen, onafhankelijk van het moment na de schenking waarop u komt te overlijden.

Tijdelijke verzekering bij successierechtenverzekering

Houd er rekening mee dat u met een successierechtenverzekering standaard gebruik maakt van een tijdelijke verzekering. Het gaat om een periode van 3 jaar, na het moment dat u de schenking doet. Doet u de schenking bijvoorbeeld op 1 mei 2014? Dan loopt de verzekering vervolgens 3 jaar, tot en met 30 april 2017. Dit is de laatste dag van de dekking, aangezien u daar na die periode niets meer aan heeft. Vanaf dat moment zal de overheid de handgift of bankgift niet meer zien als een deel van de erfenis, waardoor het niet nodig is om er successierechten over af te laten dragen.

De erfgenamen genieten als het ware een bescherming tegen het betalen van de successierechten, op het moment dat u 3 jaar lang gebruik maakt van een successierechtenverzekering. Wat dat betreft zorgt u er daarmee voor dat de volledige gift in hun handen zal komen. Het is mogelijk om de kosten aan premie zelf te betalen, of deze af te trekken van de gift die er beschikbaar is. Het is uiteraard verstandig om de successierechtenverzekering in overleg met de ontvangers af te sluiten, zodat zij hiervan op de hoogte zijn en u de kosten bijvoorbeeld eerlijk kunt verdelen.

Premie voor de successierechtenverzekering

De premie voor een successierechtenverzekering bedraagt over het algemeen 1 – 1,5% van het bedrag aan schenking waar het om gaat. Wilt u bijvoorbeeld €30.000 schenken? Dan bedragen de kosten €300 – €450, afhankelijk van de verzekeraar die u kiest. Qua voorwaarden valt er over het algemeen weinig te kiezen, aangezien het gaat om een product dat op een behoorlijk eenvoudige manier in elkaar zit. Dit zorgt ervoor dat u de successierechtenverzekering relatief gemakkelijk af kunt sluiten en u er eenvoudig voor zorgt dat uw nabestaanden na uw overlijden niet ineens te maken krijgen met successierechten waar zij niet op hadden gerekend.

De minimale schenkingsrechten bedragen over het algemeen 3% van het geschonken bedrag. In het geval van een schenking van €30.000 betekent dit dat u uw nabestaanden een bedrag van €450 – €600 kunt besparen, afhankelijk van de verzekeraar die u kiest en de premie die u daar betaalt. Het kan wat dat betreft honderden euro’s opleveren op het moment dat u gebruik maakt van de aantrekkelijke successierechtenverzekering. Bepaal zelf of het in uw geval interessant is om hier gebruik van te maken en of u de kosten zelf betaalt, of u deze deelt met de ontvangers van de gift.