Stakingswinst

Bent u ondernemer in het MKB of ZZP’er? Dan kunt u bij het staken van uw onderneming uw stakingswinst gebruiken om een lijfrente aan te kopen, waardoor u kunt genieten van een pensioen. U hoort anderen wellicht wel eens spreken over hun bedrijf als pensioen, iets wat goed mogelijk is door een lijfrente aan te kopen. In dat geval gebruikt u de winst die u maakt bij het staken van uw onderneming (los van de jaarwinst die u ieder jaar maakt) om een pensioen aan te kopen en een jaarlijkse uitkering te verkrijgen.

header stakingswinst

De stakingswinst zit iets anders in elkaar dan de jaarwinst, waardoor het van belang is om deze van elkaar te scheiden. Heeft u een pand dat behoort tot het ondernemingsvermogen? Dan dient u bij het staken van de onderneming bijvoorbeeld uit te gaan van het verschil tussen de werkelijke waarde en de boekwaarde hiervan, om een bedrag te berekenen dat ten goede komt aan de stakingswinst. Het gaat daadwerkelijk om de winst die u extra maakt door de onderneming op te heffen, naast de operationele winst die u ieder jaar maakte door verkoop van producten of diensten.

U kunt de stakingswinst gebruiken in de vorm van een lijfrente, om daar pas belasting over te betalen op het moment dat u er daadwerkelijk gebruik van wenst te maken. U kunt de lijfrente een periodieke uitkering laten doen, waarmee u de beschikking heeft over een pensioen. Over het algemeen betaalt u een lager belastingpercentage nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, waardoor u de stakingswinst op een fiscaal aantrekkelijke manier uit kunt laten keren. Zou u de stakingswinst in één keer uit laten keren na het staken van de onderneming? Dan betaalt u daar een relatief hoog percentage belasting over.

Maximale premieaftrek

Houd er rekening mee dat u de lijfrentepremie die u bij de omzetting van uw stakingswinst betaalt mag aftrekken van uw inkomen in box 1. Dit betekent dat u de belastingheffing als het ware uitstelt. U dient hierbij rekening te houden met enkele wettelijke vereisten en maximumbedragen, om te voldoen aan de regels van de Belastingdienst.

De extra premieaftrek mag bijvoorbeeld maximaal €443.059 (2013) bedragen, op het moment dat u als ondernemer op het moment van staken een leeftijd heeft bereikt die maximaal 5 jaar lager is dan uw AOW-leeftijd. Voorheen was dit standaard 65 jaar, maar daar is de laatste jaren verandering in gekomen. Het betekent dat u een hoog bedrag mag aftrekken wanneer u dicht tegen uw pensioen aan zit. Daarnaast mag u dit hoge bedrag aftrekken op het moment dat u bij het staken van uw onderneming voor 45% of meer arbeidsongeschikt bent en de lijfrente-termijnen binnen een periode van 6 maanden in zullen gaan. Wordt de onderneming gestaakt als het gevolg van het overlijden van de ondernemer? Ook in dat geval geldt het hoge maximale bedrag.

U kunt met de stakingswinst profiteren van een maximale premieaftrek van €221.537 (2013) op het moment dat u een leeftijd heeft die 5 – 15 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd ligt. Indien u wat verder van uw pensioen af zit kunt u wat dat betreft profiteren van een meer beperkte aftrek. Het is van belang om hier rekening mee te houden, aangezien dat betekent dat er minder fiscaal voordeel beschikbaar is. Om in aanmerking te komen voor deze beperkt verhoogde premieaftrek met de stakingswinst dient u in ieder geval een direct ingaande lijfrente aan te kopen, waardoor de periodieke betalingen direct van start zullen gaan.

Voldoet u niet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt met het oog op het omzetten van de stakingswinst in een lijfrente? Dan mag u maximaal €110.774 (2013) aftrekken en is het fiscale voordeel met het oog op een levensverzekering beperkt. Dit is met name van toepassing op het moment dat u tijdens uw werkzame carriere besluit om de onderneming stop te zetten en bijvoorbeeld in loondienst verder te gaan. U kunt de stakingswinst dan gebruiken om na het bereiken van de AOW-leeftijd een pensioen te kunnen genieten, aangezien u tijdens het ondernemen geen werkgever had die de premies voor u overmaakte.

Vermindering van de maximale aftrek

Houd er rekening mee dat u de maximale aftrek dient te verminderen met de door de ondernemer al opgebouwde voorzieningen, op het moment van staken. Maakte u eerder al gebruik van bijvoorbeeld de FOR, om geld opzij te zetten waar u na het bereiken van de AOW-leeftijd gebruik van zou gaan maken? Dan dient u deze bedragen af te trekken van de maximale premieaftrek en is de kans groot dat er een beperkter bedrag over zal blijven. Daarnaast dient u eerder in aftrek gebrachte lijfrentepremies in aftrek te brengen, net als de extra premie die u wellicht heeft ingelegd bij een omzetting in een lijfrente. Op die manier geldt er voor een ieder een vergelijkbaar maximum, onafhankelijk van de premies die u tijdens het ondernemen heeft ingelegd, of de voorzieningen die u dan al had getroffen voor uw oudedag.

Pensioenaanspraken en oudedagsreserve

Tenslotte dient u de maximumbedragen zoals genoemd te verminderen met de eerder opgebouwde voorzieningen in privé. Met name wanneer u als ZZP’er werkt is uw privé en zakelijk vermogen eigenlijk niet gescheiden, deze zijn met elkaar verweven. Dit betekent dat u ook de waarde van andere pensioenaanspraken en bijvoorbeeld een oudedagsreserve in mindering dient te brengen op de maximale bedragen. Op die manier kan het zelfs zijn dat er geen ruimte voor extra aftrek overblijft, op het moment dat u de stakingswinst wil omzetten naar een lijfrente. U kunt er dan eventueel voor kiezen dit bedrag toch direct uit te laten keren. In dat geval is de kans namelijk groot dat u uitzicht heeft op een prima pensioen, waardoor u zich over de toekomst geen zorgen hoeft te maken. U kunt de stakingswinst dan gebruiken voor een leuk extraatje, of dit apart zetten op een spaarrekening als een appeltje voor de dorst waar u bij kunt wanneer u wenst.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

  • Nibud
  • Rijksoverheid
  • Belastingdienst
  • Wijzer in Geldzaken
  • Websites van Verzekeraars

Author