Premiesplitsing

Wilt u gebruik maken van premiesplitsing, of bent u hier benieuwd naar en wilt u weten of dit wellicht een interessante optie voor u vormt? De premiesplitsing heeft betrekking op de manier waarop u de premie voor een overlijdensrisicoverzekering betaalt, waarmee u er bijvoorbeeld voor kunt zorgen dat u of uw partner geen successierechten hoeft te betalen over een kapitaal dat vrijkomt na het overlijden van de ander. Met name wanneer u een overlijdensrisicoverzekering afsluit in combinatie met een hypotheekschuld is het verstandig om voor premiesplitsing te zorgen, of te trouwen in gemeenschap van goederen. U voorkomt op die manier dat een deel van de uitkering op zal gaan aan erfbelasting, waardoor u een hoger bedrag dient te verzekeren of u genoegen moet nemen met een relatief lage netto uitkering uit de polis.

De premiesplitsing noemen we ook wel de kruislingse premiebetaling en zit op zich niet moeilijk in elkaar. Het is bij premiesplitsing in ieder geval van belang om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op twee levens. Het is alleen op die manier mogelijk om er bij het overlijden van een van de partners gebruik van te maken. Stel dat u bijvoorbeeld een premie van €100 betaalt, dan is het mogelijk om die te verdelen volgens het inkomen dat u beiden verdient. Is de man bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 65% van het inkomen? Dan is het verstandig de premie van de overlijdensrisicoverzekering voor de man vast te stellen op €65. De vrouw is dan goed voor een premie van €35, al zegt dat nog niets over wie de premie daadwerkelijk zal betalen, aangezien hier de premiesplitsing van toepassing is en een rol gaat spelen.

Het is van belang om in de polis te laten vermelden dat de man verantwoordelijk zal zijn voor de betaling van €35 premie voor de overlijdensrisicoverzekering op het leven van de vrouw, terwijl de vrouw andersom een premie van €65 betaalt. Op die manier is er sprake van premiesplitsing en is het mogelijk om de kruislingse betaling toe te passen. Dit zorgt ervoor dat de vrouw zich als het ware verzekert, voor het feit dat haar man komt te overlijden. In dat geval dient de verzekering immers het bedrag uit te keren dat de man normaal voor z’n rekening zal nemen met het hogere inkomen, om ervoor te zorgen dat de vrouw de maandlasten kan blijven betalen.

Uiteraard geldt dit ook andersom, waardoor u er als partners met premiesplitsing voor kunt zorgen dat u in het geval van overlijden van de ander toch de volledige maandlast kunt blijven betalen. Een overlijdensrisicoverzekering voor 65% op het leven van de man zorgt er bij een hypotheek van €200.000 bijvoorbeeld voor dat de verzekeraar €130.000 uit zal keren. Er blijft dan een schuld van €70.000 over, die de vrouw in haar eentje op kan brengen, waardoor ze in de woning kan blijven wonen dankzij de overlijdensrisicoverzekering met premiesplitsing.

Voorkom de betaling van erfbelasting met premiesplitsing

De premiesplitsing is er vooral om te voorkomen dat u erfbelasting dient te betalen op het moment dat uw partner komt te overlijden. Normaal gesproken is dit het geval, waardoor het netto uit te keren bedrag uiteindelijk lager uit zal vallen. De verzekeraar betaalt u bij het ontbreken van premiesplitsing het verzekerde bedrag uit, maar de belastingdienst ziet dit als een vorm van erven, waardoor u verplicht bent om daar erfbelasting over te betalen. Dat zou betekenen dat u een hoger bedrag had moeten verzekeren, of u genoegen dient te nemen met een beperkte netto uitkering waarmee het niet mogelijk is om voldoende van de (hypotheek)schuld af te lossen.

Indien u gebruik maakt van premiesplitsing is er geen sprake van een erfenis, waardoor u daar ook geen belasting over hoeft te betalen. In dat geval zorgt u er namelijk voor dat u als vrouw een uitkering ontvangt op basis van het inkomen van de man, zonder dat dit van de man op u over zal gaan. In plaats daarvan bent u verantwoordelijk geweest voor de betaling van de premies, waardoor de premiesplitsing ervoor zorgt dat u ook de begunstigde van de verzekering bent en er sprake is van een directe uitkering aan uzelf.

Premiesplitsing toepassen

Houd er rekening mee dat u premiesplitsing alleen toe kunt passen indien u aan verschillende voorwaarden voldoet en u dit bovendien officieel laat vastleggen. U dient bijvoorbeeld officieel samen te wonen of een geregistreerd partnerschap te hebben met partnerschapsvoorwaarden. Dat klinkt allemaal erg zakelijk, maar het lijkt in principe op het trouwen op huwelijkse voorwaarden. Het is ook in dat geval mogelijk om premiesplitsing toe te passen en er daarmee voor te zorgen dat u in het geval van een uitkering vanuit de overlijdensrisicoverzekering niet ineens te maken krijgt met hoge kosten. Of uw overlijdensrisicoverzekering nu lineair dalend is of dat deze bijvoorbeeld gelijkblijvend is maakt overigens niet uit.

Houd er rekening mee dat het ook bij het voldoen aan deze voorwaarden nog niet direct mogelijk is om premiesplitsing toe te passen. Het is dan van belang om dit daadwerkelijk te laten blijken uit de huwelijkse voorwaarden, de partnerschapsvoorwaarden of het samenlevingscontract. Laat hierin opnemen dat u gebruik maakt van premiesplitsing, om de premie voor de overlijdensrisicoverzekering op het leven van uw partner te betalen. Op die manier staat de kruislingse betaling vast en is het bij het onverhoopt overlijden van de ander mogelijk om de volledige uitkering te ontvangen en daar dankzij de premiesplitsing in ieder geval geen erfbelasting over te betalen.

Getrouwd in gemeenschap van goederen

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Houd er dan rekening mee dat het in dat geval niet op gaat om de premiesplitsing toe te passen om het successierecht te ontlopen. Dit heeft te maken met het feit dat er juridisch gezien sprake is van een enkel vermogen, waar u beiden recht op heeft. Dit betekent bovendien dat u de premies altijd uit het gemeenschappelijke vermogen zal betalen, waardoor er geen sprake is tussen een onderscheid voor de man of de vrouw. Premiesplitsing biedt in veel andere gevallen een interessante mogelijkheid om onverwachte belastingen na overlijden te kunnen voorkomen.