Premiesplitsing overlijdensrisicoverzekering

Wilt u een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afsluiten en bij uitkering geen erfbelasting betalen? Dan kan premiesplitsing een interessante oplossing voor u zijn. Premiesplitsing heeft betrekking op de manier waarop u de premie voor de levensverzekering betaalt. Als u dit op de juiste manier regelt, voorkomt u dat een deel van de uitkering voor uw partner op zal gaan aan erfbelasting. Wat houdt premiesplitsing precies in en hoe past u dit toe?

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Wanneer u samen met uw partner een huis koopt, is de kans groot dat u een hypotheek afsluit voor de financiering. Deze hypotheek moet worden afgelost. Vaak zijn uw partner en u daar samen voor verantwoordelijk. U betaalt bijvoorbeeld 60% van de hypotheekschuld en uw partner 40%. Als u echter komt te overlijden, wordt uw partner verantwoordelijk voor de aflossing van het gehele bedrag. Er is een grote kans dat hij of zij dit financieel niet kan opbrengen, waardoor problemen kunnen ontstaan. Dat moet natuurlijk zo veel mogelijk worden voorkomen.

Om het risico op financiële problemen door overlijden van de partner af te dekken, kan u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Hiervoor betaalt u een maandelijkse premie. Als u komt te overlijden, neemt de verzekeraar uw deel van de aflossing over middels een eenmalige uitkering van een geldbedrag. Uw partner blijft dan enkel verantwoordelijk voor het eigen deel, waardoor de hypotheekschuld zonder problemen kan worden afbetaald.

Nog geen Overlijdensrisicoverzekering?

centraal beheer
 • Meest gekozen
 • Al vanaf een paar euro per maand
 • Korting voor niet-rokers

Voorkom erfbelasting door premiesplitsing

In het geval uw partner komt te overlijden en er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten, ontvangt u een uitkering. Over deze uitkering moet u mogelijk erfbelasting betalen, omdat de Belastingdienst ziet dat u in het bezit bent gekomen van een geldbedrag. Hierover moet u successierechten betalen, waardoor u uiteindelijk een lager netto bedrag overhoudt. Dit kan worden voorkomen door premiesplitsing toe te passen. Als u dit niet doet, zal u een hoger bedrag moeten verzekeren of genoegen moeten nemen met een lagere netto uitkering van de polis, waardoor u een groter deel van de hypotheekschuld zelf zal moeten afbetalen.

Met premiesplitsing voorkomt u dat u een hoger bedrag moet verzekeren voor de aflossing van de hypotheekschuld. Premiesplitsing wordt ook wel kruislingse premiebetaling genoemd en heeft te maken met de manier waarop de premie betaald wordt. Premiesplitsing kan alleen worden toegepast wanneer u voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden en dit duidelijk vermeldt:

 • U en uw partner wonen samen
 • U hebt een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden
 • U bent op huwelijkse voorwaarden getrouwd

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan kan u geen gebruikmaken van premiesplitsing. Juridisch gezien is er namelijk sprake van één enkel vermogen waar u beide recht op heeft. De premie voor de ORV zal altijd uit het gemeenschappelijke vermogen worden betaalt. Hierdoor is er geen sprake van onderscheid tussen de partners. U kan in dit geval niet voorkomen dat u erfbelasting zal moeten betalen.

Hoe past u premiesplitsing toe?

Als uit uw huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of het samenlevingscontract blijkt dat u inderdaad van premiesplitsing gebruikmaakt of gebruik kan maken, kan u dit toepassen. Bij het overlijden van de ander is het dan mogelijk om de uitkering volledig te ontvangen zonder daarover erfbelasting te betalen. U regelt dit als volgt:

 • De overlijdensrisicoverzekering moet op twee levens worden afgesloten
 • Beide partners betalen een deel van de premie
 • In de polis moet worden vermeld wie voor welk deel van de premie verschuldigd is

U kan alleen van premiesplitsing gebruikmaken als de overlijdensrisicoverzekering op twee levens is afgesloten. Voor deze ORV betaalt u premie. De betaling van deze premie verdeelt u op basis van het inkomen dat u beiden verdient. Vervolgens zijn de partners verantwoordelijk voor de betaling van elkaars premie, omdat de hoogte van de uitkering van de ORV gebaseerd is op het bedrag waarvoor de partner verantwoordelijk was. Dit is kruislings verzekeren en dient te worden opgenomen in de polisvoorwaarden. Hieronder staat een voorbeeld:

U betaalt een totale premie van € 100 per maand. Uw man is verantwoordelijk voor 60% van het inkomen en de vrouw is verantwoordelijk voor 40% van het inkomen. U stelt de premie van de overlijdensrisicoverzekering voor de man dan vast op € 60,00 en voor de vrouw op € 40,00. U neemt in de polis op dat de man € 40,00 van de premie voor de verzekering op het leven van de vrouw zal betalen. De vrouw is dan verantwoordelijk voor een premie van € 60,00. Bij een hypotheekschuld van € 200.000 zal de verzekeraar bij overlijden van de partner € 120.000 aan de vrouw uitkeren en € 80.000 aan de man. Het resterende bedrag moet worden afgelost door de nog levende partner.

Doordat u beide verantwoordelijk bent voor de betaling van de premie, is er bij uitkering geen sprake van een erfenis. U hoeft daardoor geen belasting over de uitkering te betalen. U bent dan namelijk niet alleen de begunstigde van de verzekering, maar ook de verzekeringnemer. Hiermee voorkomt u dat u uiteindelijk een lager bedrag ontvangt en geld tekort komt om de hypotheekschuld af te betalen.

Veelgestelde vragen

Kan iedereen van premiesplitsing gebruikmaken?

Nee, dat is niet mogelijk. Om van premiesplitsing gebruik te kunnen maken, moet u een bepaalde voorwaarden voldoen. U en uw partner moeten samenwonen met een samenlevingscontract, zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden hebben. Daarin moet duidelijk vermeld staan dat u van premiesplitsing gebruik wil maken. Als u hier niet aan voldoet, is premiesplitsing voor de levensverzekering niet mogelijk.

Kan de premie van een gezamenlijke rekening worden betaald?

Ja, dat kan. De premie mag als één bedrag van een betaalrekening worden afgeschreven. Dat mag een gezamenlijke rekening zijn die u samen met uw partner bij de bank aanhoudt. Uiteraard is het wel van groot belang dat u aan alle voorwaarden voldoet en het voor de verzekeraar duidelijk is dat u gebruikmaakt van premiesplitsing en daar recht op heeft.

Moet er bij trouwen in gemeenschap van goederen altijd erfbelasting worden betaald?

Wanneer u getrouwd bent in gemeenschap van goederen, kan u geen gebruikmaken van premiesplitsing. Doordat er sprake is van één vermogen, kunnen uw partner en u niet beide verantwoordelijk zijn voor één deel van de premie. Wanneer uw partner overlijdt, moet u daarom erfbelasting betalen over uw uitkering. Dit geldt sinds 2018, omdat er geen sprake meer is van een algehele gemeenschap van goederen. Wel is er een hoge vrijstelling. Als het bedrag dat u ontvangt onder het vrijgestelde bedrag valt, hoeft u geen erfbelasting te betalen.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

 • Overheid.nl
 • Belastingdienst
 • Websites van Verzekeraars