Pensioentekort

Heeft u te maken met een pensioentekort, of bent u benieuwd hoe dat mogelijk is? Op het moment dat er sprake is van een pensioengat heeft u de mogelijkheid om dit fiscaal voordelig aan te vullen, zodat u op uw oude dag toch kunt genieten van een aantrekkelijk inkomen. In Nederland ontvangen we op basis van ons werkzame leven allemaal een AOW-uitkering, mits we altijd in Nederland hebben gewoond. Hier bovenop ontvangen we eventueel een pensioen vanuit onze werkgever, plus het pensioen dat we zelf op weten te bouwen. Indien er sprake is van een pensioentekort kunt u dit laatste fiscaal aantrekkelijk doen, door de inkomstenbelasting uit box 1 over te hevelen naar de toekomst.

Het is onder andere verstandig om de verschillende redenen door te nemen, die kunnen leiden tot een pensioentekort. Op die manier krijgt u een beter beeld van waar u rekening mee dient te houden en waarom het van belang is om uit te kijken. Het is altijd verstandig om een pensioentekort zo vroegtijdig mogelijk te herkennen en daar direct wat aan te doen, door optimaal gebruik te maken van het rendement dat u dan nog kunt behalen.

Redenen voor een pensioentekort

Er zijn verschillende redenen mogelijk, die leiden tot een pensioentekort. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw pensioensalaris niet gelijk is aan het werkelijke salaris dat u ontvangt. Indien u bijvoorbeeld een dertiende maand krijgt, u vakantiegeld ontvangt of er sprake is van een bonus, kan het zijn dat dit niet mee zal tellen voor de pensioenopbouw. In dat geval ontvangt u meer inkomen dan dat de werkgever opgeeft voor de pensioenopbouw. Er ontstaat een tekort, aangezien u op basis van uw inkomen meer pensioen op zou kunnen bouwen, waar u later gebruik van kunt maken.

Daarnaast kan het zijn dat u bijvoorbeeld van baan wisselt, iets wat vandaag de dag een stuk gebruikelijker is dan voorheen. We gaan met ons pensioenstelsel nog altijd uit van een situatie waarin we 40 jaar voor dezelfde werkgever werken, terwijl daar al lang geen sprake meer van is. In plaats daarvan wisselen we vaker van werkgever en daarmee eventueel ook van pensioenfonds. Dat betekent dat het pensioen dat u opbouwde bij uw vorige werkgever niet automatisch opgetrokken hoeft te worden tot aan uw nieuwe salaris, waardoor er op die manier een pensioentekort kan ontstaan en het van belang is om daar iets aan te doen.

Heeft u langdurig verlof opgenomen, of wordt het pensioen niet geïndexeerd? Ook dit zijn redenen die ervoor kunnen zorgen dat er op een bepaald moment een pensioentekort ontstaat. Indien de pensioenpremie tijdens het verlof niet doorloopt laat u als het ware een gat achter, waar u wel geld in weg had kunnen zetten om daar later tijdens uw pensioen gebruik van te kunnen maken. Ook op het moment dat er geen sprake is van een indexering is dit het geval, waardoor u dan zelf bij zal moeten springen om het pensioentekort te dichten en toch voor voldoende inkomen tijdens uw oude dag te zorgen. Een pensioen en levensverzekering gaan natuurlijk hand in hand en u wilt er natuurlijk voor zorgen dat uw pensioen altijd voldoende zal bedragen.

Stopt u eerder te werken, besluit u een deel van uw ouderdomspensioen over te hevelen naar het partnerpensioen of bent u gescheiden? In alle drie de gevallen kan er sprake zijn van een pensioentekort, omdat de volledige opbouw niet langer tot uw eigen rechten behoort, of er tijdens de laatste periode van uw werkzame leven geen sprake meer is van de betaling van pensioenpremies. In al die gevallen is het verstandig om na te denken over het pensioentekort en op tijd in te springen, om toch voor een fijne oude dag te zorgen.

Jaarruimte berekenen

Om na te gaan of er sprake is van een pensioentekort is het allereerst verstandig om uw jaarruimte te berekenen en dit te vergelijken met de opbouw die er daadwerkelijk plaatsvindt. U kunt de jaarruimte berekenen bij de Belastingdienst, zodat u eenvoudig na kunt gaan hoeveel pensioen u in een bepaald jaar op mag bouwen. De jaarruimte is afhankelijk van het inkomen van het jaar ervoor. Des te meer inkomen u had, des te meer pensioen u dit jaar op mag bouwen en des te groter het pensioentekort in theorie op kan lopen.

Zodra u weet hoeveel jaarruimte u heeft is het van belang om dit te vergelijken met de opbouw die er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Bent u in loondienst? Dan zal uw werkgever zorgen voor de pensioenopbouw. Dit komt uit het bruto salaris, dat de werkgever direct overmaakt naar het pensioenfonds, of onderbrengt in een eigen pensioenfonds. Uiteraard brengt de werkgever hier de Belastingdienst van op de hoogte en kan het pensioenfonds u op ieder moment laten weten hoeveel pensioen er inmiddels voor u is opgebouwd. Op het moment dat de opbouw lager ligt dan de jaarruimte ontstaat er een pensioentekort en is het verstandig om daar wat aan te doen.

Werkt u als ZZP’er? Dan kunt u ieder jaar de volledige jaarruimte benutten. U heeft geen werkgever die geld voor u in zal leggen in een pensioenfonds, u bent daar zelf voor verantwoordelijk. Het is daarom verstandig om uw jaarruimte ieder jaar te berekenen en op die manier na te gaan welk bedrag u het komende jaar belastingvrij mag inleggen of sparen. Uiteraard kunt u de premie of inleg voor een lijfrente doen op de manier die u wenst, om het pensioentekort te dichten.

Inleggen in lijfrente

Maakt u gebruik van een lijfrente? Dan is er sprake van een verzekering. U betaalt iedere maand een premie bij een levensverzekering, waarmee u ervoor zorgt dat de verzekeraar van de desbetreffende levensverzekering kapitaal voor u kan opbouwen, waar u tijdens uw pensioen gebruik van kunt gaan maken. Des te meer premie u inlegt, des te hoger het pensioen is dat u uiteindelijk aan kunt kopen, om daar van te genieten op uw oude dag.

Aan de andere kant kunt u ervoor kiezen om een inleg in banksparen te doen. In de beide gevallen mag u de inleg om uw pensioentekort te dichten aftrekken van de inkomstenbelasting in box 1, mits de inleg valt binnen de jaarruimte zoals u die kunt berekenen bij de Belastingdienst.