Pensioentekort

Heeft u een pensioentekort? Dan heeft u de mogelijkheid om dit pensioengat fiscaal voordelig aan te vullen. Daarmee zorgt u voor een aantrekkelijk inkomen op uw oude dag. Wat houdt een pensioentekort in? Wanneer heeft u een pensioengat en hoe berekent u dit?

header

Wat is een pensioengat?

In Nederland ontvangt iedereen die hier zijn hele leven heeft gewoond een volledig AOW-pensioen. Dit is een inkomen om de oude dag mee door te komen. Daarbovenop wordt eventueel pensioen via een werkgever opgebouwd. Als u minder of geen pensioen opbouwt en daardoor niet meer zo kan leven als u wilt of gewend bent, is er sprake van een pensioengat. Dit wordt ook wel een pensioentekort genoemd. Om voldoende pensioen te hebben, dient u extra pensioen op te bouwen.

U kan dit pensioengat aanvullen door op een fiscaal aantrekkelijke wijze aanvullend pensioen op te bouwen. Als u een officieel pensioengat heeft – dit kan u berekenen – kan u de premie of inleg die u betaalt voor uw pensioenproduct aftrekken van uw belastbaar inkomen. U hoeft past inkomstenbelasting uit Box 1 te betalen als u de uitkeringen die u heeft opgebouwd middels het pensioenproduct ontvangt. Omdat uw totale inkomen dan vaak lager is, hoeft u minder belasting te betalen, terwijl u toch genoeg van een goed inkomen.

Redenen voor een pensioentekort

Het hebben van een pensioengat kan verschillende oorzaken hebben. Een aantal van de meest voorkomende redenen voor een pensioentekort zijn:

  • Uw pensioensalaris is niet gelijk aan uw werkelijke salaris

Als u bijvoorbeeld een dertiende maand krijgt uitbetaald, vakantiegeld ontvangt of een bonus krijgt, kan het zijn dat deze bedragen niet meetellen voor de pensioenopbouw. U ontvangt dan meer inkomen dan dat de werkgever opgeeft voor de pensioenopbouw. Er ontstaat dan een tekort, aangezien u op basis van uw inkomen meer pensioen zou kunnen opbouwen.

  • U heeft langdurig verlof opgenomen

Wanneer u langdurig onbetaald verlof opneemt, is uw werkgever niet verplicht de premie voor uw pensioen door te betalen. Dit kan van invloed zijn op het pensioen dat u uiteindelijk ontvangt en er kan een tekort ontstaan. Het is daarom altijd verstandig hier contact over op te nemen met uw werkgever.

  • Uw pensioen wordt niet geïndexeerd

Met pensioenindexatie wordt ervoor gezorgd dat uw opbouwde pensioen niet in waarde vermindert door inflatie. Als uw pensioen geïndexeerd wordt, ontvangt u daardoor ieder jaar iets meer euro’s, waardoor u hetzelfde kan kopen als de jaren daarvoor. Indien uw pensioen niet wordt geïndexeerd, kan er sprake zijn van een pensioengat.

  • U stopt eerder met werken

Als u eerder met pensioen gaat, bouwt u minder lang pensioen op. U heeft hierdoor minder pensioen opgebouwd en moet daar juist langer van leven. Als u eerder stopt met werken, kan er dus een pensioentekort ontstaan, dat u wellicht op een andere wijze moet aanvullen.

Pensioentekort berekenen

Er zijn twee manieren om te berekenen of u een pensioengat heeft:

  • Vergelijk uw huidige inkomen met de AOW en het opgebouwde pensioen. Ontvangt u minder dan 70% van uw huidige inkomen? Dan is er sprake van een pensioengat.
  • Bereken uw fiscale pensioentekort oftewel jaarruimte. Dit is het verschil tussen wat u aan pensioen mag opbouwen en wat u daadwerkelijk heeft opgebouwd.

Jaarruimte

De jaarruimte is afhankelijk van het inkomen van het jaar ervoor. Des te meer inkomen u had, des te meer pensioen u dit jaar mag opbouwen en des te groter het pensioentekort in theorie kan oplopen. U kan de jaarruimte berekenen via de website van de Belastingdienst.

Als u in loondienst bent, is uw werkgever verantwoordelijk voor de pensioenopbouw. Dit pensioen komt voort uit het brutosalaris, dat de werkgever direct overmaakt naar het pensioenfonds of onderbrengt in een eigen pensioenfonds. De Belastingdienst dient hiervan op de hoogte te worden gesteld. Als de opbouw lager is dan uw jaarruimte, is er sprake van een pensioentekort.

Werkt u als zzp’er? Dan kan u ieder jaar de volledige jaarruimte benutten, omdat u geen werkgever heeft die voor u geld inlegt in een pensioenfonds. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Het is daarom verstandig om een aanvullend pensioen op te bouwen.

Aanvullend pensioen opbouwen

Heeft u een pensioentekort? Dan kan u dus fiscaal voordelig extra pensioen opbouwen binnen uw jaarruimte middels een pensioenproduct. Dat kan op twee manieren:

Hierbij betaalt u iedere maand premie aan de verzekeraar. De verzekeraar gaat dit geld beleggen of sparen om kapitaal op te bouwen. Dit eindbedrag wordt vervolgens vanaf een afgesproken einddatum – vaak uw pensioenleeftijd – aan u uitbetaald middels periodieke uitkeringen. Des te meer premie u inlegt, des te hoger het opgebouwde pensioen kan zijn.

  • Aanvullend pensioen opbouwen middels banksparen

Met dit pensioenproduct bouwt u aanvullend pensioen op via een daarvoor bestemde rekening. U doet een inleg en bouwt een kapitaalbedrag op door het inleggen van geld en het rendement. Er zijn verschillende mogelijkheden en aanbieders.

Om na te gaan of het voor u verstandig is om een aanvullend pensioen op te bouwen, bijvoorbeeld middels een vorm van lijfrenteverzekering, is het goed om zo vroeg mogelijk te berekenen of uit te zoeken of er voor u sprake is of zal zijn van een pensioengat. Dan kan u zo snel mogelijk handelen en optimaal gebruikmaken van het rendement dat u kan behalen. Daarvoor kan u ook een financieel adviseur inschakelen.

Veelgestelde vragen

Wat is een pensioentekort?

Er kan sprake zijn van een pensioentekort als u in een jaar minder pensioen opbouwt dan 70% van uw inkomen. U kan dit berekenen door uw jaarruimte te berekenen en deze te vergelijken met uw opgebouwde pensioen. Simpel gezegd: bij een pensioengat bouwt u te weinig pensioen op om van te kunnen leven zoals u gewend bent.

Hoe kan een pensioengat worden gedicht?

Een pensioengat dichten kan worden gedaan door middels een pensioenproduct aanvullend pensioen op te bouwen. De inleg moet binnen uw jaarruimte passen om dit fiscaal voordelig te doen. Als u dit doet, krijgt u uiteindelijk vanaf een afgesproken datum, vaak uw AOW-leeftijd, periodieke uitkeringen uitgekeerd ter aanvulling op uw AOW en eventuele pensioen.