Overlijdensrisicoverzekering

Denkt u na over het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, of heeft de bank u aangegeven dat u dit dient te doen wanneer u een hypotheek af wenst te sluiten? De overlijdensrisicoverzekering is eigenlijk niets anders dan een zekerheid op een financiële vergoeding, op het moment dat u of iemand anders komt te overlijden en de overlijdensrisicoverzekering is een van de levensverzekeringen waaruit u kunt kiezen. Het is gebruikelijk om een overlijdensrisicoverzekering op uw partner af te sluiten, maar u kunt dat daarnaast bijvoorbeeld ook op uzelf of uzelf en uw partner doen. Het is in theorie mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op heel iemand anders. Komt die persoon tijdens de looptijd te overlijden? Dan krijgt u het verzekerde bedrag uitgekeerd.

De overlijdensrisicoverzekering komen we vooral tegen op het moment dat we een hypotheek aangaan en we zelf niet de totale maandlast kunnen betalen. Het is door middel van de verzekering dan mogelijk om ons in te dekken tegen eventuele financiële problemen, wanneer onze partner komt te overlijden. Houd er rekening mee dat u de dekking van de overlijdensrisicoverzekering aan kunt passen aan de ontwikkelingen met betrekking tot de hypotheek, bijvoorbeeld door de verzekerde waarde mee te laten dalen met de aflossingen die u doet. Verder dient u er rekening mee te houden dat de overlijdensrisicoverzekering aan een aantal voorwaarden dient te voldoen, die de verzekeraars u op zullen leggen op het moment dat u een dergelijke verzekering wilt afsluiten. Tenslotte dient u rekening te houden met de maximale looptijd van de overlijdensrisicoverzekering, eventueel in combinatie met de voorwaarden met betrekking tot uw leeftijd.

Overlijdensrisicoverzekering bij hypotheekschuld

Het is gebruikelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op het moment dat u samen een hypotheekschuld aangaat, die u beiden niet alleen zou kunnen dragen. Stel dat u bijvoorbeeld samen €200.000 leent voor de aankoop van een woning, maar u afzonderlijk van elkaar slechts €140.000 zou kunnen opbrengen. In dat geval is het verstandig om voor die laatste €60.000 een overlijdensrisicoverzekering op elkaar af te sluiten, allebei. Komt u tijdens de looptijd van de hypotheek te overlijden (voor het gemak gaan we uit van een aflossingsvrije hypotheek)? Dan kan uw partner een bedrag van €140.000 aan hypotheeklast opbrengen en keert de verzekeraar €60.000 uit om dat bedrag op de hypotheekschuld af te kunnen lossen.

Dankzij de overlijdensrisicoverzekering is het mogelijk om in de woning te blijven wonen, op het moment dat u of uw partner komt te overlijden en het lastig is om de totale maandlast zelf te betalen. Het is uiteraard ook mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering voor 50% van de hypotheeklast op uw partner af te sluiten, terwijl uw partner voldoende heeft aan een overlijdensrisicoverzekering voor 25% van de hypotheekwaarde. Des te hoger het percentage van de hypotheekschuld dat u wilt verzekeren, des te hoger ook de kosten voor de overlijdensrisicoverzekering op zullen lopen.

Dekking van de overlijdensrisicoverzekering

U kunt met betrekking tot de dekking van de overlijdensrisicoverzekering nadenken over de ontwikkeling van de hypotheekschuld die u verwacht. Indien u een aflossingsvrije hypotheek afsloot (sinds 1 januari 2013 is dit niet gunstig meer, vanwege het gebrek aan hypotheekrenteaftrek) kon u het best een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering afsluiten. De verzekerde waarde blijft over de gehele looptijd gelijk, waardoor u op ieder moment van overlijden tijdens de looptijd voldoende kapitaal krijgt uitgekeerd.

Kiest u voor een lineaire of een annuïtaire hypotheek? Dan is het verstandig om ook te kijken naar de dalende overlijdensrisicoverzekering. De verzekerde waarde loopt dan langzaam terug, op hetzelfde tempo als de hypotheekschuld. Dit betekent dat u na bijvoorbeeld 10 jaar hypotheek en een behoorlijke aflossing, slechts een deel van het oorspronkelijke percentage van de hypotheekschuld uitgekeerd krijgt. Dankzij de eerdere aflossingen is dit echter voldoende om de rest van de maandlast voor de hypotheek zelf op te kunnen brengen.

Het grote voordeel van een dalende overlijdensrisicoverzekering is dat de premie vaak lager uitvalt. Naarmate u ouder wordt neemt het risico op overlijden toe. Dit wordt echter gecompenseerd door het lagere verzekerde bedrag, waardoor de premie voor de overlijdensrisicoverzekering niet te hoog op zal lopen.

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Houd er rekening mee dat de verzekeraar u waarschijnlijk een aantal voorwaarden zal stellen met betrekking tot de overlijdensrisicoverzekering. De kans is groot dat er in ieder geval sprake is van een bedrag dat u kunt verzekeren. Het gaat vaak om minimaal €10.000 tot een veelvoud hiervan, aangezien de verzekering eigenlijk alleen interessant is op het moment dat u daadwerkelijk een grote schuld aangaat. Aan de andere kant kiezen veel verzekeraars ervoor om bijvoorbeeld maximaal een bedrag van €500.000 te verzekeren. Op die manier zorgen ze ervoor dat de eventuele uitkering bij vroegtijdig overlijden tijdens de looptijd niet te hoog op zal lopen.

Daarnaast is er sprake van voorwaarden voor de overlijdensrisicoverzekering met het oog op uw leeftijd. Bij aanvang van de verzekering mag u in ieder geval niet ouder zijn dan 65 jaar. Veel verzekeraars hanteren deze grens, aangezien de kans op overlijden vanaf dat moment sterk toeneemt en het anders niet langer rendabel is om de verzekeringen aan te bieden. Daarnaast mag u op de einddatum in veel van de gevallen niet ouder zijn dan 80 jaar. Hieruit volgt dus ook direct een voorwaarde met betrekking tot de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering, mits u al een hoge leeftijd bereikt heeft. De minimumleeftijd is over het algemeen 18 jaar. Des te jonger u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, des te lager over het algemeen de premie is die u betaalt, aangezien het risico op overlijden nu nog klein is en de verzekeraar waarschijnlijk dus niet hoeft uit te keren.

Looptijd van de overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden met betrekking tot de looptijd van een overlijdensrisicoverzekering gelden vooral op het moment dat u al wat ouder bent. Bent u 65 jaar? Dan bedraagt de maximale looptijd tot aan een maximale leeftijd van 80 jaar slechts 15 jaar. Gemiddeld genomen gaan verzekeraars standaard uit van een maximale looptijd voor de overlijdensrisicoverzekering van 35 jaar, mits uw leeftijd op de einddatum dat toelaat.