Overlijdensrisicoverzekering en scheiden

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering afgesloten met uw partner en gaat u scheiden? Zeg deze dan niet meteen op. Heeft u een ex-partner? Dan kan het juist een goede oplossing zijn om een ORV te nemen. Waarom een overlijdensrisicoverzekering bij scheiding afsluiten? Wat voor invloed heeft scheiden op de ORV?

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een verzekering waarmee u zich indekt tegen de financiële gevolgen van het overlijden van een persoon van wie u gedeeltelijk of geheel financieel afhankelijk bent. Wanneer deze persoon komt te overlijden, valt het inkomen of de financiële bijdrage van deze persoon namelijk weg. Dit kan financiële gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de afbetaling van uw hypotheek of de levensonderhoud van uw kinderen en/of uzelf.

Als u een ORV afsluit op het leven van deze persoon en hij of zij overlijdt binnen de afgesproken looptijd van de verzekering, keert de verzekering eenmalig aan u het verzekerde kapitaal uit. Voor deze levensverzekering betaalt u een maandelijkse premie. Overlijdt de persoon nadat de verzekering beëindigd is? Dan ontvangt u geen uitkering van uw verzekeraar meer.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering afsluiten of laten doorlopen?

Wanneer ex-partners gescheiden zijn, worden de gezamenlijke verzekeringen vaak opgezegd. Bij een scheiding of geregistreerd partnerschap worden echter vaak afspraken gemaakt over eventuele financiële ondersteuning van de ex-partner. Het overlijden van de partner kan dan tot financiële gevolgen leiden.

Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten of laten doorlopen wanneer u van uw partner gaat scheiden, zorgt ervoor dat u tegen de financiële gevolgen van het overlijden van uw ex-partner bent verzekerd. Wanneer u alimentatie ontvangt en uw ex-partner overlijdt, vervalt deze alimentatie. Het kan gaan om partneralimentatie en/of kinderalimentatie. Deze financiële bijdrage die u gebruikte voor uw levensonderhoud en/of de opvoeding en verzorging van uw kind(eren) vervalt dan.

Een bestaande overlijdensrisicoverzekering laten doorlopen of een nieuwe verzekering afsluiten na een echtscheiding, heeft dan ook meerdere voordelen. Hieronder staan de redenen op een rij:

  • U kan de kosten voor uw kinderen blijven betalen: Heeft u samen kinderen? Als uw ex-partner alimentatie betaalt, ontvangt u daarmee een bijdrage voor het levensonderhoud van deze kind(eren). Als de ex-partner komt te overlijden, valt deze bijdrage weg. Met een ORV dekt u zich in tegen het risico op verlies van deze alimentatie en voorkomt u financiële problemen.
  • U kan de kosten voor uw eigen levensonderhoud blijven betalen: Het kan zijn dat u partneralimentatie ontvangt na een scheiding. Ook deze bijdrage vervalt wanneer uw ex-partner overlijdt. Heeft u zelf een te laag inkomen om in uw levensonderhoud te voorzien? Dan zorgt een ORV ervoor dat u met een eenmalige uitkering financiële risico’s voorkomt.
  • Uw ex-partner kan de uw kind(eren) en/of zichzelf in levensonderhoud blijven voorzien: Het kan ook zijn dat u kinder- en/of partneralimentatie betaalt. Als u komt te overlijden, heeft het wegvallen van uw alimentatie gevolgen voor de financiële situatie van uw ex-partner. Met een overlijdensrisicoverzekering lopen uw ex-partner en/of kind(eren) geen financiële risico’s als uw alimentatie wegvalt.
  • U of uw ex-partner ontvangt een extra bedrag voor de vaste lasten: Als een ex-partner overlijdt, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een nabestaandenpensioen of een uitkering van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Komt u hier niet voor in aanmerking? Dan zorgt een ORV ervoor dat u alsnog een extra bedrag ontvangt om uw vaste lasten te betalen.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt een ORV voor hypotheek bij scheiding?

In veel gevallen is deze verzekering gekoppeld aan de hypotheek op uw woning. Als uw partner overlijdt, wordt zijn of haar deel van de aflossing door de verzekeraar overgenomen. Wat er gebeurt bij een echtscheiding, hangt af van de keuzes die worden gemaakt. Blijven jullie beide in de woning wonen? Blijft één persoon er wonen? Moet er een nieuwe hypotheek worden afgesloten? Al deze verschillende situaties hebben effect op de hypotheek. Het kan zijn dat u de begunstigde van de ORV moet wijzigen.

Hoe kan ik een ORV na scheiding opzeggen?

Ligt u in scheiding? Overlijdensrisicoverzekering opzeggen kan dan alleen als beide partners het daarover eens zijn. Voor het opzeggen is van beide partners namelijk een handtekening nodig.

Kan de polis van een overlijdensrisicoverzekering worden gesplitst?

Bij veel verzekeraars is het mogelijk om de overlijdensrisicoverzekering te splitsen na een scheiding. De polis wordt dan gesplitst in twee losse polissen. U hoeft dan in de meeste gevallen geen nieuwe gezondheidsverklaring in te vullen.