Oudedagslijfrente

De oudedagslijfrente vormt een van de uitkeringsvormen na het afsluiten van een lijfrenteverzekering. U spaart als het ware een groot kapitaal bij elkaar, dat u door middel van een oudedagslijfrente periodiek uit kunt laten keren. In het geval van een oudedagslijfrente kiest u voor een levenslange uitkering, waardoor de verzekeraar het risico overneemt met het oog op het moment dat u komt te overlijden. U krijgt van de verzekeraar een lijfrente per maand of per jaar uitgekeerd, op basis van het bedrag dat u binnen de oudedagslijfrente bijeen heeft weten te brengen.

U kunt als alternatief voor de oudedagslijfrente gebruik maken van een tijdelijke oudedagslijfrente. In dat geval kiest u ervoor om samen met de verzekeraar een bepaalde periode af te spreken, waarin de verzekeraar ieder jaar een bepaald bedrag aan u uit zal keren. In dat geval is het mogelijk dat de uitkeringen stoppen, voordat u komt te overlijden. Het voordeel van de oudedagslijfrente is dat u ieder jaar een bepaald bedrag blijft ontvangen, onafhankelijk van hoe oud u wordt.

Begunstigde van de oudedagslijfrente

Het is bij een oudedagslijfrente van belang dat de begunstigde gelijk is aan de persoon die de premies heeft betaald voor de lijfrenteverzekering. Dit is vooral van belang wanneer er sprake is geweest van een fiscaal voordeel, bijvoorbeeld om op deze manier een pensioengat af te dekken. Daarnaast is het van belang dat de uitkering zal stoppen bij overlijden. Dit zijn enkele elementen die de oudedagslijfrente onderscheiden van de andere vormen van uitkering die er beschikbaar zijn. Deze vorm van uitkering is vooral bedoeld om uw pensioen aan te vullen en er op uw oude dag voor te zorgen dat u voldoende financiële middelen tot uw beschikking heeft.

Wilt u er met de lijfrenteverzekering juist voor zorgen dat uw nabestaanden na uw overlijden voldoende middelen tot hun beschikking hebben, zoals dat dus met een levensverzekering doorgaans het geval is? Dan is het niet verstandig om gebruik te maken van de oudedagslijfrente. In plaats daarvan kunt u zich dan beter richten tot de nabestaandenlijfrente. U zorgt er daarmee voor dat u het bedrag dat u met behulp van de lijfrenteverzekering bij elkaar heeft weten te brengen ten goede zal komen aan uw nabestaanden. Dit is vooral interessant wanneer u verantwoordelijk bent voor het inkomen en u financiële problemen voor uw nabestaanden wilt voorkomen.

Ingangsdatum van de oudedagslijfrente

U bent in principe vrij in het moment waarop u de oudedagslijfrente in wilt laten gaan. Uiteraard is het van belang dat u met de verzekeraar een einddatum voor uw lijfrenteverzekering afspreekt. Vanaf dat moment heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een direct ingaande lijfrente, of kunt u ervoor kiezen om dit nog even uit te stellen. Staat de rente nu bijvoorbeeld laag en heeft u het geld nog niet nodig? Dan kunt u de uitkeringen nog even uitstellen, om er over een tijdje voor te zorgen dat u gedurende de jaren een beter bedrag per jaar zal ontvangen.

Houd er rekening mee dat u voor het bereiken van de AOW-leeftijd eventueel al gebruik mag maken van de oudedagslijfrente, maar de periode na het bereiken hiervan beperkt is. U mag tot maximaal 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd wachten met het in laten gaan van de oudedagslijfrente. Op dat moment bent u op basis van de regels vanuit de Belastingdienst verplicht om de periodieke uitkeringen te laten starten. Voorheen lag deze leeftijd vast op 70 jaar, maar sinds de variabele AOW-leeftijd op basis van uw leeftijd is ook deze periode in relatieve zin vastgelegd.

Belasting in box 1

In de meeste gevallen zal u de premie die u betaalde voor uw lijfrenteverzekering hebben afgetrokken van uw belastbaar inkomen. Dit maakte het mogelijk om belastingvrij kapitaal op te bouwen, waardoor het kapitaal snel groeide en het mogelijk bleek om voor een goede oudedagslijfrente te zorgen. Houd er rekening mee dat de uitkeringen die u periodiek gaat ontvangen belast worden in box 1, waardoor u daar nu alsnog belasting over dient te betalen. In de meeste gevallen zal u op latere leeftijd echter minder belasting betalen dan tijdens uw werkzame carriere, als het gevolg van het progressieve belastingstelsel waar we in Nederland gebruik van maken.

Wilt u meerdere pensioenen opbouwen en op die manier voor een uitgebreide oudedagslijfrente zorgen? Houd er dan rekening mee dat de inleg altijd binnen uw jaarruimte dient te passen, bijvoorbeeld om een pensioengat op te vullen. U kunt de jaarruimte bij de Belastingdienst berekenen. Wilt u meer pensioen opbouwen dan wat er op basis van de jaarruimte mogelijk is? Houd er dan rekening mee dat de rest van het kapitaal niet in box 1 terecht zal komen, maar dit zal behoren tot box 3. Dat betekent dat u hier al tijdens het opbouwen van uw lijfrenteverzekering – een van de levensverzekeringen – belasting over dient te betalen.

Uitkering en overlijden

De hoogte van de uitkering kunt u laten garanderen, zodat u in ieder geval zeker weet dat u een bepaald bedrag per jaar ontvangt. U kunt er met de oudedagslijfrente dan voor zorgen dat u een aanvulling ontvangt op uw pensioen, waar u bijvoorbeeld leuke dingen van kunt doen. U kunt er aan de andere kant ook voor kiezen om de verzekeraar met uw kapitaal te laten beleggen. Dit kan een hogere oudedagslijfrente opleveren, maar brengt aan de andere kant ook het risico met zich mee dat de betalingen juist tegen zullen vallen. Dit risico zult u met deze levensverzekering dus wel moeten willen nemen, maar velen zullen toch voor zekerheid willen kiezen met een levensverzekering.

In de meeste gevallen zal de oudedagslijfrente stoppen met uitkeren op het moment dat u komt te overlijden en is er geen sprake van een eenmalige uitkering. In bepaalde gevallen staan de voorwaarden van deze producten dat echter wel toe, waardoor het verstandig is om daar goed naar te zoeken indien u deze wens heeft. Komt u bijvoorbeeld al snel na het ingaan van uw oudedagslijfrente te overlijden? Dan gooit u in principe een groot deel van uw kapitaal weg. Aan de andere kant krijgt u een enorm totaalbedrag op het moment dat u een oudedagslijfrente gebruikt en u juist erg lang in leven blijft.