Oudedagslijfrente

Wilt u kapitaal opbouwen om daar op latere leeftijd gebruik van te maken? Dan kan u oudedagslijfrente opbouwen middels een lijfrenteverzekering. Daarmee kan u uw pensioengat vullen of een hoger inkomen bovenop uw AOW genereren, zodat u net zo kan blijven leven als u gewend was. Wat houdt oudedagslijfrente in? Welke vormen zijn er en hoe worden deze uitgekeerd?

oudedagslijfrente

Wat is oudedagslijfrente?

Wanneer u een lijfrenteverzekering afsluit, kan u ervoor kiezen om de lijfrente bij leven te ontvangen. U maakt dan gebruik van oudedagslijfrente. Gedurende de looptijd van de verzekering spaart u middels premies en/of de inleg van geldbedragen een groot kapitaal bij elkaar. Het is belangrijk dat u hiervoor verantwoordelijk bent. Zodra de verzekering afloopt, gaat de verzekering de opgebouwde oudedagslijfrente aan u als begunstigde uitkeren. U ontvangt periodieke uitkeringen per maand of jaar die u kan gebruiken ter aanvulling op bijvoorbeeld uw pensioen. U kan er een pensioengat mee dichten, maar u kan het bedrag ook sparen bovenop het pensioen en de AOW die u al ontvangt.

Er zijn twee vormen van oudedagslijfrente:

Deze twee vormen van lijfrente verschillen van elkaar door de duur van de uitkering. Oudedagslijfrente is een levenslange lijfrente. De levenslange oudedagslijfrente wordt uitgekeerd tot het moment dat u komt te overlijden. De verzekeraar keert dan tot uw overlijden maandelijks of jaarlijks een bedrag uit, onafhankelijk van hoe oud u wordt.

De tijdelijke oudedagslijfrente loopt niet door tot uw overlijden. In plaats daarvan kiest u er samen met de verzekeraar voor om een bepaalde periode af te spreken. De verzekeraar keert dan gedurende deze periode een bepaald bedrag uit en stopt hiermee op de afgesproken einddatum. In tegenstelling tot de standaard oudedagslijfrente ontvangt u met deze vorm dus niet ieder jaar een periodieke uitkering van een bepaald bedrag, maar een tijdelijke uitkering.

Hoogte van de uitkering

Middels een eenmalige of periodieke inleg en/of premie bouwt u de oudedagslijfrente op. De uiteindelijke hoogte van de uitkering staat echter niet altijd vast. De verzekeraar kan het geld namelijk sparen of beleggen om een hoger bedrag te genereren.

Als u wil dat de verzekeraar alleen spaart, loopt u minder risico. Het geld dat u inlegt, wordt door de verzekeraar gespaard en u ontvangt uiteindelijk een hoger bedrag dan u heeft betaald. Wanneer de verzekeraar uw geld belegt, loopt u meer risico. Beleggen brengt namelijk risico’s met zich mee en de uitkomst kan zowel tegenvallen als meevallen. Daar staat tegenover dat de uitkomst ook juist gunstiger kan zijn dan wanneer het geld alleen wordt gespaard. Het is verstandig om hierover in gesprek te gaan met uw verzekeraar.

Ingangsdatum van de oudedagslijfrente

Als u een lijfrenteverzekering heeft afgesloten, bent u in principe vrij om zelf te bepalen wanneer u de lijfrente uitkeringen wil laten ingaan. Samen met de verzekeraar spreekt u een einddatum voor de verzekering af. Vanaf dat moment kan u van een direct ingaande lijfrente genieten of voor een uitgestelde lijfrente gaan. Wanneer de einddatum van de verzekering is genaderd, heeft u twee mogelijkheden:

  • De periodieke uitkeringen starten vanaf dat moment
  • U kiest voor doorsparen om meer kapitaal op te bouwen

Doorsparen kan een goede keuze zijn wanneer u het geld nog niet direct nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u nog aan het werk bent. Ook kan de rente op dat moment minder aantrekkelijk zijn. Bij doorsparen kiest u dan voor een ander lijfrenteproduct om meer geld op te bouwen, zodat u een hoger bedrag ontvangt gedurende de jaren dat u het geld echt nodig heeft.

Let op: u bent niet volledig vrij om zelf te bepalen wanneer u de lijfrente ontvangt. U mag de uitkering uitstellen tot maximaal 5 jaar nadat u uw AOW-gerechtigde leeftijd bereikt heeft. Na 5 jaar bent u volgens de regels van de Belastingdienst verplicht om de periodieke uitkeringen te laten starten. Wanneer uw AOW-leeftijd 67 jaar is, moeten de uitkeringen uiterlijk starten wanneer u 72 jaar bent. U bent wel vrij om de oudedagslijfrente te ontvangen voor u de pensioenleeftijd heeft bereikt.

Uitkering en overlijden

In de meeste gevallen zal de oudedagslijfrente stoppen met uitkeren op het moment dat u komt te overlijden en is er geen sprake van een eenmalige lijfrente uitkering na overlijden. In bepaalde gevallen staan de voorwaarden van deze producten dat echter wel toe. Het is verstandig dit goed uit te zoeken indien u deze wenst heeft. Komt u bijvoorbeeld al snel na het ingaan van uw oudedagslijfrente te overlijden? Dan gooit u in principe een groot deel van uw kapitaal weg, omdat de uitkeringen stoppen. Aan de andere kant krijgt u een enorm totaalbedrag op het moment dat u een oudedagslijfrente gebruikt en u juist erg lang in leven blijft.

Oudedagslijfrente en belasting betalen

Wanneer u een lijfrenteverzekering heeft afgesloten, betaalt u premie. Deze premie kan u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Hierdoor kan u belastingvrij kapitaal opbouwen. Om de premies te kunnen aftrekken, moet u aan twee voorwaarden voldoen:

  • U heeft een pensioengat
  • U betaalt de premies zelf en bent de begunstigde van de uitkering

U gaat belasting betalen zodra de periodieke uitkeringen ingaan. De uitkeringen worden belast in Box 1. In de meeste gevallen heeft u op dat moment een lager inkomen, omdat u niet meer werkzaam bent. Hierdoor zal u minder belasting hoeven te betalen dan wanneer u de uitkering bovenop uw inkomen ontvangt.

Als u pensioen opbouwt en geen pensioengat heeft, dan heeft u geen jaarruimte om de premies af te trekken. U dient dan gedurende opbouwfase van de lijfrenteverzekering belasting te betalen.

Bouwt u meerdere pensioenen op om een uitgebreide lijfrenteverzekering te kunnen ontvangen? Dan moet uw inleg altijd binnen uw jaarruimte passen om fiscaal voordeel te ontvangen. Als u meer opbouwt dan wat binnen uw jaarruimte mogelijk is, zal de rest van het kapitaal niet in Box 1 terechtkomen, maar in Box 3 en dient u wederom gedurende de looptijd van de verzekering belasting te betalen

Veelgestelde vragen

Is kapitaal opbouwen voor anderen ook mogelijk?

Ja, dat is zeker mogelijk. Dan kiest u voor de volgende levensverzekering: een lijfrenteverzekering met nabestaandenlijfrente. Hiermee bouwt u kapitaal op voor uw nabestaanden, zodat zij na uw overlijden voldoende middelen tot hun beschikking hebben om van te kunnen leven. Dit is vooral interessant wanneer u verantwoordelijk bent voor het inkomen en u financiële problemen voor uw nabestaanden wilt voorkomen.

Wanneer wordt de oudedagslijfrente uitgekeerd?

De oudedagslijfrente gaat in op het moment dat verzekering afloopt. Vanaf dat afgesproken moment ontvangt u periodieke uitkeringen. U kan er ook voor kiezen om door te sparen, bijvoorbeeld middels een bankspaarproduct. Dit kan tot maximaal 5 jaar na uw AOW-gerechtigde leeftijd. Daarna moet u de periodieke uitkeringen ontvangen. Wanneer u de uitkeringen ontvangt, heeft u dus grotendeels zelf in de hand.

Hoe kan worden berekend of er sprake is van een pensioengat?

U kan op twee manieren berekenen of u een pensioengat heeft en dus fiscaal voordelig extra pensioen kan opbouwen. Dit doet u bijvoorbeeld door uw huidige inkomen te vergelijken met de AOW en het opgebouwde pensioen dat u zal ontvangen. Als u minder dan 70% van uw huidige inkomen ontvangt, kan er sprake zijn van een pensioengat. Ook kan u kijken naar uw fiscale pensioentekort, uw jaarruimte. De jaarruimte is het verschil tussen wat u aan pensioen mag opbouwen en wat u daadwerkelijk heeft opgebouwd. Dit bedrag mag u jaarlijks inleggen en van de inkomstenbelasting aftrekken om een extra pensioen op te bouwen.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

  • Overheid.nl
  • Rijksoverheid
  • Belastingdienst
  • Wijzer in Geldzaken
  • Websites van Verzekeraars