Oude polissen verzilveren

oude polissen verzilveren

Een oude polis kan verloren gaan. De oorspronkelijke verzekeraar bestaat niet meer. De administratie is niet op orde of de nabestaanden weten niet of de overleden dierbare überhaupt een verzekering had afgesloten. In deze situaties kan het lastig zijn om oude polissen terug te vinden, maar het is zeker niet onmogelijk. Het onderstaande stappenplan helpt u bij het zoeken naar en verzilveren van al uw oude polissen.

1. Administratie doorzoeken en nalopen

De eerste stap om een oude polis te vinden, is het doorzoeken en nalopen van de administratie. Tussen de administratie van de overledene vindt u wellicht een oude polis. Ook kunnen er andere bewijzen van afgesloten verzekeringen liggen.

Doordat onder meer uitvaartverzekeringen jaren doorlopen, kan de verzekeraar waarbij de oude polis is afgesloten intussen failliet zijn gegaan of zijn overgenomen door een andere verzekeraar. Het kan dan ook zijn dat u tijdens het zoeken naar oude polissen namen tegenkomt van verzekeraars die niet meer bestaan. De kans is groot dat u dan niet weet wie de huidige verzekeraar is.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een archief opgesteld met namen van oude polissen, oude uitvaartverzekeraars, levensverzekeraars en begrafenisfondsen. In dit archief zijn ook de namen opgenomen van de verzekeraars die de polis overgenomen hebben. U kan hiervoor contact opnemen met de DNB via: 0800 020 1068.

Overzicht van oude en nieuwe verzekeraars

Als u op zoek bent naar oude verzekeringspolissen, moet u weten wat de namen van de verzekeraars zijn en bij welke nieuwe verzekeraar u vervolgens terechtkan om de verzekering te verzilveren, af te kopen of premievrij te maken.

Ardanta heeft een zeer uitgebreide lijst waarin alle namen van oude verzekeraars en de namen van de nieuwe verzekeraars zijn opgenomen. Deze lijst vindt u hier en kan u bij het zoeken ter ondersteuning gebruiken.

2. Bekijk alle bankafschriften

Wanneer u niets in de administratie heeft gevonden, kan u vervolgens tussen de bankafschriften zoeken naar de naam van een verzekeraar. Wellicht dat u de naam van een oude uitvaartverzekering tegenkomt. U kan dan contact opnemen met de nieuwe verzekeraar om uit te zoeken of er een oude uitvaartpolis is en wat daarmee kan worden gedaan.

3. Neem contact op met de assurantieadviseur

Het kan zijn dat uw overleden dierbare een assurantieadviseur had. Dit is iemand die advies geeft over verzekeringen. Deze persoon werkt vaak als tussenpersoon tussen het bedrijf dat de verzekeringen aanbiedt en de klant die de verzekering wil afsluiten. Als u weet dat uw dierbare een assurantieadviseur had, kan u met deze persoon bespreken of en waar de overledene een polis had afgesloten.

4. Raadpleeg het Verbond van Verzekeraars

Heeft u nog geen oude polis kunnen vinden? Dan kan u contact opnemen met de zogeheten nabestaandendesk van het Verbond van Verzekeraars. Dit verbond kan met een zoekservice voor polissen uitzoeken of u of een nabestaande nog recht heeft op een uitkering. Via de website van het Verbond van Verzekeraars kan u hiervoor een aanvraag indienen. U kan alleen informatie opvragen als:

 1. Het gaat om uw eigen polis
 2. De verzekerde is overleden
 3. U een erfgenaam, kind, echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner van de overledene bent of als u de persoon bent die is aangewezen om de nalatenschap af te handelen, bijvoorbeeld een notaris
 4. U een aantal documenten meestuurt waaruit blijkt dat u aan voorwaarden 1 en 2 voldoet.

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kan u een aanvraag indienen. Houd daarbij rekening met het volgende:

 • Het indienen van een aanvraag bij Het Verbond van Verzekeraars kan via een normaal aanvraagformulier of digitaal
 • De procedure van Het Verbond van Verzekeraars kan twee tot drie maanden duren
 • Verzekeraars zijn gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Wanneer u de aanvraag heeft ingediend, gaat het Verbond van Verzekeraars op zoek naar verzekeringen op uw naam of naam van de overledene. Vervolgens geeft Het Verbond van Verzekeraars aan de aanvrager door of er informatie is gevonden. Indien er een polis is gevonden, moet u zelf contact opnemen met de verzekeraar of het fonds waarvan informatie naar boven is gekomen.

5. Heeft u een polis gevonden? Neem contact op

Grote kans dat één van de bovenstaande stappen heeft geleid tot het vinden van een oude polis. Dan kan er contact worden opgenomen met de verzekeraar of de verzekeraar die de oude polissen heeft overgenomen van een oude verzekeraar.

Nabestaanden hebben wettelijk gezien tot vijf jaar na het overlijden van een verzekerde recht op uitkering door een verzekeraar. Het kan daarom goed zijn om hier achteraan te gaan. De actuele waarde van bijvoorbeeld oude uitvaartpolissen kan lastig te achterhalen zijn. De waarde hangt namelijk af van een aantal factoren:

 • Het type polis dat is afgesloten
 • Wanneer de verzekering is afgesloten
 • Of de verzekering is geïndexeerd
 • Wat het verzekerde bedrag is

Wanneer u contact opneemt, kan de huidige verzekeraar nagaan hoeveel de verzekering waard is. Ook kan u bij deze verzekeraar terecht om de verzekering te verzilveren, af te kopen of premievrij te maken.

Veelgestelde vragen

Hoelang na overlijden hebben nabestaanden recht op een uitkering?

Wettelijk gezien hebben nabestaanden tot vijf jaar na het overlijden van hun dierbare recht op uitkering door de verzekeraar. Daarna hebben nabestaanden hier geen recht meer op.

Waar vind ik de namen van oude verzekeraars?

De namen van oude verzekeraars en de verzekeraar die de polissen heeft overgenomen kan u vinden in het archief van De Nederlandsche Bank. Daarvoor kan u gratis contact opnemen. Ook op de website van Ardanta is een uitgebreide lijst te vinden met namen van oude en nieuwe verzekeraars.

Hoe vind ik een oude polis?

Een oude polis zoeken kan door de administratie van de overledene of uzelf door te nemen, de bankafschriften te bekijken, contact op te nemen met een eventuele assurantieadviseur en/of het Verbond van Verzekeraars te raadplegen. Zodra u ergens de naam van een (oude) verzekeraar ziet staan of deze doorgegeven krijgt, kan u daarmee contact opnemen.