Oude en nieuwe vrijkomende lijfrente

Er bestaat een verschil tussen levensverzekeringen afgesloten voor 2001 en polissen van na dat moment. Dat heeft te maken met een wijziging van de fiscale regels op dat moment. Dit zorgt ervoor dat veel van de lopende polissen er net iets anders uitzien dan de nieuwe polissen en deze andere mogelijkheden bieden. Ga voor uzelf na op welk moment u de levensverzekering heeft afgesloten, op het moment dat er sprake is van een vrijkomende lijfrente en u daarvoor een keuze wenst te maken.

Heeft u de levensverzekering voor 2001 afgesloten en is er sprake van een vrijkomende lijfrente? Dan is het nog toegestaan om het bedrag in één keer uit te laten betalen. Houd er rekening mee dat dit fiscaal vaak niet de meest interessante oplossing is. De Belastingdienst zal de lijfrente zien als een vorm van inkomen in box 1, wat betekent dat u hier inkomstenbelasting over betaalt. Als het gevolg van het progressieve belastingstelsel in Nederland kan dat een belasting tot 52% over uw kapitaal betekenen. Gebruik de eenmalige uitkering alleen op het moment dat u het geld direct nodig hebt, of het gaat om een relatief kleine uitkering.

Daarnaast is het met een oude levensverzekering en vrijkomende lijfrente nog mogelijk om uw kinderen belastingvrij te schenken. U kunt het kapitaal waar u recht op heeft op die manier bijvoorbeeld gebruiken om de kinderen financieel te ondersteunen en ervoor te zorgen dat zij voldoende mogelijkheden hebben om in hun onderhoud te voorzien. De regels op dit gebied zijn sinds 2001 behoorlijk aangescherpt. Heeft u een nieuwe levensverzekering met een vrijkomende lijfrente? Houd er dan dus rekening mee dat u minder mogelijkheden heeft en u wellicht belasting betaalt over bepaalde uitkeringen die u laat doen.

Levensverzekering afsluiten op naam van uw partner

Wilt u er samen met uw partner voor zorgen dat u gebruik kunt maken van een vrijkomende lijfrente? Het is mogelijk om deze op twee of meerdere levens af te sluiten. U zorgt er daarmee voor dat de lijfrente bij de partner terecht kan komen, op het moment dat u komt te overlijden. Houd er rekening mee dat dit gevolgen kan hebben voor de premie die u betaalt, afhankelijk van het type levensverzekering dat u afsluit. Laat u hier in ieder geval goed over adviseren en maak duidelijk welk doel u met de levensverzekering voor ogen heeft.

Verlengen van de lijfrente en levensverzekering

Het is in bepaalde gevallen nog niet interessante om een vrijkomende lijfrente uit te laten keren. U kunt er dan voor kiezen om de levensverzekering te verlengen en er daarmee voor te zorgen dat de uitkering op een later moment plaats zal vinden. Houd uiteraard rekening met de fiscale regels op dit gebied. Gebruikt u de lijfrente bijvoorbeeld als een aanvulling op uw pensioen? Dan bent u verplicht om de uitkeringen in ieder geval in te laten gaan, 5 jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikte. Dit is een verplichting vanuit de Belastingdienst, om in aanmerking te kunnen komen voor verschillende fiscale voordelen.

Het is onder andere interessant om een lijfrente te verlengen op het moment dat u meerdere polissen heeft lopen, die niet op hetzelfde moment zullen aflopen. Zodra u een vrijkomende lijfrente uit wilt laten keren maakt u daarvoor gebruik van een direct ingaande lijfrente. U betaalt kosten zoals administratiekosten, per direct ingaande lijfrente. Zou u de verschillende polissen bijvoorbeeld enkele maanden of een jaar na elkaar vrij laten komen? Dan betaalt u iedere keer de administratiekosten. Het is dan wellicht verstandiger om de lijfrente nog even te verlengen en er daarmee voor te zorgen dat de kosten kunt combineren en u uiteindelijk voordeliger uit zal zijn.

Ten tweede kan het verstandig zijn om de lijfrente nog even te verlengen op het moment dat u toch nog niet met pensioen gaat. Had u verwacht wat eerder met pensioen te gaan en is uw lijfrente daarop afgestemd, maar blijkt dit toch tegen te vallen of wilt u graag nog wat langer door blijven werken? Wellicht heeft u het inkomen uit de vrijkomende lijfrente nog niet nodig. U kunt deze dan nog even verlengen, zodat u hier op een later moment volledig gebruik van kunt maken en optimaal van kunt profiteren.

Ten derde kunt u de vrijkomende lijfrente verlengen op het moment dat u nog veel inkomen ontvangt, of u tijdelijk een andere bron van inkomsten heeft. De vrijkomende lijfrente ziet de Belastingdienst als inkomsten uit werk en woning, wat betekent dat deze in box 1 belast wordt. Als het gevolg van ons progressieve belastingstelsel kan de belastingdruk oplopen tot 52%, wat betekent dat u meer dan de helft van het kapitaal dient af te dragen. U kunt de lijfrente dan nog even verlengen om ervoor te zorgen dat u op termijn minder belasting zal betalen en u een netto groter bedrag over kunt houden.

Tenslotte kunt u de vrijkomende lijfrente nog even uitstellen op het moment dat u de rente op dit moment te laag vindt. Als het gevolg daarvan zullen de periodieke uitkeringen die u gaat ontvangen waarschijnlijk ook lager uitvallen. Heeft u het idee dat de rente op korte termijn op zal gaan lopen? Dan is het de moeite waard om dit nog even af te wachten en er op die manier voor te zorgen dat de opbrengsten hoger zullen uitvallen. Wat dat betreft bestaan er verschillende mogelijke redenen om de uitkeringen nog even op te schorten en later gebruik te maken van de vrijkomende lijfrente uit de levensverzekering.