Ontslagvergoeding en levensverzekering

Bent u ontslagen en heeft u recht op een ontslagvergoeding? Dan kan u daar op verschillende wijzen gebruiken van maken. Wat kan u met een ontslagvergoeding doen? Op welke manier haalt u er het meeste voordeel uit?

header ontslagvergoeding

Wat is een ontslagvergoeding?

Als u onvrijwillig wordt ontslagen, heeft u recht op een transitievergoeding. Dat staat in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die in 2020 werd ingevoerd. Een onvrijwillig ontslag is een ontslag waarvoor de werkgever heeft gekozen en niet de werknemer zelf.

Vindt er een ontslag plaats waar beide partijen achterstaan of als het contract wordt ontbonden door het UWV of de kantonrechter? Dan wordt er gesproken van een ontslagvergoeding voor de werknemer. Deze bestaat uit de wettelijke transitievergoeding met overige beloningen.

Over het algemeen wordt ook de wettelijke transitievergoeding een ontslagvergoeding genoemd, omdat er wordt gesproken van een geldbedrag dat u bij ontslag ontvangt. Ook de term gouden handdruk wordt weleens gebruikt. Het gaat dan om een ontslagvergoeding van aanzienlijke hoogte.

In dit artikel wordt de term ontslagvergoeding gebruikt voor ieder geldbedrag dat u ontvangt wanneer u wordt ontslagen door uw werkgever. Beide zijn namelijk een vorm van financiële vergoeding. U heeft hier in drie situaties recht op:

 • U bent ontslagen door de werkgever of het tijdelijke contract is afgelopen en wordt niet verlengd
 • U en de werkgever zijn in overeenstemming over het ontslag en gaan in onderhandeling over een ontslagvergoeding die wordt vastgesteld in een vaststellingsovereenkomst
 • U neemt zelf ontslag of verlengt uw tijdelijke arbeidsovereenkomst niet omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar handelt en/of er sprake is van nalatigheid

Wat kan u met een ontslagvergoeding?

Als u een ontslagvergoeding ontvangt, kan u daar op verschillende wijzen mee omgaan. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag en de noodzaak om dit geld snel tot uw beschikking te hebben, heeft u de keuze uit twee verschillende mogelijkheden:

Ontslagvergoeding direct uit laten keren

Heeft u het geld van uw ontslagvergoeding direct nodig? Bijvoorbeeld doordat u geen spaargeld en inkomen meer heeft? Dan kan u de ontslagvergoeding middels een eenmalige uitkering ontvangen. U krijgt het geld dan direct in handen en kan het gebruiken voor verscheidene doeleinden.

Als u de ontslagvergoeding of gouden handdruk direct laat uitkeren, ziet de Belastingdienst dit als een bron van inkomen. De Belastingdienst zal het ontvangen bedrag bij uw inkomen optellen en daarover moet u belasting betalen. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de hoogte van de ontslagvergoeding kan u in de hoogste belastingschijf met het tarief van 49,5% terechtkomen. U moet dan bijna de helft van uw vergoeding als belasting afdragend, waardoor u slechts een beperkt bedrag overhoudt. Het is dan ook alleen in de volgende situaties verstandig om hiervoor te kiezen:

 • Als u het geld echt direct nodig heeft
 • Als het gaat om een beperkte uitkering

Het is uiteraard ook mogelijk om een deel van de ontslagvergoeding direct uit te laten keren en een ander deel onder te brengen in een levensverzekering. Dit kan zorgen voor fiscale voordelen, terwijl u tegelijkertijd ook een bedrag ontvangt dat u direct kan gebruiken.

Ontslagvergoeding gebruiken voor een levensverzekering

Heeft u het geld niet direct nodig? Dan kan u de ontslagvergoeding of gouden handdruk gebruiken om een levensverzekering te starten. Hiermee zorgt u voor periodieke uitkeringen die een extra inkomen vormen. Dit kan om verschillende redenen aantrekkelijk zijn:

 • Als u het geld niet direct nodig heeft
 • Als u periodiek een extra inkomen kan gebruiken
 • Als u het geld wil inzetten om vervroegd te kunnen stoppen met werken
 • Als u voor uw pensioen meer geld kan gebruiken

Als u hiervoor kiest, brengt u het geld onder bij een verzekeraar. U kiest dan voor een lijfrenteverzekering. Dit is de verzekering waarbij u periodiek geld ontvangt zolang u nog leeft. Hiermee kan u uw inkomsten en belasting spreiden. U krijgt zo namelijk wellicht niet te maken met het hoogste belastingtarief en hoeft daardoor minder belasting te betalen.

Bij het afsluiten van de lijfrenteverzekering heeft u twee mogelijkheden om uit te kiezen. Deze hebben betrekking op het moment dat de verzekeraar start met het doen van periodieke uitkeringen:

Direct ingaande lijfrente

Heeft u de ontslagvergoeding niet direct in zijn geheel nodig of wilt u de inkomsten spreiden om een te hoge belastingdruk te voorkomen? Dan kan u een lijfrenteverzekering met een direct ingaande lijfrente aankopen. U stort de ontslagvergoeding als eenmalig bedrag in de verzekering. Dit is de koopsom. Vervolgens wordt dit bedrag in delen aan u uitgekeerd.

Direct ingaande lijfrente kan in de volgende situaties aantrekkelijk zijn:

 • U hebt een aanvulling op uw inkomen nodig, bijvoorbeeld wanneer u een WW-uitkering krijgt
 • U hebt een extra inkomen nodig om vervroegd met pensioen te kunnen gaan

U kan vaak zelf bepalen hoe u de uitkeringen uiteindelijk wil ontvangen, bijvoorbeeld maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. Ook kan u voor een levenslange lijfrente of een tijdelijke lijfrente kiezen. Het is verstandig dit goed uit te zoeken voor u een keuze maakt.

Uitgestelde lijfrente

Heeft u het geld van de ontslagvergoeding helemaal nog niet nodig? Dan kan u middels een lijfrenteverzekering voor een uitgestelde lijfrente gaan. U bouwt dan middels een verzekeraar lijfrente op ter aanvulling van uw inkomen op een later moment. U stort de ontslagvergoeding dan bij een verzekeraar en laat de verzekeraar hiermee beleggen of sparen om tot een hoger eindbedrag te komen. De verzekeraar stopt hiermee op de afgesproken einddatum.

Uitgestelde lijfrente is vaak een goede keuze als u:

 • Een WW-uitkering ontvangt en daar goed van kan leven
 • U nog niet met pensioen bent en extra pensioen wil opbouwen voor later
 • U meer pensioen wil opbouwen als u de pensioenleeftijd al bereikt heeft

Houd er rekening mee dat u hierin geen volledige vrijheid heeft. U mag de uitkering van de expirerende lijfrente uitstellen tot maximaal 5 jaar nadat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt. Voorheen was dat 65 jaar, waarbij de uitkering op 70-jarige leeftijd moest starten. Tegenwoordig moet er langer worden doorgewerkt, waardoor u bijvoorbeeld op 67-jarige leeftijd AOW ontvangt en de uitkeringen uiterlijk tot uw 72e kan uitstellen.

Vergelijk de mogelijkheden

Als u een ontslagvergoeding heeft ontvangen en niet goed weet wat u met het geldbedrag wil of kan doen, is het goed om alle opties met elkaar te vergelijken. Zet de mogelijkheden op een rij en bekijk wat voor uw persoonlijke situatie de beste optie is. Let hierbij in ieder geval op de volgende zaken:

 • De hoogte van de bruto ontslagvergoeding en netto ontslagvergoeding
 • Wanneer u het geld nodig heeft, bijvoorbeeld direct of pas in de toekomst
 • De voorwaarden die in de polis staan
 • De kosten van de verzekeraars
 • De eventuele risico’s die u loopt
 • De flexibiliteit betreffende de keuze die u maakt

Veelgestelde vragen

Wat kan er met een ontslagvergoeding worden gedaan?

Als u een ontslagvergoeding of goudenhanddruk van uw werkgever ontvangt, kan u daar op drie manieren mee omgaan. Allereerst kan u het bedrag direct aan u laten uitkeren middels een eenmalige uitkering. Het volledige bedrag staat dan direct op uw rekening en kan worden gebruikt voor belangrijke aankopen. U kan het geld ook gebruiken voor een levensverzekering, zodat u voor periodieke uitkeringen kan zorgen middels een direct ingaande levensverzekering of een hoger bedrag kan opbouwen door voor een uitgestelde lijfrente te gaan. Uiteraard kan u ook een combinatie van beide kiezen.

Hoe kunnen de uitkeringen van de lijfrente worden berekend?

Als u met uw ontslagvergoeding of gouden handdruk een lijfrenteverzekering heeft afgesloten en periodieke uitkeringen gaat ontvangen, wil u uiteraard graag weten wat de hoogte van de uitkering zal zijn. U kan dit berekenen middels tools op verschillende websites. Daar geeft u onder meer aan wat het opgebouwde kapitaalbedrag is, in hoeveel maanden, kwartalen of jaren het bedrag wordt uitgekeerd en wat de rente tijdens de uitkering is.

Wanneer heeft u geen recht op een ontslagvergoeding?

In een aantal situaties heeft u geen recht op een ontslagvergoeding, ook al gaat het om een onvrijwillig ontslag. Dit is het geval wanneer u wordt ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw kant, wanneer u de AOW-leeftijd heeft bereikt, wanneer de werkgever failliet is, wanneer u bent ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en dit in het cao is opgenomen, wanneer u jonger bent dan 18 jaar oud en niet meer dan 12 uur per week werkte, als er een tijdelijk contract is ingegaan voordat het huidige tijdelijke contract afloopt, als uw werkgever u een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat het huidige tijdelijke contract vervalt en als uw werkgever aanbiedt om het tijdelijke contract te verlengen voordat deze vervalt. Bij een onvrijwillig ontslag heeft u dus niet altijd recht op een ontslagvergoeding.

Wat was een stamrecht BV?

Een stamrecht BV was een besloten vennootschap dat geregistreerd stond bij de Kamer van Koophandel. Het geld, ook wel het stamrecht genoemd, dat u van uw werkgever ontving als gouden handdruk of ontslagvergoeding kon u daarin onderbrengen of storten. U had het geld dan in eigen beheer en betaalde dit uit middels periodieke uitkeringen. De voordelen hiervan waren de flexibiliteit en het gegeven dat u belastingheffing over de ontslagvergoeding kon uitstellen.

Is het nog steeds mogelijk om een stamrecht BV op te richten?

Nee, sinds 1 januari 2014 is een stamrecht BV oprichten niet meer mogelijk. Doordat de vrijstellingsregeling die hiervoor gold een aantal jaar geleden is afgeschaft, zijn de stamrecht BV voordelen weggevallen. Het opheffen van de BV is daarom een goede keuze, omdat dit u tijd en administratiekosten scheelt. Een stamrecht BV opheffen kan alleen wanneer al het geld uit uw stamrecht is uitgekeerd.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

 • Nibud
 • Rijksoverheid
 • Belastingdienst
 • Wijzer in Geldzaken
 • Websites van Verzekeraars