Ontslagvergoeding en levensverzekering

De ontslagvergoeding en levensverzekering kunnen uitstekend samengaan. Het is niet verplicht om een levensverzekering aan te kopen op het moment dat u een vergoeding krijgt, maar het kan u wel helpen om hier het maximale voordeel uit te betalen. Het is emotioneel en ook financieel nooit leuk wanneer u uw ontslag krijgt aangezegd, maar het is van belang om verstandig om te gaan met de ontslagvergoeding die u ontvangt. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag en de noodzaak om dit geld snel tot uw beschikking te hebben heeft u de keuze uit drie verschillende mogelijkheden. U kunt:

  • De ontslagvergoeding direct uit laten keren
  • Een levensverzekering gebruiken
  • Een stamrecht BV oprichten

Het direct laten uitkeren van de ontslagvergoeding levert direct geld op, dat u kunt gebruiken voor een luxe aankoop of de maandelijkse lasten te betalen. Met een levensverzekering of een stamrecht BV kunt u de inkomsten over de komende tijd uitspreiden. U zorgt er daarmee bijvoorbeeld voor dat u de belasting tot een minimum kunt beperken, waardoor u een netto zo groot mogelijk bedrag kunt ontvangen. Het is wat dat betreft niet vreemd dat veel mensen de ontslagvergoeding en levensverzekering laten samenkomen om een maximaal voordeel te behalen.

Ontslagvergoeding direct uit laten keren

Heeft u het geld van uw ontslagvergoeding eigenlijk direct nodig? Dan kunt u het bedrag direct uit laten keren. Het grote voordeel is dat u het geld direct in handen krijgt, waardoor u ermee kunt doen wat u wilt. Had u bijvoorbeeld een lease-auto, maar dient u de auto van de zaak nu in te leveren? U kunt het bedrag van de gouden handdruk of de ontslagvergoeding gebruiken om de auto over te nemen, of een ander model uit te zoeken.

Houd er aan de andere kant rekening mee dat de Belastingdienst de ontslagvergoeding als een bron van inkomen zal zien, op het moment dat u dit niet gebruikt in de vorm van een levensverzekering. De Belastingdienst zal het bedrag optellen bij uw inkomen, waardoor u te maken krijgt met het progressieve belastingstelsel in Nederland. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en dat van de ontslagvergoeding kunt u in het 52%-tarief terecht komen. Dat betekent dat u meer dan de helft van uw vergoeding als belasting af dient te dragen en u daar slechts beperkt gebruik van kunt maken. Gebruik deze optie daarom alleen wanneer u het geld direct nodig heeft, of wanneer het gaat om een beperkte uitkering.

Een bijkomend nadeel van het direct uit laten keren van de ontslagvergoeding in plaats van het gebruik van een levensverzekering is dat de fiscus belasting heft over vermogen in box 3. Loopt dit op tot boven de belastingvrije grens? Dan betaalt u in de praktijk 1,2% belasting over dit bedrag. De Belastingdienst gaat uit van een belasting van 30% over een fictief rendement van 4% per jaar, onafhankelijk van of u erin slaagt om dit daadwerkelijk te behalen.

Uiteraard kunt u ervoor kiezen om een deel van de ontslagvergoeding direct uit te laten keren en een ander deel onder te brengen in een levensverzekering, of daarvoor gebruik te maken van een stamrecht BV. U zorgt er op die manier voor dat u maximaal kunt profiteren van de (fiscale) voordelen, terwijl u aan de andere kant een bedrag uit laat keren dat u nodig heeft om een auto aan te kopen of in andere kosten te kunnen voorzien. Het is wat dat betreft niet verplicht om een van de varianten te kiezen en daar met de volledige ontslagvergoeding gebruik van te maken.

Gebruik van een levensverzekering na een ontslag

U kunt de ontslagvergoeding daarnaast gebruiken om een levensverzekering te starten, waarmee u ervoor kunt zorgen dat u periodiek extra inkomsten kunt ontvangen. Heeft u het geld niet direct nodig, maar vindt u het wel prettig om de komende jaren wat extra inkomsten te genereren, of kunt u vanaf uw pensioenleeftijd een extra bedrag gebruiken? U kunt hier de levensverzekering voor gebruiken, door de ontslagvergoeding bij een verzekeraar onder te brengen. U kunt de inkomsten daarmee spreiden, waardoor u wellicht niet te maken krijgt met het hoogste belastingtarief en u de belastingdruk kunt beperken, om maximaal te kunnen profiteren.

U kunt de levensverzekering vanuit een ontslagvergoeding gebruiken om na uw pensioen te genieten van een extra bron van inkomsten, maar u kunt het geld tevens gebruiken om eerder te stoppen met werken. U stort het bedrag bij een verzekeringsmaatschappij, waar u gebruik kunt maken van een direct ingaande lijfrente of een uitgestelde lijfrente. Indien u het bedrag direct wilt gebruiken om te kunnen stoppen met werken zal de uitkering van lijfrente uw nieuwe bron van inkomsten vormen. U zorgt er daarmee voor dat u geen nieuwe baan hoeft te zoeken, terwijl u toch maandelijks voldoende inkomsten genereert om de kosten te dekken.

Direct ingaande lijfrente

Heeft u de volledige ontslagvergoeding niet direct nodig, of wilt u de inkomsten spreiden om een te hoge belastingdruk te voorkomen? Dan kunt u een levensverzekering met een direct ingaande lijfrente aankopen. U kunt er daarmee voor zorgen dat u een aanvulling op uw inkomen ontvangt. Krijgt u na uw ontslag bijvoorbeeld te maken met een WW-uitkering? Dan is de kans groot dat u een aanvulling nodig heeft om de kosten van uw woning en het dagelijkse leven te kunnen blijven betalen. U kunt hiervoor gebruik maken van de levensverzekering die u aankoopt met de ontslagvergoeding.

Wordt u slechts enkele jaren voor het bereiken van de AOW-leeftijd ontslagen? Dan kunt u de direct ingaande lijfrente bovendien gebruiken om eerder te stoppen met werken en toch voldoende inkomsten te kunnen behouden. U overbrugt in dat geval als het ware de periode tot aan uw pensioen, waardoor het niet nodig is om de kosten tijdelijk flink terug te brengen. In plaats daarvan spreidt u de ontslagvergoeding uit met de levensverzekering, zodat u de komende jaren kunt blijven leven zoals u dat gewend bent en u daarna van uw pensioen kunt gaan genieten.

Uitgestelde lijfrente

Heeft u het geld van de ontslagvergoeding nog niet nodig en wilt u dat bijvoorbeeld gebruiken als aanvulling op uw pensioen? Dan is het mogelijk om het bruto bedrag bij een verzekeraar te laten storten, die hier vervolgens mee kan beleggen of kan sparen. Het is mogelijk om een eindkapitaal op basis van garantie af te spreken met de verzekeraar, of gebruik te maken van het rendement op beleggingen. Kies voor een van de varianten, afhankelijk van de zekerheid die u wenst met betrekking tot het kapitaal dat er op de einddatum beschikbaar zal zijn.

De uitgestelde lijfrente vormt een goede keuze wanneer u de ontslagvergoeding via een levensverzekering wilt gebruiken en u daar de komende jaren nog geen behoefte aan heeft. Kunt u bijvoorbeeld goed leven van de WW-uitkering, of heeft u inmiddels een andere baan gevonden waar u de komende jaren inkomsten uit kunt halen? De ontslagvergoeding is dan pas beschikbaar vanaf de einddatum. Tot die tijd zal de verzekeraar er het beheer over voeren. U bent verplicht om op de einddatum een direct ingaande lijfrente aan te kopen, zodat u vanaf dat moment gebruik kunt gaan maken van de ontslagvergoeding, via de uitkeringen op basis van de levensverzekering die u heeft afgesloten.

Ingaande lijfrente samen met uitgestelde lijfrente

Is het voor u nog niet goed duidelijk hoe de toekomst er financieel uit zal zien? Dan is het mogelijk om na een ontslagvergoeding gebruik te maken van het Flex Garant Plan, een combinatie van een direct ingaande lijfrente en een uitgestelde lijfrente. In dit geval zal uw ex-werkgever de volledige bruto ontslagvergoeding direct bij de verzekeraar storten. Het voordeel van de combinatie is dat u de uitkeringen niet direct hoeft te laten starten, maar dat het ook niet nodig is om een vaste einddatum vast te stellen waar u zich vervolgens aan dient te houden.

Houd er aan de andere kant rekening mee dat u het Flex Garant Plan slechts eenmalig in kunt laten gaan en de uitkeringen vanaf dat moment aaneengesloten plaats zullen vinden. Het is niet meer mogelijk om deze tijdelijk stop te zetten en ook het aanpassen van de hoogte van de uitkering valt niet mee. Dat neemt niet weg dat deze variant van een levensverzekering voordelig is op het moment dat u na het ontvangen van een ontslagvergoeding niet goed in kunt schatten hoe uw inkomen zich zal ontwikkelen en op welke termijn u een ondersteuning vanuit de vergoeding kunt gebruiken.

Oprichting van een stamrecht BV

Ten derde kunt u een stamrecht BV op laten zetten, waarin de ex-werkgever de volledige schadeloosstelling kan storten. U dient hiermee aan een aantal fiscale verplichtingen te voldoen, die de Belastingdienst zal toetsen. Bovendien zal de stamrecht BV zich moeten verplichten tot het ooit doen van periodieke uitkeringen, zoals dat ook vanuit een levensverzekering na een ontslagvergoeding het geval is. Het is voor de werkgever van belang dat er een akkoord komt vanuit de Belastingdienst, om het bedrag over te maken en het op die manier aan u uit te keren, zodat u er in de toekomst gebruik van kunt maken.

In de meeste gevallen kiezen mensen ervoor de stamrecht BV op te laten richten om het bedrag van de ontslagvergoeding te kunnen gebruiken als beleggingsvehikel. Dit betekent dat het u de mogelijkheid biedt om te beleggen in obligaties en aandelen, of in onroerend goed en deelnemingen in ondernemingen. Het bedrag in de stamrecht BV dient u in ieder geval te beleggen met als doel een positief rendement op het kapitaal te maken. Het voordeel van de stamrecht BV ten opzichte van de levensverzekering is dat u meer flexibiliteit heeft met betrekking tot de periodieke uitkeringen die er plaats zullen gaan vinden.

Kosten van een stamrecht BV

Houd er rekening mee dat het oprichten van een stamrecht BV niet gratis is, omdat u daar de hulp en ondersteuning van een aantal specialisten bij nodig heeft. Dit heeft te maken met het feit dat er een aantal oprichtingsactiviteiten plaats dienen te vinden. Het gaat bijvoorbeeld om het vastleggen van de verschillende fiscale plichten in de documenten die daarvoor bedoeld zijn, maar ook om de fiscale goedkeuring voor de werkgever en de werknemer.

Denk verder aan de aanvraag van de fiscale nummers en het aanvragen van een ‘verklaring geen bezwaar’ bij het Ministerie van Justitie. Hier gaat tijd en moeite inzitten, waardoor dit een behoorlijk bedrag aan kosten met zich mee kan brengen. In de regel zorgen deze activiteiten en kosten ervoor dat het interessant wordt om een stamrecht BV op te zetten bij een ontslagvergoeding vanaf €50.000. Ontvangt u een kleiner bedrag als vergoeding? Kijk dan goed naar de kosten die u dient te maken en het voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld een levensverzekering. De kans bestaat dat een verzekering of een eenmalige directe uitkering in uw geval interessanter is.

Vergelijk de mogelijkheden

Het is ook bij hogere bedragen altijd verstandig om de verschillende mogelijkheden op een rij te zetten. Kijk goed naar de netto bedragen die u uiteindelijk in handen zal krijgen, maar let bijvoorbeeld ook op het risico dat u loopt en de flexibiliteit die u heeft.

Kiest u voor een eenmalige direct uitkering zonder de aankoop van een levensverzekering? Dan betaalt u relatief hoge kosten, vanwege de hoge belasting. Dit betekent dat het netto bedrag tegen zal vallen. Aan de andere kant loopt u geen risico en is er sprake van een zeer hoge mate van flexibiliteit, aangezien u met het geld kunt doen wat u wenst.

Kiest u voor de levensverzekering nadat u een ontslagvergoeding ontvangen heeft? Dan zal het netto bedrag wat hoger uitvallen, omdat u de inkomsten kunt spreiden en u daar minder belasting over betaalt. Houd wel rekening met de kosten voor de levensverzekering. U heeft iets minder flexibiliteit, maar loopt gelukkig nauwelijks risico.

Kiest u voor een stamrecht BV? Dan kunt u rekenen op een hoog netto bedrag dat u kunt ontvangen en heeft u zeer veel flexibiliteit. Houd er aan de andere kant rekening mee dat u als het gevolg van de beleggingen die u doet veel risico loopt.