Nabestaandenlijfrente

De nabestaandenlijfrente vormt een lijfrenteverzekering, die het mogelijk maakt om uw nabestaanden van voldoende inkomen te voorzien, op het moment dat u vroegtijdig komt te overlijden. Krijgt u op jonge leeftijd te maken met een dodelijke ziekte, of een ongeval dat u niet overleeft? Indien u de hoofd kostwinnaar was bestaat de kans dat uw nabestaanden in de vorm van uw partner en kinderen zich financieel niet (direct) goed kunnen redden. U kunt er met een nabestaandenlijfrente voor zorgen dat zij meer financiële middelen tot hun beschikking hebben, om het hoofd boven water te houden en zich te kunnen richten op de emotionele verwerking van het verlies.

De nabestaandenlijfrente zal uitkeren vanaf het moment dat u als verzekerde komt te overlijden. Uiteraard kan ook uw partner een dergelijke verzekering afsluiten, om die uit te laten keren op het moment dat u alleen achter blijft, eventueel samen met de kinderen. De looptijd van de verzekering kent geen einddatum, op het moment dat u de nabestaandenlijfrente gebruikt voor iemand buiten de familiekring, zoals uw partner.

Gebruikt u de nabestaandenlijfrente voor bijvoorbeeld kinderen, broers, zussen of kleinkinderen? Dan zal de uitkering stoppen op het moment dat men de leeftijd van 30 jaar bereikt. Zijn zij al ouder bij uw overlijden? Dan geldt er een afwijkende regeling, waardoor de nabestaandenlijfrente hen dan alsnog kan helpen voor meer financiële middelen te zorgen. Uiteraard stopt de uitkering vanuit de nabestaandenlijfrente bovendien op het moment dat de begunstigde voor de einddatum komt te overlijden. Het resterende kapitaal komt in dat geval ten goede aan de verzekeraar, het is dan niet mogelijk om dit alsnog aan iemand anders uit te laten keren.

Partner met een ANW-uitkering

Heeft uw partner een ANW-uitkering en komt u te overlijden? In dat geval is er sprake van een bijzonder geval en geldt er een uitzondering. Het is in dat geval mogelijk om de nabestaandenuitkering nog even uit te stellen, bijvoorbeeld op het moment dat het financieel nog niet nodig is om daar gebruik van te maken. Wat dat betreft kunt u op een flexibele manier omgaan met de nabestaandenlijfrente op het moment dat er sprake is van een ANW-uitkering. In alle andere gevallen is er minder flexibiliteit beschikbaar en dient u er rekening mee te houden dat u voor de uitkering aan bepaalde voorwaarden gebonden bent.

Fiscaal vriendelijk inleggen bij nabestaandenlijfrente

Wilt u gebruik maken van een nabestaandenlijfrente? U kunt de inleg voor deze verzekering van uw belastbare inkomen aftrekken, om vervolgens kapitaal op te bouwen in box 1. Dat betekent dat u er op het moment van inleg nog geen inkomstenbelasting over betaalt en u de mogelijkheid heeft om uw belastbare inkomen te drukken. Dit scheelt u de afdracht van belasting, die pas plaats hoeft te vinden op het moment dat uw nabestaande gebruik maakt van de uitkering vanuit de nabestaandenlijfrente. Indien de inkomstenbelasting die hij of zij betaalt lager is kunt u op die manier een aantrekkelijk belastingvoordeel behalen.

Houd er bij het afsluiten van de nabestaandenlijfrente rekening mee dat de nabestaande belasting zal moeten betalen over de betalingen die er plaatsvinden. Dat betekent dat het gaat om bruto uitkeringen en deze voldoende hoog dienen te zijn om ervoor te zorgen dat er netto voldoende inkomen overblijft. Het bruto inkomen dient u te verminderen met de te verwachten inkomstenbelasting die van toepassing zal zijn, om na te gaan welk bedrag u in dient te leggen. Op die manier kunt u met een nabestaandenlijfrente zorgen voor een aantrekkelijke netto uitkeringen, waarmee uw nabestaande de mogelijkheid heeft financieel rond te komen, ook zonder u als kostwinnaar voor het gezin.

Zorg voor nabestaanden

U zorgt met de nabestaandenlijfrente voor uw nabestaande(n), door hen financieel te blijven ondersteunen. Dit is vooral interessant wanneer u bijvoorbeeld voor het inkomen zorgt en uw partner verantwoordelijk is voor het huishouden of wellicht de kinderen. Indien u weg zou vallen is de kans groot dat uw partner de maandelijkse lasten net meer zomaar op kan brengen, wat een gedwongen verhuizing met zich mee kan brengen. U kunt er met een nabestaandenlijfrente voor zorgen dat dit niet het geval hoeft te zijn, omdat er voldoende inkomen beschikbaar blijft.

Houd er rekening mee dat u niet zomaar een nabestaandenlijfrente af kunt sluiten, om daarmee gebruik te maken van een aantrekkelijk fiscaal voordeel. Er dient sprake te zijn van een reële kans op overlijden tijdens de looptijd, bijvoorbeeld als het gevolg van een risicovolle ziekte, of een beroep dat flinke risico’s met zich meebrengt. De verzekeraars spreken van een hoge sterftekans, of een onzekerheidsvereiste om na te gaan of u in aanmerking komt voor een nabestaandenlijfrente. Wilt u deze afsluiten voor kinderen tot 30 jaar? Dan is het niet nodig om hieraan te voldoen en kunt u in alle gevallen een dergelijke polis afsluiten.

Alternatief voor de nabestaandenlijfrente

Denkt u na over een nabestaandenlijfrente, maar bent u er niet zeker van of dit de beste optie voor u is? U kunt als alternatief bijvoorbeeld gebruik maken van een overlijdensrisicoverzekering. Houd er rekening mee dat dit product fiscaal op een andere manier in elkaar zit. De premie die u betaalt is, in tegenstelling tot de premie voor de nabestaandenlijfrente, niet aftrekbaar van de belasting. Dat betekent dat het fiscale voordeel niet kunt genieten, al zorgt het er wel voor dat de uitkering niet belast is op het moment dat uw nabestaande(n) hier gebruik van willen maken. Met de overlijdensrisicoverzekering kan onder meer worden gekozen voor een dalende variant en een gelijkblijvende variant.

Een ander verschil is de manier van uitkeren. U kiest met een nabestaandenlijfrente voor een periodieke uitkering, die terecht zal komen in box 1. Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u voor een eenmalige uitkering die bij de begunstigde als vermogen in box 3 terecht zal komen. Kijk in ieder geval goed naar de verschillende fiscale gevolgen, om op die manier te bepalen of het voor u verstandig is om een nabestaandenlijfrente af te sluiten. Uiteraard kunt u de verschillende verzekeraars online met elkaar vergelijken, net als de verschillende producten waarmee u na uw overlijden zorgt voor een degelijke financiële positie van uw nabestaanden.