Nabestaanden en levensverzekering

Wilt u uw nabestaanden een extra geldbedrag of inkomen meegeven wanneer u komt te overlijden? Dan kan u een levensverzekering afsluiten. Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen die ten gunste komen van uw nabestaanden, zoals de overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering. Hiermee zorgt u ervoor dat uw nabestaanden niet in financiële problemen komen wanneer u overlijdt en uw inkomen wegvalt. Welke levensverzekeringen zijn er en waar zijn deze voor?

Nog geen Overlijdensrisicoverzekering?

centraal beheer
 • Meest gekozen
 • Al vanaf een paar euro per maand
 • Korting voor niet-rokers

Welke levensverzekeringen zijn er?

Als u ervoor wil zorgen dat uw nabestaanden niet in financiële problemen komen, kan u een levensverzekering afsluiten. Met een levensverzekering bouwt u een kapitaalbedrag of periodieke uitkering op die uw nabestaanden kunnen gebruiken om van te leven of belangrijke kosten te dekken. Denk bijvoorbeeld aan het aflossen van de hypotheek of het betalen van de huur en boodschappen, maar ook het betalen van uw uitvaart. Nabestaanden zijn niet altijd in staat deze kosten zelf te betalen. Daarom kan het een goede keuze zijn om kapitaal voor hen op te bouwen middels een levensverzekering.

Er zijn verschillende soorten levensverzekering die ten gunste komen van uw nabestaanden:

Wilt u een levensverzekering voor nabestaanden afsluiten? Dan hangt de keuze voor de verzekering af van het doel dat u voor ogen hebt.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Bij een overlijdensrisicoverzekering, ook wel een ORV genoemd, bouwt u kapitaal op dat aan uw nabestaanden wordt uitgekeerd zodra u komt te overlijden. Vaak wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten in combinatie met een hypotheek.

Een overlijdensrisicoverzekering is een belangrijke levensverzekering die ervoor zorgt dat uw nabestaanden financiële bescherming krijgen in geval van uw overlijden. U kunt kiezen uit twee soorten overlijdensrisicoverzekeringen:

 • Tijdelijke overlijdensrisicoverzekering
  Keert uit binnen een bepaalde periode en wort vaak in combinatie met een hypotheek gebruikt.
 • Levenslange overlijdensrisicoverzekering
  Biedt ongeacht het moment van overlijden een uitkering.

Deze verzekeringen stellen uw nabestaanden in staat om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen, de huur te betalen of andere kosten te dekken. Het is belangrijk om rekening te houden met de mogelijke financiële lasten die uw nabestaanden kunnen ervaren na uw overlijden, zoals hogere kinderopvangkosten, en een overlijdensrisicoverzekering kan helpen om hen te ondersteunen en financiële zekerheid te bieden.

Overlijdensrisicoverzekering voor de hypotheek

Een overlijdensrisicoverzekering is ook geschikt voor het aflossen van de hypotheek, vooral wanneer de hypotheek op twee inkomens is gebaseerd. Door de hypotheek gedeeltelijk op de andere partner af te sluiten en een overlijdensrisicoverzekering te nemen, kunnen financiële problemen bij het overlijden van een partner worden voorkomen. De premie van de verzekering is afhankelijk van de gewenste dekking en het is belangrijk om de noodzaak en kosten van de verzekering goed af te wegen. In sommige gevallen, zoals wanneer de woning alleen op uw naam staat en uw partner kleiner kan gaan wonen na uw overlijden, kan de verkoop van de woning voldoende kapitaal genereren en is een overlijdensrisicoverzekering mogelijk niet nodig.

Overlijdensrisicoverzekering bij uw hypotheek

Nationale Nederlanden Logo
 • Meest gekozen
 • Al vanaf een paar euro per maand
 • Korting voor niet-rokers

Afnemende dekking levensverzekering voor nabestaanden

Houd er bovendien rekening mee dat u gebruik kunt maken van een levensverzekering voor uw nabestaanden waarbij de dekking over de jaren af zal nemen. Op het moment dat u jong komt te overlijden maakt u veelal nog veel kosten en is de kans groot dat er een grote hypotheekschuld open staat bij de bank. Na uw overlijden is het dan prettig om uw nabestaanden met voldoende kapitaal achter te laten en er daarmee voor te zorgen dat zij zich geen zorgen hoeven te maken.

Naarmate u ouder wordt is de hypotheek wellicht verder afgelost en heeft u wellicht andere vormen van kapitaal tot uw beschikking die overgaan op uw partner of kinderen. Ga na in hoeverre het op dat moment nog nodig is om gebruik te maken van een levensverzekering, om uw nabestaanden financieel bij te kunnen staan en ervoor te zorgen dat zij voldoende middelen tot hun beschikking hebben. Indien u de dekking van een overlijdensrisicoverzekering of andere levensverzekering voor uw nabestaanden terug laat lopen zorgt u ervoor dat ook de premie af zal nemen en u daar steeds een beetje minder voor betaalt.

Moment van uitkeren verzekering

De uitkering van een levensverzekering heeft grote gevolgen voor uw nabestaanden. Een spaarverzekering keert alleen uit als u nog in leven bent op een afgesproken toekomstige datum. Bij overlijden ontvangen uw nabestaanden geen uitkering. Een gemengde verzekering combineert spaar- en overlijdensrisicoverzekering, waarbij de uitkering plaatsvindt aan u of uw nabestaanden, afhankelijk van overleven of overlijden op de einddatum. Een levensverzekering met een vooraf vastgestelde termijn keert uit op de einddatum, ongeacht uw overlijden vóór die tijd. Het is belangrijk om het type verzekering zorgvuldig te kiezen om de juiste dekking te bieden aan uw nabestaanden.

De uitkering van uw levensverzekering en de voordelen voor uw nabestaanden zijn afhankelijk van het gekozen type verzekering en het moment van uitkering. Hier zijn enkele opties:

 • Spaarverzekering
  Deze eenvoudige variant keert uit op een afgesproken datum in de toekomst, op voorwaarde dat u nog in leven bent. Als u echter overlijdt vóór de afgesproken datum, wordt er geen uitkering gedaan en gaat de ingelegde premie verloren. In dit geval kunnen uw nabestaanden geen aanspraak maken op de levensverzekering. Het voordeel is dat de premie doorgaans lager is, omdat de verzekeraar niet altijd hoeft uit te keren.
 • Gemengde verzekering
  Deze variant combineert een spaarverzekering met een overlijdensrisicoverzekering. Hierbij is er altijd een uitkering, ofwel aan uzelf als u nog in leven bent op de einddatum, ofwel aan uw nabestaanden als u vóór die tijd overlijdt. De einddatum is vastgesteld en als u dan nog leeft, wordt de levensverzekering aan u uitgekeerd. Als u vóór de einddatum overlijdt, kunnen uw nabestaanden rekenen op de uitkering. Een zuivere gemengde levensverzekering keert bij overlijden hetzelfde bedrag uit als de uitkering op de einddatum.
 • Levensverzekering met een vooraf vastgestelde termijn
  In dit geval keert de verzekeraar uit op de einddatum, ongeacht of u nog in leven bent. Als u nog leeft op de einddatum, ontvangt u het kapitaal. Als u vóór de einddatum overlijdt, krijgen uw nabestaanden het bedrag. Als u vóór de einddatum overlijdt, betaalt u vanaf dat moment geen premie meer, maar zal de verzekeraar pas uitkeren op de einddatum. Een bekend voorbeeld van deze variant is de studieverzekering, waarbij het kapitaal op een vast moment in de toekomst beschikbaar komt.
Type verzekeringUitkering bij overlijdenUitkering bij In leven zijn op Einddatum
SpaarverzekeringGeen uitkeringUitkering op afgesproken datum
Gemengde VerzekeringUitkering aan nabestaandenUitkering aan verzekerde op einddatum
Levensverzekering met vaste termijnUitkering aan nabestaandenUitkering aan verzekerde op einddatum

Houd er rekening mee dat dit een beknopte tabel is en er meer details kunnen zijn voor elk type verzekering. Het is raadzaam om advies in te winnen bij een financieel adviseur voor een grondige evaluatie van uw specifieke behoeften en om een weloverwogen keuze te maken.

Uitvaartverzekering afsluiten

Een andere bekende levensverzekering voor uw nabestaanden is de uitvaartverzekering. Deze verzekering sluit u af zodat uw nabestaanden niet de (volledige) kosten voor uw uitvaart hoeven te betalen. De kosten voor een uitvaart kunnen namelijk behoorlijk oplopen. Het gaat vaak om vele duizenden euro’s. Niet iedereen heeft hier het geld voor, maar nabestaanden willen wel op een waardige manier afscheid nemen van hun dierbare. Om dit mogelijk te maken, kan u een uitvaartverzekering afsluiten.

Nog geen Uitvaartverzekering?

Bied financiële bescherming aan uw nabestaanden in het geval van overlijden. Vergelijk en sluit af.

Voor de levenslange uitvaartverzekering betaalt u premie. De hoogte van de premie is afhankelijk van de dekking en uw leeftijd. Als u op latere leeftijd een uitvaartverzekering afsluit, betaalt u een hogere premie dan als u dit eerder had gedaan. De kans op overlijden is dan namelijk groter en de uitvaartverzekering keert immers uit wanneer u komt te overlijden. Begint u al op vroege leeftijd met het betalen van premie voor de uitvaartverzekering? Dan betaalt u hoogstwaarschijnlijk slechts een paar euro’s per keer en zorgt u op een voordelige manier voor een levensverzekering voor uw nabestaanden.

Er zijn twee varianten van de uitvaartverzekering:

 • Kapitaal uitvaartverzekering
 • Natura uitvaartverzekering

Kapitaal uitvaartverzekering

Bij de kapitaal uitvaartverzekering ontvangen uw nabestaanden een verzekerd bedrag op het moment dat u komt te overlijden. Dit bedrag kunnen zij gebruiken om de uitvaart te betalen. Ze zijn vrij om de uitvaart zelf in te richten naar wens en voorkeuren. Zolang het te ontvangen bedrag daarnaast niet meer is dan € 7.913 in 2023, hoeven de nabestaanden het bedrag niet op te geven in Box 3 van de Belastingdienst. Is het verzekerde kapitaal wel meer? Dan moeten zij het bedrag wel opgeven.

Natura uitvaartverzekering

Bij een natura uitvaartverzekering wordt het kapitaal niet aan uw nabestaanden uitgekeerd, maar aan de uitvaartverzorger. Er is dan gekozen voor een pakket aan diensten in plaats van voor een uitkering. De verzekeraar zorgt ervoor dat de nabestaanden geen kosten hoeven te maken en dat er op die manier waardig afscheid kan worden genomen van hun dierbare.

Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk om zelf te sparen voor uw uitvaart, bijvoorbeeld door banksparen, waarbij u spaart op een geblokkeerde spaarrekening. U maakt dan geen gebruik van een levensverzekering voor uw nabestaanden, maar zorgt ervoor dat er bovenop het reguliere kapitaal een bedrag beschikbaar is om de uitvaart te financieren. Uw nabestaanden kunnen dit bedrag dan gebruiken om de uitvaart te betalen, zodat ze dit zelf niet hoeven te doen. Het is hierbij belangrijk dat u goed inschat hoeveel geld er voor de uitvaart nodig is.

Levensverzekering voor nabestaanden en toekomstige lasten

Tenslotte kunt u een levensverzekering voor nabestaanden afsluiten om toekomstige lasten te dekken. De eerder genoemde studieverzekering is hier een goed voorbeeld van. U kunt er daarmee voor zorgen dat uw kinderen op hun 18e jaar kunnen gaan studeren, onafhankelijk van of u in de toekomst komt te overlijden. U kunt de verzekering bijvoorbeeld net na te geboorte van uw kinderen afsluiten. U heeft dan 18 jaar de tijd om premie in te leggen, zodat er op de 18e verjaardag een mooi kapitaal beschikbaar is. U kunt de studieverzekering afsluiten voor uw eigen kinderen, maar u kunt dat ook doen voor uw kleinkinderen.

Het voordeel van deze levensverzekering voor nabestaanden is dat de verzekeraar de premiebetaling over zal nemen, indien u komt te overlijden voordat uw kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken. U zorgt er op die manier voor dat de kinderen hoe dan ook een studie kunnen gaan volgen, dankzij de beschikbaarheid van de financiële middelen. Uiteraard kunt u de levensverzekering voor nabestaanden ook gebruiken voor een aantal andere doeleinden. Het helpt uw nabestaanden in ieder geval om toekomstige lasten te voldoen, op het moment dat u zelf niet meer voor een directe vorm van inkomen kunt zorgen.

Veelgestelde vragen

Wanneer keert overlijdensrisicoverzekering niet uit?

Een overlijdensrisicoverzekering zal niet (volledig) uitkeren in de volgende gevallen: als de verzekerde overlijdt buiten de looptijd van de polis, als er niemand zich binnen vijf jaar na overlijden meldt bij de verzekeraar, of als de verzekerde een betalingsachterstand heeft waardoor de verzekering is opgeschort.

Kan ik ook een levensverzekering uitkeren bij leven?

Er zijn levensverzekering waarbij het mogelijk is om bij leven uit te keren. Voorbeelden zijn de lijfrenteverzekering en kapitaalverzekering. Deze verzekering sluit u bijvoorbeeld af ter aanvulling op uw pensioen. Als u op een afgesproken datum nog leeft krijgt u een opgebouwd maandelijks of jaarlijks bedrag uitgekeerd. Een overlijdensrisicoverzekering uitkeren bij leven is helaas niet mogelijk. In dat geval ziet u de inleg niet meer terug. Een uitbetaling van uw levensverzekering bij leven is dus niet altijd mogelijk.

Kan ik mijn levensverzekering laten uitbetalen?

Als u de levensverzekering wil laten uitbetalen voordat de einddatum is bereikt, kan u de verzekering afkopen. Dit kan bijvoorbeeld bij een lijfrenteverzekering. De verzekering wordt dan stopgezet en het opgebouwde kapitaal wordt uitgekeerd, maar u betaalt wel een boete, de zogeheten revisierente. Ook betaalt u inkomstenbelasting. Een overlijdensrisicoverzekering kan nooit worden omgezet in kapitaal wanneer u nog leeft. Deze kan u dus niet vroegtijdig laten uitbetalen en wordt alleen uitgekeerd bij overlijden.