Nabestaanden en levensverzekering

Sluit u een levensverzekering af om uw nabestaanden financieel verzorgd achter te laten? Het is een van de doelen die u kunt dienen door gebruik te maken van een levensverzekering, mits u bijvoorbeeld goed kijkt naar het moment van uitkeren. U kunt bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering afsluiten die alleen uit zal keren wanneer u binnen een bepaald aantal jaren komt te overlijden, of gebruik maken van een mengvorm met een spaarverzekering die ook bij leven vanaf een bepaalde leeftijd uit zal keren.

Daarnaast is ook de uitvaartverzekering een vorm van een levensverzekering voor nabestaanden, aangezien u er daarmee voor kunt zorgen dat zij de kosten van uw uitvaart niet hoeven te betalen. In plaats daarvan zorgt u ervoor dat u de kosten laat betalen door een verzekeraar, of deze een bedrag uit zal keren dat zij kunnen gebruiken om de kosten zelf te betalen. Heeft u geen levensverzekering? Dan zullen de nabestaanden de uitvaart uit uw erfenis moeten betalen, of zullen ze zelf geld bij elkaar moeten leggen. De levensverzekering kunt u wat dat betreft gebruiken om zelf van uw oude dag te genieten, of kapitaal te reserveren voor de nabestaanden die u achterlaat.

Moment van uitkeren verzekering

Of de nabestaanden wat hebben aan uw levensverzekering hangt sterk af van het moment van uitkeren. Kiest u bijvoorbeeld voor een (eenvoudige) spaarverzekering? Dan zal de verzekering uitkeren op een afgesproken datum in de toekomst, mits u dan nog in leven bent. Bent u inmiddels overleden? Dan is er geen sprake van een uitkering en gaat de premie die u inlegde verloren. Uw nabestaanden kunnen in dat geval geen aanspraak maken op de levensverzekering. Het grote voordeel van deze variant is dat u een scherpe premie betaalt, aangezien de verzekeraar niet in alle gevallen hoeft uit te keren.

Ten tweede kunt u een levensverzekering afsluiten in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering. Hier hebben uw nabestaanden meer aan, onafhankelijk van de variant die u kiest. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering. In dat geval zal de verzekeraar aan uw nabestaanden uitkeren, op het moment dat u binnen een bepaalde periode komt te overlijden. Deze verzekering kennen we onder andere in combinatie met een hypotheek. U kunt er met de tijdelijke overlijdensrisicoverzekering voor zorgen dat uw nabestaanden (bijvoorbeeld uw partner en kinderen) een bedrag ontvangen, dat ze kunnen gebruiken om (een deel van) de hypotheek af te lossen, of de huur te blijven betalen.

U kunt er daarnaast voor kiezen om een levenslange overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, waarmee u ervoor kunt zorgen dat uw nabestaanden hoe dan ook een bedrag ontvangen op het moment dat u komt te overlijden. De begrafenisverzekering is een voorbeeld van een levenslange overlijdensrisicoverzekering, aangezien er geen sprake is van een einddatum, waarna de verzekeraar niet meer uit zal keren. De premie van deze levensverzekering voor nabestaanden ligt over het algemeen wat hoger. Dit heeft te maken met het feit dat de verzekeraar hoe dan ook uit zal keren.

U kunt bovendien gebruik maken van een gemengde verzekering voor uw nabestaanden. U kiest in dat geval voor een combinatie van de spaar- en overlijdensrisicoverzekering. De levensverzekering zal hoe dan ook uitkeren, ofwel aan u of aan uw nabestaanden. Er is sprake van een einddatum voor de verzekering. Bent u op de einddatum nog in leven? Dan zal de verzekeraar de levensverzekering aan u uitkeren. Komt u voor die tijd te overlijden? Dan kunnen uw nabestaanden rekenen op de uitkering van de levensverzekering. Indien u gebruik maakt van een zuivere gemengde levensverzekering zal het bedrag bij overlijden gelijk zijn aan de uitkering op de einddatum.

Ten vierde kunt u gebruik maken van een levensverzekering met een vooraf vastgestelde termijn. De verzekeraar zal uitkeren op de einddatum, onafhankelijk van het feit of u dan nog in leven bent. Indien u nog in leven bent ontvangt u het kapitaal, indien u bent overleden krijgen de nabestaanden het bedrag. Komt u te overlijden voor de einddatum? Dan betaalt u vanaf dat moment geen premie meer, maar zal de verzekeraar pas uitkeren op de einddatum. Met name de studieverzekering staat bekend als een levensverzekering met een vaste termijn, aangezien deze op een vast moment in de toekomst uit zal keren en daarmee een kapitaal beschikbaar stelt.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Wilt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Dit is een belangrijke levensverzekering voor veel nabestaanden, aangezien dit ervoor zorgt dat zij de beschikking krijgen over een kapitaal dat ze kunnen gebruiken om bijvoorbeeld de hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen of de huur de komende jaren te betalen. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen in verhouding tot het totaal is het verstandig om er met een overlijdensrisicoverzekering voor te zorgen dat u geen groot financieel gat achter zal laten. U kunt de levensverzekering op die manier gebruiken om uw nabestaanden te ondersteunen en er daarmee voor te zorgen dat zij op dezelfde voet door kunnen blijven leven, wanneer u plotseling weg komt te vallen. Denk bovendien na over de hogere kosten die er kunnen ontstaan. Valt u plotseling weg? Dan is de kans bijvoorbeeld groot dat de kinderopvang meer kosten met zich mee zal brengen. Op die manier kan er een situatie ontstaan dat uw nabestaanden de behoefte hebben aan voldoende inkomen of een periodieke uitkering. U kunt de levensverzekering voor uw nabestaanden in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering gebruiken om na uw overlijden voldoende kapitaal beschikbaar te stellen aan bijvoorbeeld uw partner en kinderen.

Daarnaast is de overlijdensrisicoverzekering goed geschikt voor het aflossen van de hypotheek, of een gedeelte daarvan. Op het moment dat u een hypotheek op twee inkomens afsluit dient u er rekening mee te houden dat een van uw beiden de kosten waarschijnlijk niet volledig zelf kan betalen. Kunt u bijvoorbeeld beiden 50% van de lasten betalen? Dan ontstaat er een probleem op het moment dat een van de beide partners komt te overlijden. Kies er dan voor om de hypotheek voor 50% op de ander af te sluiten en er daarmee voor te zorgen dat de overlijdensrisicoverzekering de kosten van de hypotheek verder kan dekken. Op die manier kunt u financiële moeilijkheden voorkomen. Uiteraard betaalt u meer premie naarmate u kiest voor een hogere dekking van de overlijdensrisicoverzekering. De levensverzekering voor uw nabestaanden brengt bij een hogere dekking meer kosten met zich mee, waardoor het verstandig is om de noodzaak tot dekking af te wegen tegen de kosten die u daarvoor op dit moment dient te maken. Staat bijvoorbeeld een woning alleen op uw naam en heeft uw partner de mogelijkheid kleiner te gaan wonen na uw overlijden? Dan kan de verkoop van een woning voldoende kapitaal opbrengen en is het niet altijd nodig om een levensverzekering voor uw nabestaanden af te sluiten.

Afnemende dekking levensverzekering voor nabestaanden

Houd er bovendien rekening mee dat u gebruik kunt maken van een levensverzekering voor uw nabestaanden waarbij de dekking over de jaren af zal nemen. Op het moment dat u jong komt te overlijden maakt u veelal nog veel kosten en is de kans groot dat er een grote hypotheekschuld open staat bij de bank. Na uw overlijden is het dan prettig om uw nabestaanden met voldoende kapitaal achter te laten en er daarmee voor te zorgen dat zij zich geen zorgen hoeven te maken.

Naarmate u ouder wordt is de hypotheek wellicht verder afgelost en heeft u wellicht andere vormen van kapitaal tot uw beschikking die overgaan op uw partner of kinderen. Ga na in hoeverre het op dat moment nog nodig is om gebruik te maken van een levensverzekering, om uw nabestaanden financieel bij te kunnen staan en ervoor te zorgen dat zij voldoende middelen tot hun beschikking hebben. Indien u de dekking van een overlijdensrisicoverzekering of andere levensverzekering voor uw nabestaanden terug laat lopen zorgt u ervoor dat ook de premie af zal nemen en u daar steeds een beetje minder voor betaalt.

Uitvaartverzekering afsluiten voor uw nabestaanden

Een van de meest bekende vormen van een levensverzekering voor uw nabestaanden is de uitvaartverzekering. Deze is er niet alleen voor uw partner en/of kinderen, maar ook voor eventuele andere nabestaanden die kunnen rekenen op uw erfenis of verantwoordelijk zijn voor de kosten van uw uitvaart. De kosten van een uitvaart kunnen behoorlijk oplopen, waardoor de meeste mensen ervoor kiezen om deze kosten zelf te financieren met behulp van een levensverzekering. Uiteraard gaat het in dit geval om een levenslange levensverzekering, die uit zal keren op het moment dat u komt te overlijden.

Dit zorgt ervoor dat de premie van de uitvaartverzekering oploopt, naarmate u deze op latere leeftijd afsluit. In tegenstelling tot schadeverzekeringen als een autoverzekering kan de verzekeraar er vanuit gaan dat er vroeg of laat hoe dan ook een uitkering plaats zal vinden. Des te later u een uitvaartverzekering afsluit, des te hoger de kans op overlijden en des te hoger dus ook de premie voor de levensverzekering voor uw nabestaanden zal zijn. Begint u al op vroege leeftijd met het betalen van premie voor een uitvaartverzekering? Dan bedraagt de premie slechts enkele euro’s per jaar en zorgt u op een meer voordelige manier voor een levensverzekering voor uw nabestaanden.

Varianten van de uitvaartverzekering voor nabestaanden

U heeft binnen de uitvaartverzekering de keuze uit diverse varianten. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een naturaverzekering, die qua uitkering wat afwijkt van de traditionele levensverzekering. Uw nabestaanden krijgen in dat geval geen bedrag uitgekeerd, de verzekeraar zal direct contact opnemen met de uitvaartverzorger en er samen met deze partij voor zorgen dat er een betaling plaats zal vinden. De verzekeraar zorgt er daarmee natuurlijk wel voor dat de nabestaanden geen kosten hoeven te maken en op die manier op een waardige wijze afscheid van u kunnen nemen.

Het alternatief is een kapitaalverzekering, die meer lijkt op een traditionele levensverzekering. De kapitaalverzekering zal het verzekerde bedrag uitkeren op het moment dat u komt te overlijden, zodat dit in handen komt van de nabestaanden. Indien zij het bedrag volledig gebruiken om uw uitvaart te organiseren is dit bedrag fiscaal vrij beschikbaar en hoeft men hier geen belasting over te betalen. Dit zorgt ervoor dat u voor een maximale uitkering van de levensverzekering aan uw nabestaanden kunt zorgen en zij dit bedrag kunnen gebruiken om de uitvaart te organiseren.

Ten derde kunt u besluiten om zelf te sparen voor uw uitvaart, bijvoorbeeld in de vorm van banksparen. U maakt dan geen gebruik van een levensverzekering voor uw nabestaanden, maar u zorgt ervoor dat er bovenop uw reguliere kapitaal een bedrag beschikbaar is om de uitvaart te financieren. Uw nabestaanden kunnen dan bedrag dan gebruiken om de uitvaart te betalen, zodat ze hier zelf niet voor hoeven te betalen. In het geval van een reguliere erfenis gaan de kosten van de uitvaart direct af van het beschikbare kapitaal, waardoor dat eigenlijk gelijk staat aan het door uw nabestaanden laten betalen van de uitvaart.

Levensverzekering voor nabestaanden en toekomstige lasten

Tenslotte kunt u een levensverzekering voor nabestaanden afsluiten om toekomstige lasten te dekken. De eerder genoemde studieverzekering is hier een goed voorbeeld van. U kunt er daarmee voor zorgen dat uw kinderen op hun 18e jaar kunnen gaan studeren, onafhankelijk van of u in de toekomst komt te overlijden. U kunt de verzekering bijvoorbeeld net na te geboorte van uw kinderen afsluiten. U heeft dan 18 jaar de tijd om premie in te leggen, zodat er op de 18e verjaardag een mooi kapitaal beschikbaar is. U kunt de studieverzekering afsluiten voor uw eigen kinderen, maar u kunt dat ook doen voor uw kleinkinderen.

Het voordeel van deze levensverzekering voor nabestaanden is dat de verzekeraar de premiebetaling over zal nemen, indien u komt te overlijden voordat uw kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken. U zorgt er op die manier voor dat de kinderen hoe dan ook een studie kunnen gaan volgen, dankzij de beschikbaarheid van de financiële middelen. Uiteraard kunt u de levensverzekering voor nabestaanden ook gebruiken voor een aantal andere doeleinden. Het helpt uw nabestaanden in ieder geval om toekomstige lasten te voldoen, op het moment dat u zelf niet meer voor een directe vorm van inkomen kunt zorgen.