Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

header lineair dalende orv

Gaat u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Dan is het goed om uit te zoeken of een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering past bij uw persoonlijke situatie. Bij deze vorm van levensverzekering neemt de dekking gelijkmatig af en betaalt u altijd dezelfde premie. Wat houdt een lineair dalende overlijdensrisico verzekering in en wanneer sluit u deze af?

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een levensverzekering die u afsluit om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden een eenmalig bedrag krijgen uitgekeerd wanneer u komt te overlijden. Hiervoor betaalt u maandelijks, ieder kwartaal of jaarlijks een bedrag. De overlijdensrisicoverzekering heeft daarnaast een looptijd en wanneer deze is afgelopen, stopt de verzekering en ontvangen uw nabestaanden geen uitkering meer als u komt te overlijden.

De ORV wordt vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek. Dit is niet verplicht, maar wel aan te raden. Hierdoor kan de hypotheekschuld namelijk nog steeds worden afbetaald als u komt te overlijden en uw partner niet de gehele schuld kan betalen. De verzekeraar neemt het afgesproken deel van de hypotheek dan over en keert dit bedrag uit aan uw partner.

De overlijdensrisicoverzekering kent drie varianten:

Als u een overlijdensrisicoverzekering gaat afsluiten, is het verstandig om deze drie vormen met elkaar te vergelijken. In dit artikel wordt ingegaan op de lineair dalende ORV. Zo weet u wat deze inhoudt en of deze past bij uw persoonlijke situatie en voorkeuren.

Nog geen Overlijdensrisicoverzekering?

centraal beheer
  • Meest gekozen
  • Al vanaf een paar euro per maand
  • Korting voor niet-rokers

Wat is een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering?

Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt de dekking van de verzekering gelijkmatig gedurende de looptijd. Aan het begin van de looptijd ontvangen uw nabestaanden een hoger bedrag als u komt te overlijden dan aan het einde van de looptijd.

Het verzekerd bedrag neemt dus ieder jaar gelijkmatig af, waardoor de dekking steeds minder is. De premie die u betaalt blijft wel gedurende de gehele looptijd hetzelfde. Er wordt namelijk gewerkt met een relatief lage gemiddelde premie. De hoogte van de premie is gebaseerd op het risico op overlijden en het risico dat de verzekeraar moet uitkeren. Aan het begin is het risico kleiner dan aan het einde van de looptijd, maar de verzekeraar hoeft dan ook minder uit te keren. Hierdoor is de premie vaak niet hoog.

Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering weet u dus waar u aan toe bent, omdat u een vaste premie betaalt en de daling gelijkmatig verloopt gedurende de looptijd van de verzekering. Wat dat betreft is deze verzekering vrij eenvoudig en transparant.

Premieverloop van de verzekering

Voor de lineair dalende ORV betaalt u dus een vaste premie per maand, per kwartaal of per jaar. Deze zal niet dalen of stijgen, waardoor u weet waar u aan toe bent qua kosten. Houd er echter rekening mee dat de verzekeraar de premie wel kan veranderen als er een en-bloc clausule in de polis is opgenomen. Deze clausule biedt verzekeraars de mogelijkheid om de premie tussentijds te veranderen als zij dit noodzakelijk achten. Overstappen naar een andere verzekeraar is dan mogelijk, maar niet altijd eenvoudig of voordelig.

Waarom een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Er zijn verschillende redenen om een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten:

  • U heeft een lineaire hypotheek
  • U heeft een andere lopende schuld die ieder jaar afneemt

Lineaire hypotheek

Het is vooral verstandig om een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op het moment dat u een lineaire hypotheek heeft. Bij een lineaire hypotheek lost u gedurende de looptijd iedere maand hetzelfde bedrag af. Uw hypotheekschuld neemt gelijkmatig af. Ook de hypotheekrente die u betaalt, neemt af. U betaalt namelijk rente over de resterende schuld en die wordt steeds lager door de aflossingen.

Net als de lineaire hypotheek neemt ook de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering ieder jaar met een gelijk bedrag af. Bij overlijden krijgt de nabestaande ieder jaar een lager bedrag uitgekeerd. De premie die u betaalt is ieder jaar hetzelfde. Er wordt gewerkt met een gemiddelde premie die in verband staat met het risico op overlijden en het risico dat de verzekeraar moet uitkeren. De premie is over het algemeen lager dan de premie bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering, omdat de verzekeraar een steeds lager bedrag hoeft uit te keren bij overlijden.

Sluit u bijvoorbeeld een hypotheek van € 200.000 af en wilt u gebruikmaken van een overlijdensrisicoverzekering van 50%? Dan is de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering op de eerste dag goed voor een uitkering van € 100.000, indien er dan sprake is van overlijden. Vervolgens zal de verzekerde waarde gelijkmatig teruglopen. Aan het eind van de looptijd komt de uitkering uiteindelijk uit op een waarde van € 0,00, aangezien de hypotheekschuld dan ook is afgelost.

Nog geen Overlijdensrisicoverzekering?

Bied financiële bescherming aan uw nabestaanden in het geval van overlijden. Vergelijk en sluit af.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering vs. gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Wanneer er geen sprake is van een gelijkmatig aflopende schuld, ligt een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering in de meeste gevallen niet voor de hand. U kan dan beter gaan voor een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. Daarbij blijft de dekking gedurende de gehele looptijd gelijk. Deze verzekering gaat daarom goed samen met een aflossingsvrije hypotheek, maar ook als u een extra inkomen wil opbouwen voor uw nabestaanden, is deze verzekering geschikter. Bij een lineair dalende ORV ontvangen uw nabestaanden namelijk aan het einde van de looptijd vrijwel niets of helemaal niets meer.

Wanneer u een overlijdensrisicoverzekering gaat afsluiten, is het goed om uit te zoeken wat het verloop van uw hypotheek is en wat u met de verzekering wil doen. Op basis daarvan kan u de verschillende vormen en verzekeraars met elkaar vergelijken en een weloverwogen besluit nemen. Op levensverzekering.net vindt u meer informatie en verschillende aanbieders.

Veelgestelde vragen

Welke varianten van overlijdensrisicoverzekeringen zijn er?

Nederland kent drie vormen van overlijdensrisicoverzekeringen: gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering, lineair dalende overlijdensrisicoverzekering en annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering. Bij een gelijkblijvende ORV zijn de dekking en premie gedurende de hele looptijd gelijk, terwijl bij de twee dalende overlijdensrisicoverzekeringen de dekking juist afneemt, omdat u bijvoorbeeld tussentijds uw hypotheek aflost.

Wanneer is het verstandig een lineair dalende ORV af te sluiten?

Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering sluit u over het algemeen af wanneer u een lineaire hypotheek heeft. Net als de hypotheekschuld neemt dan namelijk ook de dekking ieder jaar gelijkmatig af. Uiteraard kan u deze ook afsluiten bij andere schulden die ieder jaar gelijkmatig afnemen. Deze overlijdensrisicoverzekering is minder geschikt wanneer u een extra inkomen voor uw nabestaanden wil genereren, omdat zij aan het einde van de looptijd niets zullen ontvangen. U kan dan beter voor een gelijkblijvende ORV gaan.

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht?

Nee, u bent niet verplicht een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten als u een hypotheek afsluit. Het kan wel zijn dat een verzekeraar eist dat u een ORV afsluit. In dat geval kan u alleen bij die verzekeraar terecht als u wel één van de drie vormen kiest. Er zijn ook aanbieders die dit niet verplicht stellen en waarbij u terecht kan zonder overlijdensrisicoverzekering.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

  • Rijksoverheid
  • Consumentenbond
  • Wijzer in Geldzaken
  • Websites van Verzekeraars