Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering past uitstekend bij bijvoorbeeld een lineair dalende hypotheek, waarmee u ervoor kunt zorgen dat de uitstaande schuld ieder jaar met eenzelfde bedrag af zal nemen. Ook de rente die u betaalt neemt af, waardoor de bruto en netto maandlasten dalen. Dankzij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering zal ook de premie voor deze verzekering relatief laag zijn, al betaalt u tijdens de gehele looptijd over het algemeen een vast bedrag per maand.

De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering start bij het totale bedrag aan verzekerde waarde, waar u voor wilt zorgen. Sluit u bijvoorbeeld een hypotheek van €200.000 af en wilt u gebruik maken van een overlijdensrisicoverzekering van 50%? Dan is de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering op de eerste dag goed voor een uitkering van €100.000, indien er dan sprake is van overlijden. Vervolgens zal de verzekerde waarde gestaag teruglopen, om aan het eind van de looptijd uiteindelijk uit te kunnen komen op een waarde van €0, aangezien de (hypotheek)schuld dan ook is afgelost.

Wanneer sluit ik een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering af?

Het is vooral verstandig om een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op het moment dat u gebruik maakt van een lineaire hypotheek. Deze hypotheekvorm was nooit erg populair, maar daar heeft een wijziging van de wet per 1 januari 2013 verandering in gebracht. Het is sindsdien verplicht om de totale hypotheekschuld te gaan aflossen in een periode van in totaal 30 jaar, want anders zal hypotheekrenteaftrek namelijk geen optie voor u zijn. Dat betekent in principe dat u verplicht bent om een annuïtaire of een lineaire hypotheek af te sluiten. Het is wat dat betreft niet vreemd dat ook het aantal mensen dat een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering afsluit de laatste tijd flink is toegenomen.

Het is in veel van de gevallen verstandig om gebruik te maken van een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering, bijvoorbeeld wanneer u wilt zorgen voor het inkomen van uw nabestaanden, of voor een bijdrage aan de kosten voor de studie van uw kinderen. Kiest u er echter voor om een lineaire hypotheek af te sluiten en wilt u de verzekering puur gebruiken voor de eventuele vroegtijdige aflossing van deze schuld? Dan kunt u gebruik maken van de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering en zorgt u ervoor dat u een scherpe premie betaalt voor de verzekerde waarde die steeds verder af zal lopen, tot aan uiteindelijk het nulpunt.

Premieverloop van de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

U betaalt een vaste premie per maand en per jaar voor de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering, deze zal over het algemeen niet dalen. Dat heeft te maken met het feit dat de verzekeraar de totale kosten en risico’s bepaalt, om vervolgens een gemiddelde premie per maand te berekenen. Dit betekent in de praktijk wel dat u een lagere premie betaalt dan voor bijvoorbeeld de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. Tijdens de eerste jaren van uw dekking is de kans op overlijden maar klein. Naarmate de looptijd vordert neemt dit risico toe, maar kunt u dit compenseren met de lagere uitkering die de verzekeraar hoeft te doen.

Wat dat betreft zorgt u met de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering voor een interessante balans. Dit zorgt ervoor dat u tijdens de gehele looptijd een scherpe premie betaalt, al kunt u met name tijdens de laatste jaren van de verzekering rekenen op een slechts beperkte uitkering. Houd er rekening mee dat sommige verzekeraars gebruik maken van een En Bloc clausule. Dit biedt ze de mogelijkheid de premie tussentijds te verhogen. Het is niet gemakkelijk om over te stappen naar een andere lineair dalende overlijdensrisicoverzekering, dus houd hier goed rekening mee tijdens het afsluiten van deze levensverzekering.

Wilt u de overlijdensrisicoverzekering gebruiken voor een ander doel dan het aflossen van een lineaire hypotheek of een andere lineair dalende schuld? Dan is het verstandig om ook goed te kijken naar de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. U zorgt er daarmee voor dat het uit te keren bedrag ook na een groot aantal jaren op peil blijft, al betaalt u aan de andere kant ook een hogere premie. Vergelijk de verschillende varianten en sluit eventueel de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering af op het moment dat u ontdekt dat dit het best past bij uw wensen en persoonlijke situatie.

Voorbeeld

Bent u op dit moment 30 jaar uit en sluit u een hypotheek af voor de aankoop van uw woning? Indien u gebruik maakt van een lineaire hypotheek en u samen met uw partner verantwoordelijk bent voor de betaling van de maandlasten, kunt u gebruik maken van een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. U zorgt er daarmee voor dat u of uw partner de maandlasten kan blijven betalen, wanneer de ander komt te overlijden. Sluit bijvoorbeeld een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering af voor een bedrag van €100.000, een waarde die door de jaren heen langzaam af zal bouwen om de hypotheekschuld te volgen.

Komt u te overlijden wanneer u 55 jaar oud bent? Dan zal er een waarde van €16.667 over zijn, wat betekent dat de verzekeraar dit bedrag uit zal keren aan uw partner. Hij of zij kan dit bedrag gebruiken om de helft van de op dat moment nog openstaande schuld af te betalen. Op die manier zullen ook de maandlasten gehalveerd worden en betaalbaar blijven. U zorgt er met de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering op die manier voor dat u de verzekerde waarde bij de schuld kunt laten passen, zodat u of uw nabestaande in de woning kan blijven wonen.

Verloop van de verzekerde waarde van de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

De verzekerde waarde van een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering loopt op een duidelijke manier terug en het is dan ook een transparante levensverzekering. Dit betekent dat er na 11 jaar sprake is van een verzekerde waarde van €66.667 en er na 21 jaar zo’n €33.333 over is. Het grote voordeel van de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering is daarmee de duidelijkheid, al is het niet verstandig om deze verzekering af te sluiten op het moment dat de hypotheekschuld zich anders ontwikkelt. Vergelijk deze variant met de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering en de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering, om na te gaan welke het best aansluit bij uw persoonlijke situatie en voorkeuren.