Lijfrenteverzekering vergelijken?

Bekijk de meest gekozen →

Meest gekozen

NN Aanvullende PensioenUitkering

 • Gegarandeerde aanvulling op uw inkomen
 • Snelle acceptatie (binnen een dag)

Wat is een lijfrenteverzekering?

Een lijfrenteverzekering is een levensverzekering die u kan gebruiken om extra inkomen op te bouwen voor uw oude dag of voor uw nabestaanden wanneer u komt te overlijden. Om dit kapitaal op te bouwen, betaalt u premie aan de verzekeraar. U betaalt deze premie tot aan de afgesproken einddatum. Daarna kan u kiezen hoe u de lijfrente wil laten uitbetalen.

 • Kapitaal opbouwen ter aanvulling op pensioen
 • Extra inkomen opbouwen voor nabestaanden

Bekijk de meest gekozen →

Lijfrenteverzekering afsluiten

 • Bankspaarrekening
 • Extra Pensioen Sparen
 • Eenmalige kosten: € 55,00

Rente

Tot 1,70%

Nationale Nederlanden Logo
 • Bankspaarrekening
 • Eén variant: Aanvullende PensioenUitkering
 • Eenmalige kosten: € 50,00 – € 175

Rente

Tot 2,75%

reaal logo
 • Zuivere Lijfrente
 • Tijdelijk of levenslange uitkering
 • Eenmalige kosten: € 112

Rente

N.b.

Of vul uw gegevens in

Laatst gecontroleerd op 16 oktober 2023

Lijfrenteverzekering

Hoe werkt een lijfrenteverzekering?

Met een lijfrenteverzekering bouwt u gedurende de opbouwfase kapitaal op. Hiervoor betaalt u premie en deze premie wordt door de verzekeraar gespaard of belegd om tot een hoger bedrag te komen. Wanneer de looptijd van de verzekering is afgelopen, wordt de lijfrente uitgekeerd of kan u doorsparen door de lijfrente over te zetten naar een ander lijfrenteproduct.

Een lijfrenteverzekering werkt als volgt:

 • U kiest een geschikte lijfrenteverzekering
 • U bepaalt de einddatum van de verzekering
 • U betaalt premie aan de verzekeraar
 • Aan het einde van de looptijd koopt u lijfrente aan of zet u de lijfrente over naar een ander lijfrenteproduct

De opgebouwde lijfrente wordt uiteindelijk gebruikt als extra inkomen voor uzelf of uw nabestaanden. De lijfrenteverzekering kan onderdeel zijn van een bredere financiële planning om financiële problemen en tekorten te voorkomen.

Lijfrenteverzekering uitkeren

Wanneer de lijfrenteverzekering afloopt, komt het opgebouwde kapitaalbedrag vrij. Met dit kapitaalbedrag kan u verschillende vormen van lijfrente aankopen. Er zijn drie manieren waarop u de opgebouwde lijfrente kan laten uitkeren:

Oudedagslijfrente

Bij oudedagslijfrente krijgt u vanaf het moment van ingaan tot aan uw overlijden iedere maand een bepaald bedrag uitgekeerd. Dit wordt ook wel levenslange lijfrente genoemd. De hoogte van de periodieke uitkeringen hangt af van het bedrag dat u met de lijfrenteverzekering heeft opgebouwd.

Tijdelijke oudedagslijfrente

Met tijdelijke oudedagslijfrente ontvangt u niet tot uw overlijden, maar gedurende een afgesproken periode lijfrente uitkeringen. Deze periode duurt minimaal 5 jaar. De uitkering dient ieder jaar even groot te zijn en de periode tussen de uitkeringen moeten gelijk zijn aan elkaar.

Nabestaandenlijfrente

Bij nabestaandenlijfrente aankopen wordt het kapitaal aan uw nabestaanden uitgekeerd zodra u komt te overlijden. Het kapitaal dat u heeft opgebouwd, dient dan als extra inkomen voor bijvoorbeeld uw partner en/of kinderen. De verzekeraar start met uitkeren zodra u bent overleden.

Waarom een lijfrenteverzekering afsluiten?

Met een lijfrenteverzekering bouwt u kapitaal op voor uzelf of uw nabestaanden om daar op een later moment van te profiteren. Er kunnen verschillende redenen zijn om een lijfrenteverzekering af te sluiten:

 • U heeft een pensioengat
 • U wil meer pensioen opbouwen
 • U wil een extra inkomen voor uw nabestaanden opbouwen

Pensioengat dichten met lijfrente

Als u een pensioengat heeft, kan u met een lijfrenteverzekering fiscaal voordelig extra pensioen opbouwen om daar op latere leeftijd van te genieten. Er is sprake van een pensioengat als u minder pensioen opbouwt dan u nodig heeft of wilt. U kan op twee manieren berekenen of u een pensioengat heeft:

 • Vergelijk uw huidige inkomen met de AOW en het opgebouwde pensioen. Ontvangt u minder dan 70% van uw huidige inkomen? Dan is er sprake van een pensioengat.
 • Bereken uw fiscale pensioentekort oftewel jaarruimte. Dit is het verschil tussen wat u aan pensioen mag opbouwen en wat u daadwerkelijk heeft opgebouwd.

Als u een pensioengat heeft, kan u de premie voor de lijfrenteverzekering aftrekken van uw belastbaar inkomen. Daarvoor moet u zelf verantwoordelijk zijn voor de betaling van de premie. U gaat belasting in Box 1 betalen zodra u de periodieke uitkeringen ontvangt. Uw totale inkomen is dan vaak lager, waardoor u minder belasting hoeft te betalen en toch op uw oude dag gebruik kan maken van een goed inkomen.

Meer pensioen opbouwen

Zodra u de AOW-leeftijd heeft bereikt, ontvangt u AOW en wellicht ook pensioen dat u door de jaren heen bij werkgevers heeft opgebouwd. Als u dit totale pensioenbedrag te laag vindt, kan u ervoor kiezen meer pensioen op te bouwen middels een lijfrenteverzekering.

Als u geen pensioengat heeft, kan u de premie niet van uw belastbaar inkomen aftrekken. Het bedrag dat u uiteindelijk krijgt uitgekeerd, telt mogelijk mee voor uw inkomen in Box 3 van de Belastingdienst.

Extra inkomen voor uw nabestaanden

Als u verantwoordelijk bent voor het inkomen in huis, kan het zijn dat u wil voorkomen dat uw nabestaanden financiële problemen krijgen zodra u komt te overlijden. Het hoofdinkomen valt dan namelijk weg, waardoor uw nabestaanden wellicht niet meer de vaste kosten kunnen betalen.

Om dit te voorkomen, kan u een lijfrenteverzekering afsluiten en nabestaandenlijfrente aankopen. Zodra u komt te overlijden, ontvangen uw nabestaanden periodieke uitkeringen ter aanvulling op het eigen inkomen. U zorgt hiermee voor een betere financiële positie.

Lijfrente-uitkering uitstellen

Als uw lijfrenteverzekering afloopt, kan u de lijfrente laten uitkeren. Het kan echter ook zijn dat u nog geen behoefte heeft aan een extra inkomen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer de lijfrenteverzekering afloopt voor uw pensioenleeftijd en u nog niet met pensioen gaat. U heeft dan nog voldoende inkomen om van te leven en kan het geld beter op latere leeftijd gebruiken. In dat geval is het mogelijk de lijfrente-uitkering uit te stellen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Lijfrente doorsparen middels banksparen
 • Lijfrente doorsparen middels een specifiek verzekeringsproduct
 • Vrijkomende lijfrente beleggen middels een beleggingsproduct

U kan de vrijkomende lijfrente of meerdere lijfrenteproducten samen overzetten naar een ander lijfrenteproduct. U kan dan doorsparen met het bedrag dat u al heeft opgebouwd om meer kapitaal te genereren. Dit kan u doen door de vrijkomende lijfrente te beleggen of door te sparen op een geblokkeerde spaarrekening bij een bank of verzekeraar.

Let wel op: u bent niet volledig vrij in het uitstellen van de lijfrente. De lijfrente moet uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd worden uitgekeerd. Is uw AOW-leeftijd 67 jaar? Dan moeten de uitkeringen uiterlijk op 72-jarige leeftijd ingaan.

Lijfrente afkopen

Als u lijfrente opspaart, heeft u de mogelijkheid de lijfrente af te kopen. U stopt de lijfrente dan vóór de afgesproken einddatum om het opgebouwde kapitaal in één keer te ontvangen. Hier kan u voor kiezen wanneer u bijvoorbeeld plotseling meer geld nodig heeft door financiële problemen of omdat u een groot financieel doel heeft.

Wanneer u de lijfrente afkoopt, gebruikt u het bedrag niet meer voor het afgesproken doel en houdt u zich niet meer aan de einddatum. Hierom krijgt u te maken met twee financiële consequenties:

 • Revisierente
 • Inkomstenbelasting

Revisierente is de boete die u moet betalen voor het afkopen van de lijfrente. Deze boete is maximaal 20% van het bedrag dat u aan lijfrente krijgt uitgekeerd. Er is ook een afkoopgrens. In 2023 kan u tot € 4.898 boetevrij afkopen. Dit is het maximale bedrag dat geldt voor al uw lopende lijfrentes bij elkaar opgesteld. Is het totaal meer dan dit bedrag? Dan betaalt u alsnog revisierente.

Daarnaast betaalt u inkomstenbelasting over het bedrag dat u heeft afgekocht. Dit kan dus niet belastingvrij worden gedaan. Voor de aangifte inkomstenbelasting wordt het kapitaalbedrag opgeteld bij uw inkomen in Box 1. Als uw inkomen dan boven € 73.031 uitkomt, betaalt u er het hoogste tarief van 49,5% over.

Lijfrenteverzekering afsluiten

Wanneer u een lijfrente polis gaat afsluiten, is het belangrijk dat u allereerst de verschillende aanbieders en lijfrenteverzekeringen met elkaar vergelijkt, zodat u de juiste keuze maakt dit past bij uw persoonlijke situatie. Daarbij is het belangrijk te letten op de volgende aspecten:

 • De accreditatie van de verzekeraar
 • De maandelijkse premie
 • De looptijd van de verzekering
 • Wat de verzekeraar met uw geld doet
 • De voorwaarden van de verzekeraar
 • Eenmalige kosten
 • Terugkerende kosten
 • Beoordelingen van klanten

Allereerst dient een verzekeraar geaccrediteerd te zijn door de Belastingdienst. In principe behoren alle grote verzekeraars hiertoe. Dit betekent dat de lijfrenteverzekering die u afsluit voldoet aan de fiscale regels van de Belastingdienst.

Daarnaast zijn niet alleen de kosten en voorwaarden belangrijk, maar ook voornamelijk de wijze waarop de verzekeraar met uw geld omgaat. De verzekeraar kan met uw premie sparen of beleggen om tot een hoger bedrag te komen. Beleggen is risicovoller dan sparen. Als u minder risico wil lopen, is het verstandig om met uw verzekeraar te bespreken of het mogelijk is om uw geld alleen op te sparen.

Ten slotte zijn de beoordelingen van klanten belangrijk. Deze kunnen namelijk veel zeggen over de verzekeraar. Als klanten vooral positieve reacties achterlaten, geeft dat vertrouwen. Leest u voornamelijk negatieve reacties? Dan is het belangrijk om uit te zoeken waarom de verzekeraar negatief wordt beoordeeld en of deze zaken voor u van essentieel belang zijn. Bij vragen kan u bovendien altijd contact opnemen met de verzekeraar.

Overlijdensrisicoverzekering vs. lijfrenteverzekering

U kan verschillende levensverzekeringen afsluiten. Om te bepalen of u een lijfrenteverzekering of overlijdensrisicoverzekering nodig heeft, kan u deze hieronder met elkaar vergelijken, zodat u een levensverzekering kiest die past bij uw doel.

OverlijdensrisicoverzekeringLijfrenteverzekering
Keert uit wanneer de verzekerde voor een afgesproken datum is overledenKeert uit wanneer de verzekerde op een afgesproken datum nog in leven is
U betaalt premie om een afgesproken bedrag op te bouwenU betaalt premie en de verzekeraar bouwt daarmee een onbekend kapitaal op
Eenmalige uitkeringPeriodieke uitkering

Veelgestelde vragen

Is een lijfrenteverzekering verplicht?

Nee, u bent niet verplicht een lijfrenteverzekering af te sluiten. U bent vrij om dit zelf te doen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Zo is het fiscaal voordelig om meer pensioen op te bouwen via een lijfrenteverzekering als u een pensioengat heeft. Ook kan het zijn dat u een extra inkomen wil opbouwen voor uw nabestaanden middels nabestaandenlijfrente. Ten slotte kan u meer pensioen willen opbouwen bovenop het pensioen dat en de AOW die u al ontvangt. Als u twijfelt over het afsluiten van een lijfrenteverzekering, kan u een financieel adviseur inschakelen.

Is lijfrente hetzelfde als een levensverzekering?

Nee, lijfrente is kapitaal dat u opbouwt middels een lijfrenteverzekering en een lijfrenteverzekering is een levensverzekering. Als u een lijfrenteverzekering afsluit, krijgt u uiteindelijk lijfrente uitgekeerd. Levensverzekering is dus een verzamelnaam voor alle verzekeringen waarmee u kapitaal opbouwt voor uzelf of uw nabestaanden op leven of voor na uw overlijden. Lijfrente is juist een vorm van kapitaal dan kan worden opgebouwd.

Wat is het verschil tussen een lijfrenteverzekering en een overlijdensrisicoverzekering?

Het verschil tussen de twee verzekeringen zit ‘m in het doel van de verzekering. Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden niet in financiële problemen komen. U sluit de verzekering bijvoorbeeld af om de hypotheekschuld van u en uw partner af te kunnen betalen als u overlijdt. De verzekering heeft een einddatum en looptijd. Bij een lijfrente verzekering bouwt u kapitaal op om daar zelf bij leven gebruik van te maken of om een extra inkomen voor uw nabestaanden te generen. De verzekering heeft een looptijd en de opgebouwde lijfrente wordt daarna levenslang of gedurende een bepaalde periode uitgekeerd.

Vrijkomende lijfrente berekenen, hoe kan dat?

Doordat een verzekeraar uw geld belegt of spaart, weet u van tevoren niet wat het eindbedrag zal worden. Daarom kan het lastig zijn om in te schatten wat uw vrijkomende lijfrente is. Zodra uw lijfrente vrijkomt, weet u wat het opgebouwde kapitaalbedrag is en kan u berekenen wat de hoogte van uw periodieke uitkering zal zijn. Hiervoor zijn verschillende tools beschikbaar online. Daar vult u het kapitaalbedrag in, het aantal maanden dat u de uitkering ontvangt en het rendement dat u er op jaarbasis over ontvangt.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

 • Rijksoverheid
 • Belastingdienst
 • KvK
 • Overheid.nl
 • Wijzer in Geldzaken
 • Nibud
 • Websites van Verzekeraars

Author

 • Milou Ros

  Milou Ros heeft een carrière als tekstschrijver in de financiële- en verzekeringssector. Ze creëert content voor diverse websites gericht op financiële dienstverlening en verzekeringen. Milou heeft haar Bachelor in Journalistiek behaald aan Hogeschool Windesheim in Zwolle.