Lijfrente invalide kinderen

Heeft u een invalide kind of kleinkind en wil u voor hem of haar een extra inkomen genereren? Dan kan u een lijfrenteverzekering afsluiten. De lijfrente invalide kinderen is een fiscaal vriendelijke wijze om voor een extra inkomen te zorgen voor uw meerderjarige invalide kind. Wat houdt lijfrente invalide kinderen in? Wat zijn de voorwaarden en is de premie fiscaal aftrekbaar?

lijfrente invalide kinderen

Waarom een lijfrenteverzekering afsluiten?

Met een lijfrenteverzekering kan u vermogen opbouwen om er bijvoorbeeld op het moment dat uw invalide kind volwassen wordt voor te zorgen dat u wat extra inkomen achter de hand heeft. De lijfrente wordt alleen uitgekeerd wanneer uw kind meerderjarig is. De kosten voor uw invalide kind kunnen dan hard oplopen, waardoor een extra opgebouwd inkomen wenselijk kan zijn om alle kosten te kunnen betalen. Ga voor uzelf en uw kind na of een lijfrenteverzekering verstandig is.

Lijfrente invalide kinderen en belasting

Op het moment dat u premie betaalt voor de lijfrenteverzekering voor uw invalide kind, kan u deze uitgaven aftrekken van het belastbare inkomen dat u verdient. U bouwt zo op een fiscaal voordelige wijze een extra inkomen op voor uw meerderjarige invalide kind.

Het fiscaal aftrekken van de lijfrente voor uw invalide (klein)kind werkt als volgt:

 1. Bij de aangifte inkomstenbelasting voor inkomen uit werk en woning (Box 1) kan u bij ‘Uitgaven aan lijfrenten, periodieke uitkeringen of andere inkomensvoorzieningen’ het bedrag opgeven dat u in een bepaald jaar apart heeft gezet.
 2. Onder het kopje ‘Premies voor lijfrenten voor een meerderjarig invalide (klein)kind’ vindt u een ruime regeling om geld apart te zetten en daar op dit moment nog geen belasting over te betalen.

Voorwaarden voor fiscaal aftrekken premies

Om de premies af te kunnen trekken, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De uitkeringen zijn bestemd voor een gehandicapt of chronisch ziek (klein)kind.
 • De uitkeringen zijn bestemd om in het levensonderhoud van het (klein)kind te kunnen voorzien. De uitkeringen moeten in verhouding staan met de (woon-)situatie en eigen inkomsten van het (klein)kind.
 • De uitkeringen starten wanneer uw (klein)kind meerderjarig is.
 • De uitkeringen eindigen bij het overlijden van het (klein)kind.
 • De uitkeringen zijn bestemd voor een (klein)kind dat op het tijdstip van de premiebetaling (nog) niet invalide is, maar dit volgens de medische prognose wel zal zijn op de datum waarop de uitkeringen ingaan.

Daarnaast gelden alle standaard regels van de Belastingdienst met betrekking tot wat wel en wat niet tot een lijfrente wordt aangemerkt. Het is bijvoorbeeld essentieel dat het lijfrenteproduct wordt afgesloten bij een erkende bancaire instelling of verzekeraar. Alleen op die manier kan u ervoor zorgen dat de belasting op het inkomen verschuift van het moment dat u de inleg doet naar het moment waarop de periodieke uitkeringen plaatsvinden.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, zijn de premies voor u niet fiscaal aftrekbaar. Doet u dit toch? Dan loopt u het risico dat de uitgaven die u doet voor de lijfrente invalide kinderen uiteindelijk alsnog belast zullen worden. Dit betekent dat u met een naheffing te maken krijgt en deze dient te voldoen bovenop uw reguliere volgende aanslag van de Belastingdienst.

Jaarruimte

Het is in het geval van een lijfrente invalide kinderen niet nodig om rekening te houden met de jaarruimte. Dat komt door het feit dat de hoogte van het inkomen bepalend is voor het pensioen dat u op kunt bouwen, maar er geen sprake is van een verbintenis met de uitkering die u mag opbouwen voor uw kind. Dat neemt aan de andere kant niet weg dat u er rekening mee dient te houden dat de mogelijkheden niet onbeperkt zijn. U mag zoveel kapitaal opbouwen als wat er nodig is om de kosten waar u redelijkerwijs op kunt rekenen te dekken. U kunt wat dat betreft uitgaan van de meerkosten die de handicap of ziekte met zich mee zal brengen. In de praktijk zal de Belastingdienst hier niet erg streng op toekijken, wat betekent dat u binnen de lijfrente invalide kinderen een aardig kapitaal op kunt bouwen om vanaf de meerderjarige leeftijd van een aantrekkelijk inkomen te genieten.

Lijfrente invalide kinderen wel of niet opbouwen

Als u nu de mogelijkheid heeft om een deel van uw inkomen hiervoor apart te zetten, kan u dit inkomen fiscaal vriendelijk opbouwen. Dat kan een voordeel zijn. Het is echter niet altijd handig dit te doen, omdat er later belasting over betaald moet worden. Als uw (klein)kind een hoog inkomen heeft, verhoogt dit zijn of haar inkomen meer en zal er wellicht veel belasting moeten worden betaald en kan er geen huur- of zorgtoeslag worden ontvangen.

Het is verstandig om na te gaan wat de kosten en baten zijn, zodat u zeker weet dat u de juiste keuze maakt voor uw invalide (klein)kind. Voor meer informatie over de lijfrenteverzekering, de mogelijkheden en wat raadzaam is voor uw persoonlijke situatie kan u contact opnemen met de verschillende verzekeraars en een financieel adviseur. Op Levensverzekering.net vindt u lijst met aanbieders.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

 • Rijksoverheid
 • Overheid.nl
 • Wijzer in Geldzaken
 • Websites van Verzekeraars