Lijfrente invalide kinderen

Wilt u gebruik maken van de lijfrente invalide kinderen? Dit is een uitkering waarvoor u vermogen op kunt bouwen, om er bijvoorbeeld op het moment dat uw kind volwassen wordt voor te zorgen dat u wat extra inkomen achter de hand heeft. De kosten kunnen dan hard oplopen, terwijl u nu bijvoorbeeld de mogelijkheid heeft om een deel van uw inkomen apart te zetten. U kunt dat op een fiscaal vriendelijke manier doen, wat betekent dat u de lijfrente invalide kinderen als het ware gebruikt om het inkomen dat u nu verdient te verschuiven naar een periode waarin u dat harder nodig hebt.

Zorg ervoor dat u de lijfrente invalide kinderen op de juiste manier behandelt, om de uitgaven die u hieraan doet af te mogen trekken van uw belastbare inkomen. Het is daarvoor onder andere van belang om te voldoen aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt voor de lijfrente invalide kinderen. Het is in dit geval niet nodig om rekening te houden met uw jaarruimte, al is het wel verstandig om in te schatten in hoeverre de regeling u daadwerkelijk voordeel op zal leveren.

Uitgaven voor lijfrente invalide kinderen fiscaal aftrekbaar

Op het moment dat u een uitgave doet aan de lijfrente invalide kinderen kunt u deze aftrekken van het belastbare inkomen dat u verdient. Bij de aangifte van de inkomstenbelasting voor inkomen uit werk en woning (box 1) kunt u bij de Uitgaven aan lijfrenten, periodieke uitkeringen of andere inkomensvoorzieningen het bedrag opgeven dat u in een bepaald jaar apart heeft gezet. Onder het kopje ‘Premies voor lijfrenten voor een meerderjarig invalide (klein)kind vindt u een ruime regeling. U kunt deze gebruiken om geld apart te zetten en daar op dit moment nog geen belasting over te betalen.

Houd er rekening mee dat u aan enkele voorwaarden dient te voldoen, om de uitgaven aan een lijfrente invalide kinderen daadwerkelijk af te kunnen trekken. Zorg ervoor dat u hieraan voldoet, aangezien het anders niet is toegestaan om de aftrek toe te passen. Doet u dit toch? Dan loopt u het risico dat de uitgaven aan de lijfrente invalide kinderen uiteindelijk alsnog belast zullen worden. Dit betekent dat u met een naheffing te maken zal krijgen en u deze dient te voldoen, bovenop uw reguliere volgende aanslag van de Belastingdienst.

Voorwaarden lijfrente invalide kinderen

Op het moment dat de periodieke uitkeringen uit de lijfrente beginnen dient uw (klein)kind bijvoorbeeld meerderjarig te zijn. Dit is een belangrijke voorwaarde van de lijfrente invalide kinderen, aangezien het betekent dat u deze niet kunt gebruiken om kosten te dekken op het moment dat uw (klein)kind dat nog niet is. Wat dat betreft is de regeling volledig verbruikt om de hoge kosten bij meerderjarige invalide (klein)kinderen op te vangen, met inkomen uit een eerdere periode. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat de uitkeringen pas mogen stoppen bij het overlijden van uw kind. Het is niet mogelijk om de lijfrente invalide kinderen eerder af te laten lopen, waardoor u de rest van zijn of haar leven een inkomen kunt genieten.

Bovendien dient uw kind chronisch ziek of gehandicapt te zijn, op het moment dat de periodieke uitkeringen uit de lijfrente invalide kinderen beginnen. Wat dat betreft hoeft dat niet zo te zijn op het moment dat u de premie inlegt. Het moet overigens wel duidelijk zijn dat de medische prognose aangeeft dat de kans groot is dat u de inleg in de lijfrente invalide kinderen op een later moment nodig heeft, omdat uw kind waarschijnlijk chronisch ziek of gehandicapt zal raken.

Tenslotte gelden alle regels van de Belastingdienst, met betrekking tot wat er wel en niet tot een lijfrente wordt aangemerkt. Het is bij een lijfrente invalide kinderen onder andere van belang om dit product af te sluiten bij een bancaire instelling of verzekeraar die wordt erkend door de Belastingdienst. U kunt er alleen op die manier voor zorgen dat het vervolgens mogelijk is om de belasting op inkomen te verschuiven van het moment dat u de inleg doet, tot aan het moment dat u de periodieke uitbetalingen plaats laat vinden.

Jaarruimte

Het is in het geval van een lijfrente invalide kinderen niet nodig om rekening te houden met de jaarruimte. Dat komt door het feit dat de hoogte van het inkomen bepalend is voor het pensioen dat u op kunt bouwen, maar er geen sprake is van een verbintenis met de uitkering die u mag opbouwen voor uw kind. Dat neemt aan de andere kant niet weg dat u er rekening mee dient te houden dat de mogelijkheden niet onbeperkt zijn. U mag zoveel kapitaal opbouwen als wat er nodig is om de kosten waar u redelijkerwijs op kunt rekenen te dekken. U kunt wat dat betreft uitgaan van de meerkosten die de handicap of ziekte met zich mee zal brengen. In de praktijk zal de Belastingdienst hier niet erg streng op toekijken, wat betekent dat u binnen de lijfrente invalide kinderen een aardig kapitaal op kunt bouwen om vanaf de meerderjarige leeftijd een aantrekkelijk inkomen te genieten.

Voordeel van lijfrente invalide kinderen

Ga voor uzelf na in hoeverre het verstandig is om gebruik te maken van een lijfrente invalide kinderen. Het is bijvoorbeeld niet in alle gevallen wenselijk dat u de belasting nu niet betaalt, maar u deze verschuift naar een later moment waarin uw kind meerderjarig is.

Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat de periodieke uitkeringen uit de lijfrente invalide kinderen het inkomen verhogen. Dat kan betekenen dat uw kind of kleinkind teveel verdient, om in aanmerking te kunnen komen voor de huur- of zorgtoeslag. Zorg er wat dat betreft voor dat u een goede berekening maakt van de kosten en baten, om na te gaan of het in uw geval en dat van uw kind verstandig is om gebruik te maken van de lijfrente invalide kinderen. Indien dat het geval is kunt u het product bij een verzekeraar of een bancaire instelling afsluiten en ervoor zorgen dat u een bepaald inkomen kunt opbouwen. Niet alle verzekeraars van de levensverzekering zullen echter deze optie aanbieden aan consumenten. U vindt op Levensverzekering.net standaard de aanbieders die het best geschikt zullen zijn voor een levensverzekering in de vorm van een uitvaartverzekering.