Levensverzekering bij een lening

header levensverzekering bij een lening

Wanneer u een lening afsluit moet deze altijd terugbetaald worden. Ook als u komt te overlijden. Het kan daarom goed zijn om een levensverzekering af te sluiten bij een lening. Met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) voorkomt u financiële problemen voor uw nabestaanden. Wat houdt deze verzekering in? Wanneer is het goed deze af te sluiten in combinatie met een lening?

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering die bij overlijden van de verzekerde een eenmalig bedrag uitkeert. Deze verzekering wordt afgesloten om nabestaanden financieel te beschermen tegen de gevolgen van het overlijden. Een ORV afsluiten doet u dan ook wanneer u bijvoorbeeld een lening of hypotheek heeft afgesloten. Dat zorgt namelijk voor gemoedsrust.

Men bepaalt zelf wat de hoogte van de eenmalige uitkering moet zijn. Het verzekerde bedrag dekt het bedrag waarvoor de verzekering is afgesloten. Voor deze verzekering betaalt u een maandelijkse premie. De hoogte van de premie is afhankelijk van het verloop en de hoogte van het gedekte bedrag.

Een ORV heeft daarnaast een afgesproken datum. Uitkering vindt alleen plaats als de verzekerde overlijdt voor de bepaalde datum. Aan het einde van de looptijd keert de verzekeringsmaatschappij niet meer uit en wordt de openstaande schuld niet meer gedekt.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Er zijn drie soorten overlijdensrisicoverzekeringen: de gelijkblijvende, annuïtair dalende en lineaire dalende.

Lening en overlijdensrisicoverzekering

Gaat u geld lenen van een kredietverstrekker? Dan moet u deze lening afbetalen. Wanneer u komt te overlijden voor de lening is afbetaald, blijft er een openstaande schuld over. Uw nabestaanden zullen dit openstaande bedrag voor u moeten overnemen. Dit kan tot financiële problemen leiden wanneer zij dit niet kunnen betalen.

In dit geval kan het een goede beslissing zijn om een overlijdensrisicoverzekering naast de lening af te sluiten. Wanneer u komt te overlijden terwijl de lening nog niet is afbetaald, neemt de verzekeraar de openstaande schuld over. Uw nabestaanden hoeven deze schuld dan niet te betalen en financiële risico’s worden verkleind.

Er zijn dus twee hoofdzakelijke redenen om een ORV af te sluiten naast een lening:

  • Uw nabestaanden zijn niet in staat de lening terug te betalen
  • U wilt uw nabestaanden niet belasten met uw schulden

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij lening: waarop letten?

Als u een overlijdensrisicoverzekering afsluit bij een lening, is het belangrijk om de volgende zaken duidelijk te hebben:

  • Het type lening dat u heeft: Heeft u een persoonlijke lening of juist een zakelijke lening? Het type lening dat u heeft bepaalt aan wie de schuld wordt overgedragen. Bij een zakelijke lening kan dat uw zakenpartner zijn en bij een persoonlijke lening uw levenspartner.
  • De looptijd van de lening: U baseert de looptijd van uw ORV op de looptijd van de lening. Wilt u dat de ORV net zolang doorloopt als uw lening of moet deze juist eerder afgelopen zijn, omdat de schuld dan minder is en uw nabestaanden die wel kunnen overnemen?
  • De hoogte van het leenbedrag: Aan het begin heeft u nog niets of nauwelijks van uw schuld afgelost. Het gedekte bedrag moet dan hoog zijn. Gedurende de looptijd wordt de openstaande schuld minder en kan de dekking lager zijn. Houd bij het afsluiten van een ORV rekening met het bedrag dat u hebt geleend en dat nog openstaat.

Veelgestelde vragen

Kan een lening worden kwijtgescholden?

Er zijn kredietverstrekkers die in hun voorwaarden opnemen dat de lening vervalt wanneer u komt te overlijden. De lening wordt dan kwijtgescholden. Niet iedere kredietverstrekker doet hier echter aan. In dat geval moet de lening worden afbetaald door de nabestaanden.

Kan ik een ORV afsluiten bij een doorlopend krediet?

Een doorlopend krediet is een lening en een overlijdensrisicoverzekering kan voor iedere lening worden afgesloten. Doorlopende kredieten kunnen echter niet meer worden afgesloten vanwege het financiële risico dat daarmee gepaard ging.

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht bij een lening?

Nee, over het algemeen bent u niet verplicht een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij een lening. Het kan echter wel verstandig zijn om dit te doen. Als u een hypotheek afsluit, komt het vaker voor dat de hypotheekverstrekker u verplicht een ORV te nemen.

Welke overlijdensrisicoverzekeringen zijn er?

Er zijn drie typen overlijdensrisicoverzekeringen. Bij de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft de dekking gedurende de hele looptijd gelijk. Bij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering neemt de dekking gelijkmatig af en bij de annuïtair dalende ORV neemt de dekking gedurende de looptijd steeds harder af.