Levensverzekering afkopen

Wie een levensverzekering afsluit, is ervan verzekerd dat er bij overlijden of op een vooraf afgesproken moment geld uitgekeerd wordt. Er zijn verschillende vormen van levensverzekeringen, ze dienen verschillende doelen. Zo kan het dienen om een hypotheek af te lossen, als aanvullend pensioen of om een studie voor uw kind te kunnen betalen. Ze worden ook gebruikt om een inkomensaanvulling voor nabestaanden op te bouwen, dit gebeurt wanneer de verzekerde komt te overlijden. 

Het kan voor komen dat iemand besluit tot het afkopen van een levensverzekering. Bijvoorbeeld vanwege een financiële tegenvaller, schulden, om de afkoopwaarde op te nemen en te investeren of om zich bij een andere verzekeraar aan te sluiten. Een levensverzekering afkopen is bij sommige levensverzekeringen mogelijk, bij anderen niet. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, daar wordt vaak geen kapitaal opgebouwd waardoor er geen geldsom kan worden uitgekeerd. In sommige gevallen kunt u wel premie terugkrijgen. Hieronder leest u wat voor welke soort verzekering geldt, en wat er mogelijk komt kijken bij een levensverzekering afkopen. Een financieel adviseur kan vaak goed adviseren bij een keuze, bijvoorbeeld wanneer u een levensverzekering afkoopt, wat u aan inkomstenbelasting betalen moet en of een periodieke uitkering mogelijk is. 

Nog geen Overlijdensrisicoverzekering?

centraal beheer
  • Meest gekozen
  • Al vanaf een paar euro per maand
  • Korting voor niet-rokers

Uitvaartverzekering

De meeste uitvaartverzekeringen kunnen afgekocht worden. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een uitvaartverzekering in natura en in kapitaal. Het afkopen van een uitvaartverzekering in natura is vaak niet mogelijk, omdat er geen bedrag verzekerd is, maar diensten. De waarde van de verzekering is het bedrag dat vrijkomt na het afkopen. Dit is de totale waarde van de verzekering, gebaseerd op hoe lang deze heeft gelopen. Deze levensverzekering afkopen zorgt vaak voor een lager bedrag dan de betaalde premies in totaal zijn, omdat er van het uit te keren bedrag administratiekosten en risicokosten in mindering worden gebracht door de verzekeraar. Het is ook mogelijk om een uitvaartverzekering premievrij te maken, hierbij stopt u met betalen, maar blijft u verzekerd. De hoogte van het bedrag groeit dan niet meer. Een verzekering stopzetten door niet meer in te leggen kan dus ook een optie zijn. 

Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering kan vaak in looptijd afgekocht of gedeeltelijk afgekocht worden. Hier kunnen wel veel fiscale gevolgen aan vastzitten. Ook is het niet altijd mogelijk om een kapitaalverzekering op te zeggen wanneer deze verzekering gekoppeld is aan een hypotheek, of wanneer premies zijn afgetrokken van de belasting. Sommigen kiezen hiervoor om een deel van de hypotheekschuld af te betalen zodat er minder rente wordt gerekend. Ook komt er dan een eind aan premie betalen. Er kleven ook minpunten aan het afkopen van een kapitaalverzekering, zo rendeert het afgekochte bedrag vaak minder op uw spaarrekening dan bij de verzekering, kan er soms geen renteaftrek meer worden verkregen over het afgeloste deel en moeten er soms extra kosten worden betaald. Bijvoorbeeld een boeterente bij het eerder aflossen van de lening, taxatiekosten of advieskosten. 

Lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering kan altijd afgekocht worden, maar heeft in de meeste gevallen te maken met een zeer hoge belastingdruk en fiscale gevolgen. Als de afkoopwaarde lager is dan €4.898 vervalt de zogeheten ‘boeterente’, ook wel revisierente, van 20%. Als de afkoopwaarde hoger is niet. Het bedrag geldt als extra inkomen dus houd er rekening mee dat dit ervoor kan zorgen dat er veel meer belasting moet worden afgedragen. Het is niet ongebruikelijk dat er van een afkoopwaarde meer dan de helft moet worden afgedragen aan belastingen en fiscale regels. Een optie die vaak wordt gekozen is om het om te zetten naar een ander pensioenproduct, het geld kan dan niet direct gebruikt worden maar er blijft doorgaans veel meer van over. 

Overlijdensrisicoverzekering

In de meeste gevallen is er bij een overlijdensrisicoverzekering geen sprake van een afkoopwaarde, omdat er vaak geen kapitaal wordt opgebouwd. Deze levensverzekering stopzetten is dan ook in veel situaties niet voordelig. In sommige gevallen is dit echter wel zo, dan kan er bijvoorbeeld vanuit de premiespaarpot worden terugbetaald, de verzekeraar betaalt hiermee de premiereserve terug. Soms is het ook mogelijk om, na lang genoeg premie betaald te hebben, een premievrije polis te krijgen. In dit geval blijft u na beëindiging van de verzekering verzekerd. De meestvoorkomende situatie is dat de verzekeraar de verzekering stopt zonder teruggave. Er wordt dan niet terugbetaald. 

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

  • Rijksoverheid
  • Consumentenbond
  • Websites van verzekeraars