Hypotheek en levensverzekering

Gaat u een huis kopen met uw partner en vraagt u daarvoor een hypotheek aan? Dan kan het zijn dat de hypotheekverstrekker u verplicht stelt een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten. Een hypotheek en levensverzekering gaan namelijk vaak hand in hand. Met deze verzekering wordt het risico op het niet kunnen aflossen van de hypotheek afgedekt indien één van de partners komt te overlijden. Wat houdt een overlijdensrisicoverzekering precies in voor uw hypotheek?

header levensverzekering hypotheek

Overlijdensrisicoverzekering voor uw hypotheek

Als u en uw partner samen een huis kopen, is het gebruikelijk om een hypotheek af te sluiten om deze te kunnen betalen. Wanneer u een hypotheek afsluit, zijn er verschillende verdelingen van de financiering mogelijk. U betaalt bijvoorbeeld beide 50% van de hypotheeklasten. Is er sprake van een scheve inkomensverdeling? Dan is bijvoorbeeld de één verantwoordelijk voor 70% van de aflossing en de ander voor 30%. Wanneer één van de partners komt te overlijden, wordt de ander verantwoordelijk voor de gehele aflossing van de hypotheek. Vaak is dit echter geen optie en zorgt dit voor financiële problemen.

Overlijdensrisicoverzekering bij uw hypotheek

Nationale Nederlanden Logo
  • Meest gekozen
  • Al vanaf een paar euro per maand
  • Korting voor niet-rokers

Om dit risico af te dekken, sluiten mensen een levensverzekering bij hypotheek af. Dit is een overlijdensrisicoverzekering, een levensverzekering gekoppeld aan uw hypotheek. Deze verzekering was tot 2018 verplicht, maar tegenwoordig bent u zelf vrij om te bepalen of u er één afsluit. Veel hypotheekverstrekkers eisen wel nog steeds dat u zich verzekert om risico’s te voorkomen, maar u kan dus ook een hypotheek zonder overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat uw partner de hypotheek niet alleen moet aflossen wanneer u komt te overlijden. U dekt het risico op financiële problemen af. Voor veel mensen is het namelijk niet mogelijk om plotseling ook de andere helft van de hypotheek op zich te nemen. Ook is het vinden van een andere geschikte woning niet eenvoudig. Er ontstaan financiële problemen en de partner kan mogelijk niet meer in het huis blijven wonen. Dit is natuurlijk een ongewenste situatie. Daarom is het verstandig om u in te dekken door een ORV te nemen.

Voor de overlijdensrisicoverzekering betaalt u premie. De verzekering heeft daarnaast een looptijd en loopt af op een afgesproken datum die u samen met de verzekeraar vaststelt. De looptijd die u kiest, hangt af van uw financiële situatie en de stand van de hypotheekaflossing. Wanneer de verzekering is afgelopen, neemt de verzekeraar de hypotheeklasten niet meer over in het geval dit nog steeds nodig zou zijn. U betaalt geen premie meer en de verzekering is dan gestopt.

Afsluiten op de partner

Het is bij de overlijdensrisicoverzekering gebruikelijk om de levensverzekering op uw partner af te sluiten. U sluit de verzekering beide af om financiële problemen voor elkaar te voorkomen en ervoor te zorgen dat de ander in de woning kan blijven wonen. Dit betekent dat als u voor 70% van de hypotheek verantwoordelijk bent en u komt te overlijden, de overlijdensrisicoverzekering 70% van de hypotheek moet aflossen. Als uw partner een overlijdensrisicoverzekering voor u afsluit, zou het gaan om het uitkeren van 30% van de hypotheek. Als de partner 60% van de lasten draagt en u komt te overlijden, moet de verzekeraar 60% van de lasten overnemen en dit deel van de hypotheek uitbetalen.

Hieronder staat een voorbeeldsituatie:

U koopt een woning ter waarde van € 300.000 en sluit een hypotheek af van € 250.000. U bent in gemeenschap van goederen getrouwd en draagt beiden de helft van de totale hypotheeklast. U komt plotseling te overlijden en de hypotheek is nog niet afgelost. De verzekeraar neemt dan 50% van de hypotheeklast over. Uw partner hoeft dan alleen nog de eigen helft af te betalen.

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kiest u dus voor de dekking van het aflossingspercentage waarvoor uw partner verantwoordelijk is. Op basis van een gelijke of scheve verdeling van de aflossing bepaalt u wat de overlijdensrisicoverzekering moet uitkeren. Daarnaast is het ook mogelijk om beiden voor 100% dekking te kiezen. Dan wordt de hypotheek volledig afgelost indien één van beide partners komt te overlijden. Houd er hierbij rekening mee dat de premie hoog kan oplopen. Voor een hoge aflossing door de verzekeraar betaalt u immers ook een hoge prijs.

Soorten en dekking overlijdensrisicoverzekering

U kan verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen afsluiten als u een hypotheek heeft. De dekking van de overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van het type uitkering dat u kiest. De keuze die u maakt, dient gebaseerd te zijn op de ontwikkeling van de schuld en heeft invloed op de kosten van de levensverzekering. Het is verstandig om de aflossing van uw hypotheek te berekenen en gebaseerd daarop een keuze te maken. Er zijn drie varianten mogelijk:

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Als u kiest voor een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvende dekking, keert de levensverzekering gedurende de gehele looptijd van de verzekering hetzelfde bedrag uit en betaalt u altijd dezelfde premie. Deze vorm van levensverzekering is geschikt wanneer u een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten en ervoor wilt zorgen dat er altijd voldoende uitkering beschikbaar is in het geval u komt te overlijden. Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u namelijk alleen rente en lost u niet verplicht af. Dat doet u pas op de einddatum van de hypotheek.

Houd er rekening mee dat de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering één van de meest dure vormen van een levensverzekering is. Dit komt doordat de verzekeraar verplicht is het volledige bedrag uit te korten op het moment dat u komt te overlijden. Als u ouder wordt, neemt het risico op overlijden toe. De kans dat de verzekeraar moet uitkeren is dan groter. Des te later u de hypotheek afsluit en des te ouder u daardoor in de laatste jaren van de verzekering bent, des te hoger de premie is die u voor deze levensverzekering moet betalen.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Heeft u een lineaire hypotheek? Dan is het verstandig om te kijken naar een lineair dalende ORV. Bij een lineaire hypotheek betaalt u iedere maand hetzelfde bedrag aan aflossing en rente over het nog af te lossen hypotheekbedrag. Gedurende de looptijd van de hypotheek blijft het aflossingsbedrag dus gelijk, maar neemt de rente die u moet betalen af. Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering neemt de dekking ieder jaar af met een gelijkbedrag, omdat uw hypotheekschuld afneemt. Door voor een dalende dekking te kiezen, beperkt u uw levensverzekering hypotheek kosten. Naarmate u ouder wordt, zal het risico op overlijden namelijk groter worden, maar hoeft uw verzekeraar ook steeds minder uit te keren. Dit compenseert elkaar, waardoor de premie niet steeds duurder wordt.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Als u een annuïtaire hypotheek heeft, kan u voor een annuïtair dalende ORV gaan. Bij de overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag iedere maand, terwijl u dezelfde maandpremie blijft betalen. Bij deze hypotheekvorm bestaat u aan het begin veel rente en lost u minder af, terwijl u aan het einde van de looptijd minder rente betaalt en veel aflost. Door de overlijdensrisicoverzekering hierop af te stemmen, zorgt u ervoor dat het bedrag dat de ORV dekt gelijk is aan de schuld die nog heeft en dat de dekking in verhouding even snel daalt. Op deze manier kan u het risico voor de bank goed afdekken en aan uw verplichtingen voldoen. Ook bij deze dalende ORV-vorm beperkt u uw kosten. Net als bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering compenseren een lagere dekking en hogere leeftijd elkaar namelijk.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Gaat u een levensverzekering afsluiten voor uw hypotheek? Houd er dan rekening mee dat de meeste verzekeraars u vragen een gezondheidsverklaring in te vullen wanneer u een ORV afsluit. De verzekeraar wil namelijk weten hoe gezond u bent en hoe groot de kans is dat u (snel) komt te overlijden. De gezondheidsverklaring wordt bekeken door een medisch adviseur en deze geeft advies aan de verzekeraar. Op basis daarvan wordt u geaccepteerd of afgewezen voor de verzekering. Ook heeft dit invloed op de hoogte van uw premie. Boven een bepaald verzekerd bedrag kan het ook zijn dat de verzekeraar een medische keuring eist om het financiële risico voor zichzelf af te dekken.

Nog geen Overlijdensrisicoverzekering?

Bied financiële bescherming aan uw nabestaanden in het geval van overlijden. Vergelijk en sluit af.

Overlijdensrisicoverzekering kruislings afsluiten

Wanneer u een overlijdensrisicoverzekering afsluit en uiteindelijk een uitkering ontvangt, moet u hierover erfbelasting betalen als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd. U ontvangt dan namelijk een uitkering. Bent u niet in gemeenschap van goederen getrouwd en heeft u gescheiden vermogens? Dan zorgt kruislings afsluiten ervoor dat u geen erfbelasting hoeft te betalen. Bij kruislings verzekeren heeft u beiden twee aparte dekkingen, allebei op één leven, namelijk die van de ander. Ook heeft u beiden een eigen polis. De ORV kruislings afsluiten kan u bij een notaris laten vastleggen, zodat u eindelijk het volledige bedrag kan gebruiken om de hypotheek af te lossen als uw partner komt te overlijden.

Veelgestelde vragen

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht bij een hypotheek?

Voorheen was het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering verplicht als u een hypotheek afsloot. Tegenwoordig is een ORV niet meer verplicht, maar er zijn wel hypotheekverstrekkers die een ORV verplicht stellen en u eisen deze af te sluiten. In dat geval kan u zonder overlijdensrisicoverzekering niet bij hen terecht. Dan zal u op zoek moeten gaan naar een hypotheekverstrekker die deze verzekering niet verplicht stelt.

Wat was een spaarhypotheek?

Een spaarhypotheek was een hypotheekvorm die kon worden afgesloten tot 1 januari 2013. Bij deze hypotheek betaalde u maandelijks rente en legde u een bedrag in via een gekoppelde kapitaalverzekering, waarbij een overlijdensrisicoverzekering was inbegrepen. Over het bedrag dat u inlegde ontving u een rente die net zo hoog was al de hypotheekrente die u betaalde. Uiteindelijk spaarde u genoeg om aan het einde van de looptijd in één keer de hypotheek af te lossen. Tussentijds aflossen was daardoor niet nodig. De spaarhypotheek uitbetalen bij verkoop of verhuizing naar een huurwoning was een mogelijkheid als u het bedrag nodig had om de resterende hypotheekschuld op uw woning af te lossen.

Bestaat de bankspaarhypotheek nog steeds?

Nee, ook deze hypotheekvorm is sinds 1 januari 2013 niet meer af te sluiten. Net als bij een spaarhypotheek betaalde u hier maandelijks rente en legde u een bedrag in waarover u rente ontving om uiteindelijk uw hypotheek bij elkaar te sparen en deze in één keer af te lossen. Bij deze vorm deed u dit echter op een geblokkeerde spaarrekening en niet middels een kapitaalverzekering. Ook een bankspaarhypotheek uitkeren was mogelijk door deze tussentijds af te kopen en het geld te gebruiken om een deel van de hypotheek af te betalen.

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie die u bij een hypotheek kan krijgen. Wanneer u door onverwachtse omstandigheden de hypotheek niet meer kan aflossen, kijkt NHG samen met de hypotheekverstrekker naar mogelijkheden om uw financiële zorgen te verminderen. Denk aan het verliezen van uw baan of een echtscheiding, waardoor u de hypotheek niet meer kan aflossen. Middels de NHG wordt de restschuld van de hypotheek nog steeds afbetaald. In 2023 mag het aankoopbedrag van uw huis maximaal € 405.000 bedragen om de NHG af te sluiten. Bij een hypotheek met NHG bent u sinds 1 januari 2018 niet meer verplicht ook een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

  • Rijksoverheid
  • Belastingdienst
  • Nibud
  • Websites van Verzekeraars

Leave a Comment