Gezondheidsverklaring

Wanneer u een levensverzekering wil afsluiten, is de kans groot dat u wordt gevraagd een gezondheidsverklaring in te vullen. De verzekeraar wil namelijk weten hoe gezond u bent en past de hoogte van de premie daarop aan. Wat wil de verzekeraar van u weten? Wanneer zal u een hogere premie moeten betalen en wanneer juist niet?

header

Wilt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Dan is een gezondheidsverklaring invullen verplicht als een verzekeraar hierom vraagt. Op basis van deze verklaring stelt de verzekeraar namelijk uw premie vast. Bij een hoog risico op overlijden zal u een hogere premie moeten betalen dan wanneer u kerngezond bent. De verzekeraar doet dit om het financiële risico voor zichzelf zo klein mogelijk te houden. Als u een slechte gezondheid heeft, bestaat er namelijk de kans dat de verzekeraar al snel moet uitkeren. Om dit te kunnen doen zonder verlies te leiden, moet u voldoende premie hebben betaald. Daarom betaalt u in dit geval meer.

Nog geen Overlijdensrisicoverzekering?

centraal beheer
 • Meest gekozen
 • Al vanaf een paar euro per maand
 • Korting voor niet-rokers

Waaruit bestaat de gezondheidsverklaring?

Een gezondheidsverklaring geeft informatie over uw gezondheid. Het is van belang dat u de gezondheidsverklaring eerlijk invult. De verzekeraar kan de verzekering anders namelijk met terugwerkende kracht ontbinden. Ook kan het voorkomen dat de verzekeraar niet uitkeert als u komt te overlijden en blijkt dat u de verklaring niet naar waarheid heeft ingevuld. Daarom is het belangrijk dat u al uw eventuele klachten benoemt, ook als u er niet zeker van bent of deze belangrijk zijn of u er nog niet voor bij een arts bent geweest.

De gezondheidsverklaring bestaat uit verschillende onderdelen:

 1. Algemene gegevens
 2. Persoonlijke gegevens
 3. Informatie over uw gezondheid
 4. Eventuele bijlagen

Algemene gegevens

Allereerst zal er worden gevraagd naar algemene gegevens. Hierbij gaat onder meer om uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en adres. Daarnaast dient u aan te geven welk beroep u uitoefent en wat voor type werk u doet, zodat de verzekeraar een inschatting kan maken van het risico dat dit met zich meebrengt. Ook wordt er gevraagd naar de naam van uw huisarts, zodat de verzekeraar eventueel contact kan opnemen in het geval van een probleem.

Persoonlijke gegevens

Nadat u de algemene gegevens heeft doorgegeven, wordt er om persoonlijke informatie gevraagd. Het gaat hierbij om informatie over uw levensstijl. Op basis daarvan kan de verzekeraar inschatten of er sprake is van bepaalde risico’s die van belang kunnen zijn voor het wel of niet accepteren van u als persoon voor de levensverzekering. Er zal onder meer worden gevraagd naar de volgende gegevens en gebruiken:

 • Lengte
 • Gewicht
 • Roken
 • Drinken van alcohol
 • Drugsgebruik

Het is belangrijk dat u al deze gegevens zo waarheidsgetrouw mogelijk invult. Probeer u daadwerkelijk te wegen en meet uzelf op of haal uw lengte uit uw paspoort of ID-kaart. Bij roken is het belangrijk dat u aangeeft of u wel of niet rookt. Rookt u? Dan moet u aangeven wat u rookt, sinds welke leeftijd u dat doet en hoeveel u rookt. Ook als u vroeger wel rookte en nu niet meer, dient u dat aan te geven. Dit kan immers nog steeds van invloed zijn op uw gezondheid.

Daarnaast wordt aan u gevraagd of u alcoholische dranken drinkt. Drinkt u bijvoorbeeld regelmatig een biertje of wijntje of gaat u nog geregeld uit en loopt het aantal glazen alcohol dan hard op? Geef een zo goed mogelijke schatting van het aantal glazen dat u nuttigt. Het gaat over een algemeen beeld. Het is niet erg als u er een paar glazen naast zit. Heeft u eerder wel gedronken en doet u dit nu niet meer of wellicht minder? Dan dient u een beeld te schetsen van uw voormalige alcoholgebruik en de huidige situatie, zodat de verzekeraar een goed beeld heeft van de ontwikkeling die u doormaakt.

Ten slotte zullen verzekeraars vragen naar uw drugsgebruik. Geef aan of u drugs gebruikt of dit in het verleden heeft gedaan. Geef daarbij ook aan om welke drugs het eventueel gaat of ging en hoelang u hiervan gebruikmaakt(e). Het gebruik van drugs zullen de meeste verzekeraars niet waarderen, maar het is wel belangrijk dat u hier eerlijk over bent om problemen met de dekking of de geldigheid van de verzekering te voorkomen.

Informatie over uw gezondheid

Het derde gedeelte van de gezondheidsverklaring gaat over uw gezondheid. Hierbij geeft u aan of er sprake is van bepaalde aandoeningen of ziekten. U dient alle aandoeningen waarvan u last heeft door te geven, ook als u hiervoor (nog) niet naar de dokter bent geweest of als u het idee heeft dat de klachten niet ernstig zijn. De verzekeraar van de levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering moet namelijk een zo goed mogelijk beeld kunnen krijgen van uw gezondheid. Laat daarom niets achterwege.

Op de gezondheidsverklaring staan een aantal aandoeningen waarmee u te maken zou kunnen hebben. Geef bijvoorbeeld aan of u last heeft van een aandoening van de hersenen of zenuwen. U kan hierbij denken aan een beroerte of een TIA. Ook moet u doorgeven of er sprake is van aandoeningen van psychische aard of van de hart- en bloedvaten. Dit zijn voorbeelden van de meest voorkomende ziekten en aandoeningen, waardoor de verzekeraar deze altijd in de gezondheidsverklaring opneemt.

Vervolgens dient u aan te geven of er sprake is van aandoeningen op het gebied van uw cholesterol of dat u wellicht last heeft van suikerziekte of een hormoonafwijking. Ook komen aandoeningen aan de longen of aan de luchtwegen aan bod. Is er sprake van een aandoening aan de maag, de darmen of uw lever? Heeft u last van klachten met betrekking tot uw nieren of blaas? Ook dit dient u door te geven. Ook als u kampt met vermoeidheid of een seksueel overdraagbare aandoening (soa) heeft, geeft u dit door.

Ten slotte is het op de gezondheidsverklaring van belang om aan te geven of er sprake is van een goed- of kwaadaardige tumor waar u van op de hoogte bent of dat u last heeft van een aandoening aan uw spieren of gewrichten. U kunt dan onder andere denken aan uw knie, heup, handen of schouders. Heeft u last van een aandoening aan uw ogen of uw huid of heeft u wellicht te maken met trombose? Dan dient u dit aan te geven op de gezondheidsverklaring. Dit geldt ook voor problemen die niet zijn genoemd, maar wel van invloed zijn op uw gezondheid.

Nog geen Overlijdensrisicoverzekering?

Bied financiële bescherming aan uw nabestaanden in het geval van overlijden. Vergelijk en sluit af.

Bijlagen bij de gezondheidsverklaring

Wanneer u heeft aangegeven dat er sprake is van een aandoening, ziekte of klachten, is het van belang dat u goed aangeeft wat er precies aan de hand is. Dit kan u doen door een aparte bijlage bij te voegen. In de bijlage van de gezondheidsverklaring geeft u aan wat er aan de hand is of was en van wanneer tot wanneer het speelde. Ook dient u door te geven of u in contact bent geweest met uw huisarts en of u nog onder controle staat. Bent u ook bij een medisch specialist geweest en heeft u medicijnen gebruikt of gebruikt u deze nog steeds? Ook eventuele ziekenhuisopnames dienen in detail te worden doorgegeven. Is er sprake geweest van een opname en zo ja, in welk ziekenhuis was dit en welke arts heeft u destijds behandeld? Heeft er een operatie plaatsgevonden? Waar is dit gebeurt en welke arts met welk specialisme voerde de operatie uit?

In het geval u meerdere aandoeningen heeft, kan het noodzakelijk zijn om meerdere bladen te printen of aan te vragen bij uw verzekeraar. Zo kan u zo gedetailleerd mogelijk ingaan op al uw aandoeningen, ziekten en kwalen, zodat de verzekeraar goed kan inschatten wat het risico is. Geef daarnaast ook aan of er blijvende gevolgen zijn door een ongeval, wanneer dit ongeval gebeurde en welke klachten u ervaart. Ter afsluiting zorgt u voor de ondertekening van de gezondheidsverklaring, nadat u de verklaring goed heeft doorgelezen.

Beoordeling door een medisch adviseur

Nadat de verzekeraar uw gezondheidsverklaring heeft ontvangen, zal een medisch adviseur van de verzekeraar deze doornemen. Deze zal uw situatie beoordelen. Wanneer noodzakelijk zal de medisch adviseur aanvullende informatie opvragen. Op basis van alle gegevens zal hij vervolgens een advies uitbrengen aan de levensverzekeraar. Dit is de medische beoordeling. Het advies kan op drie verschillende manieren in elkaar zitten:

 • Advies tot medische acceptatie
 • Advies tot acceptatie onder voorwaarden
 • Advies tot weigering

Indien de medisch adviseur besluit een advies tot acceptatie onder voorwaarden of weigering uit te brengen, zal de adviseur u daar een brief over sturen. Indien u dit niet op prijs stelt en deze brief niet wenst te ontvangen, kan u dit aangeven op uw gezondheidsverklaring. Wilt u juist als eerste het advies op basis van de medische keuring horen? Dan doet u aanspraak op het zogeheten recht op eerste kennisneming, waarvoor u de verzekeraar een brief moet schrijven. Hierbij moet er rekening mee houden dat eventuele acceptatie wat langer op zich kan laten wachten. U kan hier meer over lezen in de Toelichting, die aan het einde van de gezondheidsverklaring staat.

Op basis van het advies van de medisch adviseur weet de verzekeraar welk risico dient te worden afgedekt. Vervolgens bepaalt de verzekeraar of u een hogere premie zal moeten betalen of dat u juist een scherpe aanbieding ontvangt. Dit laatste komt bijvoorbeeld bij bepaalde verzekeraars voor als u nooit heeft gerookt.

Wat wordt er gedaan met uw informatie?

Wanneer u een gezondheidsverklaring invult, geeft u veel persoonlijke informatie door. Het is daarom essentieel dat er zorgvuldig met uw informatie wordt omgegaan. De informatie die u aan de verzekeraar doorgeeft, komt in een medisch dossier te staan. Hiervoor gelden allerlei regels. Een medisch adviseur bewaard dit dossier en alleen hij mag in dit medisch dossier kijken. Alle mensen die bij de beoordeling betrokken zijn, waaronder de medisch adviseur, hebben daarnaast een geheimhoudingsplicht.

Veranderingen in uw gezondheid

Verandert uw gezondheid nadat u de gezondheidsverklaring heeft ingevuld, maar voordat de verzekering in zal gaan? Dan is het van belang om dit direct door te geven aan de verzekeraar om te voorkomen dat de verzekering ingaat op basis van een gezondheidsverklaring die niet volledig strookt met de werkelijkheid. Een verzekeraar heeft u definitief geaccepteerd op het moment dat u een definitieve bevestiging van uw acceptatie heeft ontvangen, u het polisblad in huis heeft of u een acceptatieblad heeft ontvangen van de verzekeraar. Vanaf dat moment hoeft u wijzigingen in uw gezondheid niet meer door te geven. Deze behoren dan tot het risico van de verzekeraar.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

 • Rijksoverheid
 • Consumentenbond
 • Websites van Verzekeraars