Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

header gelijkblijvende orv

Wilt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Dan heeft u de keuze uit verschillende vormen. Eén van deze vormen is de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. Hierbij kiest u voor een verzekering waarbij de uitkering de gehele looptijd gelijk is. Wat houdt deze verzekeringsvorm in? Is dit een goede keuze voor u?

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een verzekering die u afsluit om voor een uitkering voor uw nabestaande te zorgen als u komt te overlijden. Hiervoor betaalt u premie en de ORV heeft een looptijd. Wanneer deze looptijd is afgelopen, bent u niet meer gedekt en ontvangen uw nabestaanden geen uitkering meer zodra u komt te overlijden.

Deze levensverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek, zodat de hypotheekschuld nog steeds kan worden afbetaald als u komt te overlijden en uw partner niet in de financiële problemen komt. De verzekeraar neemt het afgesproken deel van de hypotheekaflossing dan namelijk over middels een eenmalige uitkering.

Er zijn drie verschillende vormen van een overlijdensrisicoverzekering:

Het is verstandig om de verschillende vormen met elkaar te vergelijken. In dit artikel wordt alleen ingegaan op de gelijkblijvende ORV, zodat u kan bepalen of dit de geschikte vorm is voor uw persoonlijke situatie en voorkeuren.

Nog geen Overlijdensrisicoverzekering?

centraal beheer
  • Meest gekozen
  • Al vanaf een paar euro per maand
  • Korting voor niet-rokers

Wat is een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering?

Met een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering sluit u een verzekering af waarbij de dekking gedurende de hele looptijd hetzelfde blijft. Verzekert u bijvoorbeeld een bedrag van € 100.000? Dan maakt het voor de uitkering niet uit of al na 1 jaar of pas aan het einde van de looptijd komt te overlijden. Ongeacht het moment van overlijden zal uw nabestaande door de gelijkblijvende dekking altijd hetzelfde bedrag ontvangen.

Voor de overlijdensrisicoverzekering betaalt u premie. Bij een gelijkblijvende ORV is deze premie gedurende de gehele looptijd gelijk, omdat het verzekerd bedrag ook gelijk blijft. Wanneer u een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering afsluit voor 30 jaar, betaalt u dus 30 jaar lang iedere maand hetzelfde bedrag.

Waarom een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Er zijn een aantal redenen om een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten:

  • U heeft een aflossingsvrije hypotheek
  • U wil uw nabestaanden een specifiek bedrag meegeven
  • U gaat een andere grote schuld aan

Aflossingsvrije hypotheek

Gaat u samen met uw partner een huis kopen en sluit u daarbij een aflossingsvrije hypotheek af? Dan kan u daarbij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Met een aflossingsvrije hypotheek bent u niet verplicht om af te lossen gedurende de looptijd. Uw hypotheekschuld kan daarom aan het einde nog net zo hoog zijn als aan het begin en bij overlijden wordt uw partner verantwoordelijk voor de gehele aflossing.

De aflossingsvrije hypotheek gaat daarom samen met een gelijkblijvende ORV. Daarmee ontvangt u namelijk gedurende de gehele looptijd hetzelfde bedrag. Of u nou aan het begin of aan het einde van de looptijd overlijdt. Uw partner hoeft zich hierdoor geen zorgen te maken over de hypotheekaflossing.

In het geval u een hypotheek van € 250.000 heeft en u verantwoordelijk bent voor € 150.000 daarvan, ontvangt uw partner altijd deze € 150.000 als u gedurende de looptijd komt te overlijden. Het is ook mogelijk de volledige hypotheekschuld te dekken, zodat de gehele schuld kan worden afgelost wanneer u overlijdt. In dat geval zou uw partner een eenmalige uitkering van € 250.000 ontvangen om de hypotheek af te lossen.

Extra inkomen voor uw nabestaanden

Met een ORV kan u ook voor een extra inkomen voor uw nabestaanden zorgen. Dit kan aantrekkelijk zijn wanneer uw kinderen en/of partner moeten leven van uw inkomen. Met de uitkering kunnen uw nabestaanden de dagelijkse kosten blijven betalen, ook als uw inkomen wegvalt door overlijden. Het geld kan ook worden gebruikt als bijdrage voor de studie van uw kinderen. Als u wil dat uw nabestaanden altijd hetzelfde bedrag ontvangen, is het verstandig om voor een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering te gaan.

Nog geen Overlijdensrisicoverzekering?

Bied financiële bescherming aan uw nabestaanden in het geval van overlijden. Vergelijk en sluit af.

Premie van de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft de premie gedurende de gehele looptijd gelijk. Er is geen sprake van een afbouw of opbouw van kosten, omdat de verzekeraar altijd hetzelfde bedrag zal uitkeren als u komt te overlijden. Hierdoor betaalt u dus iedere maand, ieder kwartaal of ieder jaar hetzelfde bedrag. De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering zit dus vrij eenvoudig in elkaar. U weet waar u aan toe bent.

De premie van een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is vaak hoger dan andere vormen van overlijdensrisicoverzekeringen. Dit komt doordat de verzekeraar bekijkt hoe groot het risico is dat u komt te overlijden gedurende de looptijd. Hoe ouder u bent, hoe groter dit risico is. Aan het einde van de looptijd loopt de verzekeraar daardoor meer risico dat er uitgekeerd moet worden. Bij een gelijkblijvende ORV neemt de verzekeraar een gemiddelde, waardoor het risico op overlijden aan het begin nog klein is, maar u in verhouding wel meer betaalt. Het is goed om te berekenen of dit voor u de beste optie is.

En-bloc clausule

Houd er rekening mee dat de verzekeraar de premie tussentijds wel kan wijzigen als er sprake is van een en-bloc clausule en dit in uw polis is opgenomen. Een en-bloc clausule betekent dat uw verzekeraar de mogelijkheid heeft om de premie op te hogen op het moment dat de kosten oplopen en de verzekeraar meer inkomsten wil genereren. Als dit het geval is en u het oneens bent met de hogere kosten, heeft u de mogelijkheid om over te stappen naar een andere verzekeraar, maar dit is niet altijd voordeliger.

Veelgestelde vragen

Welke vormen van de overlijdensrisicoverzekering zijn er?

De overlijdensrisicoverzekering kent drie vormen: gelijkblijvend, lineair dalend, annuïtair dalend. Bij een gelijkblijvende ORV blijven de premie en uitkering gedurende de looptijd hetzelfde. Bij een lineair dalende en annuïtair dalende ORV neemt de dekking juist af.

Wanneer is een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering geschikt?

Deze vorm van ORV is geschikt wanneer u een aflossingsvrije hypotheek heeft. Zo bent u er namelijk verzekerd van dat u altijd hetzelfde bedrag krijgt uitgekeerd om de hypotheek af te lossen. Wanneer u niets aflost, blijft de hypotheekschuld immers hetzelfde. Bij overlijden van uw partner zal u daardoor altijd hetzelfde bedrag nodig hebben om de schuld af te kunnen betalen. Ook kan deze ORV geschikt zijn om andere schulden af te betalen of om een extra inkomen voor uw nabestaanden te genereren.

Hoeveel kost een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering?

De exacte prijs voor een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering kan niet genoemd worden. De premie verschilt namelijk per verzekeraar, maar bedraagt vaak een paar euro per maand. Het is verstandig de prijzen van de verzekeraars met elkaar te vergelijken. Wel staat vast dat de premie gedurende de looptijd altijd gelijk blijft, tenzij er sprake is van een en-bloc clausule. Dan kán de premie worden veranderd als de verzekeraar dat noodzakelijk vindt.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

  • Rijksoverheid
  • Consumentenbond
  • Wijzer in Geldzaken
  • Websites van Verzekeraars