Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Denkt u na over een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering, of wilt u deze vorm vergelijken met de andere verzekeringen die er beschikbaar zijn? U kiest met deze dekking voor een overlijdensrisicoverzekering waarbij de uitkering bij overlijden over de gehele looptijd gelijk zal zijn. Verzekert u bijvoorbeeld een bedrag van €100.000? Dan maakt het voor de uitkering hiervan niet uit of u al na 1 jaar, of pas na 25 jaar komt te overlijden. Het maakt de overlijdensrisicoverzekering dan ook een zeer praktische levensverzekering.

De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering keert wat dat betreft een vast bedrag uit aan uw nabestaanden, op basis van het bedrag dat u heeft willen verzekeren. Kiest u bijvoorbeeld voor een looptijd van 30 jaar? Dan betaalt u premie voor een dekking die inhoudt dat er bij overlijden tijdens die periode een vast bedrag wordt uitgekeerd door de verzekeraar. Dit is bijvoorbeeld interessant op het moment dat u gebruik maakt van een aflossingsvrije hypotheek. U kunt er met de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering dan voor zorgen dat het totale bedrag aan schuld tijdens de gehele looptijd goed gedekt blijft en u zich daar geen zorgen over hoeft te maken.

Alternatieven voor de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering zijn de annuïtair dalende en de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Het is verstandig om de verschillende varianten met elkaar te vergelijken. Ga uit van het bedrag dat u tijdens de looptijd wilt verzekeren, om hier een goede keuze uit te kunnen maken.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering afsluiten

U kunt de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering afsluiten in een aantal verschillende gevallen. Met name wanneer u een koopwoning heeft of u een groot krediet aangaat is het verstandig om gebruik te maken van een dergelijke verzekering. Zal de hypotheekschuld gedurende de volledige looptijd gelijk blijven? Dan zorgt u er met de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering dat uw nabestaanden deze schuld op kunnen blijven brengen, of u deze zelfs volledig af kunt laten lossen op het moment dat u vroegtijdig komt te overlijden. U zorgt er op die manier voor dat uw partner en eventuele kinderen gewoon in het huis kunnen blijven wonen en deze levensverzekering biedt dus ook een bepaalde zekerheid.

Daarnaast kunt u de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering gebruiken in een aantal andere gevallen. U kunt hiermee bijvoorbeeld zorgen voor een aanvulling van het inkomen van uw nabestaanden, of als bijdrage voor de studie van de kinderen. Daarnaast kunt u de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering ook gebruiken om andere schulden, buiten de hypotheek om af te lossen. Tenslotte kunt u de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering gebruiken om uw aandelen op te laten kopen door uw compagnon, waardoor deze niet in vreemde handen zullen vallen. Wat dat betreft zijn er verschillende toepassingen denkbaar, al is de verzekering in combinatie met een hypotheek de meest voor de hand liggende.

Voorbeeld van een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Stel dat u op dit moment 40 jaar oud bent en u een aflossingsvrije hypotheek heeft lopen. U bent grotendeels verantwoordelijk voor de betaling van de maandlasten, aangezien uw vrouw minder is gaan werken om voor de kinderen te kunnen zorgen. Indien u binnen de looptijd van de hypotheek komt te overlijden zal uw vrouw de volledige lasten op moeten brengen. U kunt besluiten om een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering ter waarde van €100.000 af te sluiten, op de hypotheek van in totaal €150.000. Indien u inderdaad vroegtijdig komt te overlijden keert de verzekeraar dit bedrag uit en blijft er een hypotheek over van €50.000, na aflossing van uw deel. Uw vrouw kan die maandlasten zelf op blijven brengen. Op die manier zorgt u er met een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering voor dat uw vrouw in de woning kan blijven wonen, samen met uw eventuele kinderen.

Premieverloop van de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Het voordeel van de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is dat het verzekerde bedrag tijdens de gehele looptijd gelijk blijft. Er is geen sprake van een afbouw (ook niet van een opbouw), aangezien er sprake is van een vast bedrag. Aan de andere kant vormt ook de premie die u betaalt een vast bedrag per maand, per kwartaal of per jaar. U betaalt steeds hetzelfde bedrag, om het bedrag dat u wilt verzekeren te kunnen laten dekken. Wat dat betreft zit de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering op een heel eenvoudige manier in elkaar en is het een van de meer duidelijke producten van de verschillende verzekeraars die levensverzekeringen aanbieden.

Houd er rekening mee dat de verzekeraar de premie tussentijds wel kan wijzigen op het moment dat er sprake is van een En Bloc clausule. Dit betekent dat de verzekeraar de mogelijkheid heeft om de premie op te hogen, op het moment dat de kosten oplopen en zij meer inkomsten wensen te genereren. U heeft dan de mogelijkheid om over te stappen naar een andere verzekeraar, maar dit is vaak onvoordelig. U kunt de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering in dat geval vaak beter premievrij maken, al betekent dat dat u op latere leeftijd elders een nieuwe verzekering af dient te sluiten en u wellicht meer premie gaat betalen.

Premieverloop in de praktijk

Afgezien van de En Bloc clausule die een verzekeraar eventueel toe kan passen is er bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering geen sprake van een ontwikkeling van de premie of het verzekerde bedrag. Indien u dit bedrag koppelt aan een uitstaande schuld is dat ook niet nodig, aangezien u op geen enkele manier last zal hebben van inflatie of een andere ontwikkeling van de waarde van geld. Wat dat betreft kunt u de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering eenmalig afsluiten om een bepaalde (hypotheek)schuld af te dekken en heeft u daar vervolgens geen omkijken meer naar.

Vergelijk de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering in ieder geval met de verschillende dalende varianten. Het grote nadeel van de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is de relatief hoge premie, met name door de laatste jaren van de dekking. De verzekeraar gaat uit van de totale looptijd en middelt het risico, om tot een vaste premie per jaar te kunnen komen. Dat betekent dat u met name tijdens de eerste jaren een relatief hoge premie betaalt, omdat het risico op overlijden dan nog klein is. Bekijk daarom goed of de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering de meest voordelige optie vormt, of dat u toch beter af bent met een andere vorm van dekking.