FOR voor ondernemers

De FOR voor ondernemers staat voor de Fiscale Oudedagsreserve, die diverse ondernemers zoals ZZP’ers kunnen gebruiken om te werken aan een pensioen voor hun oudedag. Houd er echter rekening mee dat de FOR voor ondernemers een gevaarlijk product vormt, aangezien u een verplichting aangaat een pensioen aan te kopen, zonder dat er aan de andere kant een verplichting bestaat om hier daadwerkelijk geld voor opzij te zetten. Dat klinkt wellicht wat abstract, maar dit komt door het feit dat u een reserve aanmaakt om gebruik te maken van een aftrekpost, zonder dat u het geld op een speciale rekening hoeft te storten, of in hoeft te leggen bij een verzekeraar.

In plaats daarvan gebruikt u de FOR voor ondernemers om een virtuele reserve te maken, die u kunt gebruiken op het moment dat u de onderneming staakt of wanneer u met pensioen gaat. U gebruikt het gereserveerde bedrag binnen de FOR voor ondernemers dan om een pensioen aan te kopen bij een bank of een verzekeraar. Wees u bewust van de problemen die er met de FOR voor ondernemers kunnen ontstaan en kijk met name als ZZP’er ook goed naar de mogelijkheden om gebruik te maken van een persoonlijke aftrek voor de inleg in een lijfrente.

Reserve op de balans

De FOR voor ondernemers is in principe niet meer dan een reserve op de balans, die u aanmaakt om gebruik te maken van een fiscaal voordeel. U mag als ondernemer maximaal 12% van de brutowinst aftrekken, om te sparen voor uw oudedag. U maakt een reserve aan op de balans, ter waarde van een bepaald bedrag. Het is echter niet verplicht om dit bedrag ook daadwerkelijk achter de hand te houden, bijvoorbeeld op een spaarrekening. In plaats daarvan kunt u dit bedrag investeren in uw onderneming.

Het voordeel hiervan is dat u een maximaal werkkapitaal tot uw beschikking heeft, terwijl u aan de andere kant het recht opbouwt om later een pensioen aan te kopen met gelden waar u tot op dat moment nog geen belasting over heeft hoeven betalen. Door gebruik te maken van de FOR voor ondernemers kunt u de inkomstenbelasting flink drukken, waardoor veel adviseurs u hier graag op wijzen. Aan de andere kant verplicht u uzelf om voor dit bedrag later een pensioen aan te kopen, waardoor dit geld tegen die tijd wel beschikbaar dient te zijn.

Omzetten in cash en pensioen aankopen

Op het moment dat u de onderneming staakt of u met pensioen gaat komt de FOR voor ondernemers opnieuw in beeld, maar dan als een verplichting om een pensioen aan te kopen. Stel dat u ieder jaar een bedrag van €5.000 aan de FOR voor ondernemers toevoegt. Na een periode van 20 jaar ondernemen betekent dit dat u een pensioen aan dient te kopen ter waarde van minimaal €100.000, om aan de fiscale regels van de Belastingdienst te voldoen. Dat komt goed uit op het moment dat u dit al van plan was, maar kan tot een verrassing leiden wanneer u de FOR voor ondernemers uitsluitend gebruikte om een aantrekkelijke aftrekpost op te kunnen voeren.

Houd er wat dat betreft goed rekening mee dat de FOR voor ondernemers niet alleen een aftrekpost is, maar dat het daarnaast zorgt voor de verplichting om er een pensioen mee aan te kopen. Dit komt natuurlijk goed uit op het moment dat u geen andere vorm van pensioen tot uw beschikking heeft. U heeft de inkomstenbelasting dan kunnen verschuiven van de relatief hoge percentages tijdens het ondernemen, naar de lagere percentages vanaf het moment dat u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Problemen met de FOR voor ondernemers

Er ontstaan problemen met de FOR voor ondernemers op het moment dat u de aftrekpost wel maximaal gebruikt om de belastingdruk te verlagen, zonder er aan de andere kant rekening mee te houden dat het geld op een bepaald moment beschikbaar dient te zijn. Indien u het geld niet tot uw beschikking heeft op het moment dat u de onderneming staakt heeft u een probleem met de Belastingdienst. U voldoet dan niet aan de voorwaarden voor de fiscale aftrek die u eerder heeft genoten, waardoor u een flinke verrekening boven het hoofd kan hangen.

Ook op het moment dat het minder gaat met de onderneming is het van belang om de gevolgen voor de FOR voor ondernemers in de gaten te houden. Indien u wel bedragen reserveert voor uw Fiscale Oudedagsreserve, maar de investeringen niet tot meer waarde leiden en er aan het eind van de rit onvoldoende kapitaal beschikbaar is, kunt u daardoor in de problemen komen. Pas wat dat betreft op met de FOR voor ondernemers, of zorg ervoor dat u een daadwerkelijke reservering maakt, door geld achter de hand te houden op bijvoorbeeld een speciale spaarrekening.

Persoonlijke aftrek

Met name als ZZP’er is het omwille van de veiligheid en duidelijkheid minstens zo interessant om gebruik te maken van de mogelijkheden van een persoonlijke aftrek, voor de inleg in een lijfrente of andere pensioenvoorzieningen. U kunt uw jaarruimte bij de Belastingdienst berekenen om na te gaan welk bedrag u maximaal per jaar in mag leggen, of na te gaan welke bedragen u over eerdere jaren in mag leggen. De bedragen binnen uw jaarruimte die u inlegt mag u aftrekken van uw belastbare inkomen, op persoonlijke titel. U zet de bedragen daadwerkelijk apart door ze in te leggen als premie, of te sparen via een geblokkeerde bankspaarrekening.

Het voordeel van de persoonlijke aftrek is dat hier aan de andere kant een daadwerkelijke reservering tegenover staat, in plaats van de virtuele reservering op de balans met de FOR voor ondernemers. Dit betekent dat het geld daadwerkelijk beschikbaar is op het moment dat u een pensioen aan dient te gaan komen. Aan de andere kant neemt dit een hap uit uw werkkapitaal, waardoor u tijdens het ondernemen minder mogelijkheden heeft. Weeg de beide mogelijkheden tegen elkaar af en ga in ieder geval voorzichtig om met de FOR voor ondernemers, om bij het aanbreken van uw pensioen niet in de problemen te komen.