FOR voor ondernemers

De FOR voor ondernemers staat voor de fiscale oudedagsreserve. Deze konden ondernemers gebruiken om te werken aan een pensioen. Het is sinds 1 januari 2023 niet meer mogelijk om een FOR te vormen. Ook kunnen er geen bedragen meer aan worden toegevoegd. Wat hield de fiscale oudedagsreserve in? Wat zijn de regels voor het afwikkelen?

header

Wat was de FOR voor ondernemers?

Als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, mocht u jaarlijks een deel van uw reserveren voor uw persoonlijke oudedagsvoorziening. Dit werd de oudedagsreserve genoemd. Hierbij zette u niet daadwerkelijk geld opzij, maar werd een deel van de winst gereserveerd. Hierdoor kon u de belastingheffing over dat deel van de winst uitstellen, wat op korte termijn belastingvoordeel opleverde.

De oudedagsvoorziening kon geregeld worden door bijvoorbeeld een lijfrente aan te kopen bij een verzekeraar. De oudedagsreserve nam af als u daarvoor een lijfrente aankocht en het bedrag dat u gebruikte, was belastbare winst. De premie kon u echter aftrekken.

Om FOR op te kunnen bouwen, moest u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • U moet voldoen aan het urencriterium
 • U hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt

Afname oudedagsreserve

Heeft u fiscale oudedagsreserve opgebouwd? Dan kan deze sinds dit jaar niet meer worden aangevuld. U kan de reserve alleen nog afnemen. De Rijksoverheid geeft aan dat er in de volgende situaties sprake is van een afname of opheffing:

 • U koopt een lijfrente voor een inkomensvoorziening en u vermeldt in uw aangifte de afname van de oudedagsreserve voor hetzelfde bedrag
 • Het bedrag van de oudedagsreserve is hoger dan het ondernemingsvermogen, terwijl zich daarbij één van de volgende situaties voordoet:
  • U staakt de onderneming geheel of gedeeltelijk
  • U hebt op 1 januari van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt
  • U voldoet dit kalenderjaar en het vorige kalenderjaar niet aan het urencriterium

Bij een afname of opheffing is in principe sprake van een hogere winst. Tegenover de winstbijtelling staat de aftrek van het bedrag dat u betaalt bij aankoop van een lijfrenteproduct.

Staken van de onderneming

Als u de onderneming staakt, wordt de oudedagsreserve die u heeft opgebouwd (gedeeltelijk) opgeheven. De bedragen waarover u uitstel van de belastingheffing heeft gekregen voor de oudedagsreserve worden nu bij uw winst opgeteld.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

 • Rijksoverheid
 • Belastingdienst
 • KvK