Expirerende lijfrente

De expirerende lijfrente staat voor het vrijkomen van het kapitaal dat u heeft opgebouwd, waardoor het op dat moment van belang is om te bepalen wat u hiermee wilt doen. U heeft een aantal verschillende mogelijkheden, die we graag voor u op een rij zetten. U krijgt op die manier een goed beeld van wat u met de expirerende lijfrente kunt doen, om ervoor te zorgen dat u een maximale uitkering kunt genieten.

Heeft u te maken met een expirerende lijfrente? Dan kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om een direct ingaande lijfrente aan te kopen, of gebruik te maken van een koopsom voor op een later moment. Het is met het oog op de lijfrente van belang om te begrijpen dat u een tijd lang premie betaalt, waardoor zich een kapitaal opbouwt. U kunt dat kapitaal gebruiken om bij uw huidige verzekeraar een pensioen aan te kopen, in de vorm van een periodieke uitkering. Het is echter ook mogelijk om de expirerende lijfrente mee te nemen en elders een vergelijkbaar product aan te kopen, bijvoorbeeld waar u kunt rekenen op een hogere periodieke uitkering.

Direct ingaande lijfrente

Komt het eind van de looptijd in zicht en is er dan sprake van een expirerende lijfrente? U kunt gebruik maken van een direct ingaande lijfrente. Dit betekent dat u een pensioen aankoopt, op basis waarvan er periodieke betalingen plaats zullen vinden. U kunt deze uitkeringen gebruiken als een aanvulling op uw AOW-uitkering en een eventueel pensioen dat u ontvangt. In veel van de gevallen gebruiken mensen de direct ingaande lijfrente die ze aankopen met de expirerende lijfrente als een aanvulling op het pensioen, om een pensioengat te dichten.

Houd er rekening mee dat het aankopen van een direct ingaande lijfrente een aantal belangrijke elementen met zich meebrengt. U koopt met de expirerende lijfrente een periodieke uitkering, wat betekent dat het kapitaal voorlopig bij de verzekeraar komt te staan. Zij vergoeden u een rente over het bedrag dat u nog niet uit heeft laten keren. Aan de andere kant zijn er kosten verbonden aan het kopen van een dergelijk product. Dit heeft onder andere te maken met de administratie die de verzekeraar uit dient te voeren, op het moment dat u de expirerende lijfrente gebruikt om een direct ingaande lijfrente aan te schaffen.

Koopsom voor later moment bij expirerende lijfrente

Heeft u het geld aan de andere kant nog niet direct nodig, op het moment dat er sprake is van een expirerende lijfrente? In dat geval kunt u het geld doorstorten als een koopsom, tot op een later moment. Ziet uw persoonlijke situatie er voorlopig goed uit en heeft u het geld nog niet nodig? Dan is het vaak de moeite waard om de expirerende lijfrente te gebruiken om een koopsom in te zetten en een nieuwe lijfrente af te sluiten, die bijvoorbeeld over 5 jaar pas uit zal keren.

Houd er rekening mee dat u ook in dit geval te maken zal krijgen met kosten, ook al zal de verzekeraar u nog geen periodieke uitkeringen doen. Aan de andere kant kunt u rekenen op een rente over het volledige kapitaal van de expirerende lijfrente, of kan de verzekeraar met dit bedrag beleggen. Vergelijk de verschillende aanbieders. Zorg er op die manier voor dat u een zo aantrekkelijk mogelijk rendement maakt, terwijl de kosten aan de andere kant beperkt blijven. U kunt de expirerende lijfrente dan optimaal gebruiken, bijvoorbeeld om vanaf de AOW-leeftijd op een maximale uitkering te kunnen rekenen en voldoende financiële middelen tot uw beschikking te hebben.

Voortijdige lijfrente aankopen

Heeft u het geld uit een expirerende lijfrente aan de andere kant juist al nodig op het moment dat u nog geen 65 bent, of u de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft? In dat geval kunt u een voortijdige lijfrente aankopen en er daarmee voor zorgen dat er tot op een bepaald moment een uitkering beschikbaar is. Dit is voornamelijk interessant wanneer u voor het bereiken van de AOW-leeftijd onvoldoende inkomen tot uw beschikking heeft en u de periode tot uw pensioen graag wilt overbruggen.

U kunt bijvoorbeeld een voortijdige lijfrente aankopen met een expirerende lijfrente, op het moment dat u 60 jaar bent en u behoefte heeft aan deze extra vorm van inkomen. U kunt de expirerende lijfrente dan gebruiken om een uitkering tot aan de AOW-leeftijd te bewerkstelligen, waardoor u de komende jaren voldoende inkomen tot uw beschikking heeft. U smeert het kapitaal dat u had opgebouwd als het ware uit over de jaren die komen gaan. Vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd kunt u rekenen op uw AOW-uitkering en bijvoorbeeld het pensioen zoals u dat bij uw werkgever(s) heeft opgebouwd.

Premievrij maken van de lijfrenteverzekering

Op het moment dat er nog geen sprake is van een expirerende lijfrente is het toch verstandig om uw lijfrente goed in de gaten te houden. Betaalt u bijvoorbeeld maandelijks premie, maar is er geen sprake meer van een pensioentekort en mag u de premie daarom niet in aftrek brengen op uw inkomstenbelasting in box 1? Dan is het wellicht de moeite waard om de lijfrente premievrij te maken. Op die manier zal het bedrag dat beschikbaar komt bij de expirerende lijfrente niet verder oplopen, maar kunt u de bedragen die u anders aan premie zou gebruiken nu zelf inzetten om op vakantie te gaan, of voor een appeltje voor de dorst te zorgen.

Afkopen lijfrente voor bereiken expirerende lijfrente

Tenslotte kunt u voor het bereiken van de expirerende lijfrente besluiten om de lijfrente af te kopen. Dit vormt in theorie een mogelijkheid, maar is fiscaal gezien vaak erg onvoordelig en daarom niet verstandig. U betaalt een revisierente van 20%, die u kunt zien als een boete. Dit betekent dat de bruto afkoopwaarde flink verminderd wordt en u netto een beperkt bedrag over zal houden. Een afkoop van een lijfrente valt wat dat betreft niet aan te raden, het is beter om deze eventueel premievrij te maken of in te leggen tot aan de expirerende lijfrente en deze daarna uit te laten keren.