Erfrente verzekering

De erfrente verzekering zorgt voor een aanvulling op het inkomen van uw nabestaande(n), op het moment dat u vroegtijdig komt te overlijden. Bent u verantwoordelijk voor een groot deel van het inkomen en is uw nabestaandenpensioen onvoldoende hoog om in het levensonderhoud van bijvoorbeeld uw partner en kinderen te voorzien? Dan is het de moeite waard om eens goed te kijken naar de erfrente verzekering en daar eventueel gebruik van te maken.

Het unieke van de erfrente verzekering is dat u deze volledig op basis van uw eigen wensen samen kunt stellen. Het is mogelijk om een bepaald bedrag per maand vast te stellen, dat de verzekeraar uit zal keren op het moment dat u tijdens de looptijd komt te overlijden. Daarnaast kunt u zelf een looptijd kiezen, bijvoorbeeld tot op het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt. U betaalt de verzekeraar maandelijks een premie om gebruik te kunnen maken van de erfrente verzekering. Op het moment dat u tijdens de looptijd komt te overlijden zorgt de verzekeraar voor een uitkering aan uw nabestaande(n), waardoor zij kunnen rekenen op een aanvulling op het inkomen dat zij zelf verdienen of via andere bronnen krijgen.

De erfrente verzekering vormt een goede aanvulling op het inkomen van uw nabestaande(n), tot aan uw AOW-leeftijd. Vanaf dat moment is het mogelijk om gebruik te maken van de uitkeringen door andere verzekeringen, waardoor het verstandig is om een degelijk financieel plan te maken en goed na te gaan waar u eventueel risico loopt. Maakt u al gebruik van een overlijdensrisicoverzekering binnen uw hypotheek, om te voorkomen dat de maandlasten te hoog oplopen? Dan is het verstandig om na te gaan of het de moeite waard is om een erfrente verzekering af te sluiten, of dat u voldoende heeft aan de overige dekkingen.

Maandelijkse bruto uitkering met erfrente verzekering

Op het moment dat u gebruik maakt van een erfrente verzekering zorgt u voor een periodieke uitkering aan uw nabestaande(n). Het gaat in dit geval om een bruto uitkering. Dit betekent dat bijvoorbeeld uw partner of kinderen een bedrag aan inkomen zullen ontvangen, die zij op dienen te tellen bij het inkomen dat zij uit andere bronnen verzamelen. De uitkering uit de erfrente verzekering draagt wat dat betreft bij aan het belastbare inkomen.

Houd er daarom rekening mee dat de maandelijkse uitkering uit de erfrente verzekering voldoende hoog dient te zijn, om hier ook na het betalen van de inkomstenbelasting goed van te kunnen leven. Zorg ervoor dat er netto voldoende van het bruto maandbedrag over zal blijven om bijvoorbeeld de huur te betalen, of ervoor te zorgen dat het mogelijk blijft om de studie van de kinderen te betalen. Welk doel u ook voor ogen heeft, het is verstandig om de hoogte van de erfrente verzekering goed te berekenen, om na te gaan welk bedrag aan premie u maandelijks opzij dient te zetten om de financiële risico’s af te dekken.

Aanvulling op het nabestaandenpensioen

De erfrente verzekering vormt voor de meeste mensen een goede aanvulling op het nabestaandenpensioen, dat vaak via een werkgever beschikbaar is. Op het moment dat het gaat om een somber of matig pensioen voor uw nabestaanden, is het interessant om eventueel gebruik te maken van een erfrente verzekering. Ook op het moment dat u veel van baan bent gewisseld en dit zorgt voor een achterstand qua pensioenopbouw kunt u hiermee een belangrijk pensioengat dichten. Heeft u op dit moment extra financiële middelen tot uw beschikking? Dan kunt u er met de erfrente verzekering voor zorgen dat dit ten goede zal komen aan bijvoorbeeld uw partner en kinderen, wanneer zij dat hard nodig hebben nadat u bent te komen overlijden.

Werkt u als ZZP’er? Houd er dan rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor de opbouw van uw pensioen. Er is geen sprake van een werkgever, waardoor er ook geen sprake is van een nabestaandenpensioen vanuit die werkgever. U kunt in plaats daarvan gebruik maken van een erfrente verzekering. Op die manier zorgt u ervoor dat uw partner en kinderen toch voldoende financiële middelen tot hun beschikking hebben, dankzij de periodieke bruto uitkering door de verzekeraar die er plaats zal vinden.

Periodieke uitkering door erfrente verzekering

Houd er rekening mee dat de erfrente verzekering anders in elkaar zit dan bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering. In dit laatste geval kiest u voor een verzekering die uit zal keren op het moment dat u komt te overlijden. U kunt de dekking gebruiken om uw nabestaanden een kapitaal in handen te geven voor de betaling van uw uitvaart, of uw nabestaande de kans te bieden (een deel van) de hypotheek af te lossen. Er is sprake van een eenmalige uitkering, die ervoor zorgt dat het mogelijk is om financieel voor de juiste maatregelen te zorgen.

De erfrente verzekering zit op een andere manier in elkaar en zorgt in plaats daarvan juist voor een periodieke uitkering. Zorgt u met de betaling van uw premie voor een kapitaal van bijvoorbeeld €100.000? Dan zal dit bij een resterende looptijd van 5 jaar zorgen voor een uitkering van €20.000 per jaar, die uw nabestaanden kunnen gebruiken om in hun levensonderhoud te kunnen blijven voorzien. Het is niet mogelijk om het bedrag in één keer uit te laten keren. In plaats daarvan kunnen ze met de erfrente verzekering rekenen op een stabiele uitkering over de komende jaren, binnen de resterende looptijd van de verzekering.

Erfrente verzekering berekenen en online afsluiten

Denkt u er over na om een erfrente verzekering af te sluiten? Maak dan in ieder geval een goed financieel plan en een berekening, om na te gaan waar u risico loopt en waar het van belang is om voor een dekking van het beschikbare inkomen te zorgen. Vervolgens kunt u de verschillende verzekeraars online met elkaar vergelijken, om na te gaan waar u een interessante erfrente verzekering af kunt sluiten. Kijk naar de premie die u betaalt, net als naar de voorwaarden op basis waarvan de verzekeraar uit zal keren op het moment dat u daadwerkelijk vroegtijdig komt te overlijden.