Erfbelastingverzekering

Denkt u na over een erfbelastingverzekering? Dit is een relatief onbekende verzekering, vooral in Nederland. Het is in België een stuk gebruikelijker om deze af te sluiten. U zorgt er met deze verzekering voor dat uw nabestaanden niet ineens te maken krijgen met erfbelasting, op het moment dat u komt te overlijden na het doen van een schenking. Wat dat betreft zorgt u er met de erfbelastingverzekering voor dat uw nabestaanden op een financieel nette manier achter kunt laten.

Om het voordeel van de erfbelastingverzekering te berekenen is het in ieder geval verstandig om na te gaan of er sprake zou zijn van erfbelasting, op het moment dat u binnen enkele jaren komt te overlijden. Ga na hoe hoog deze zouden zijn en van welke voorwaarden met betrekking tot de tijd er sprake is. Vervolgens kunt u besluiten om een erfbelastingverzekering af te sluiten en er daarmee bijvoorbeeld voor te zorgen dat de volledige schenking ten goede zal komen aan de ontvanger. Bepaal zelf of het voor u interessant is om een erfbelastingverzekering af te sluiten en spreek eventueel samen met de ontvanger over de kosten hiervan.

Erfbelasting betalen

Dient de ontvanger van uw erfenis erfbelasting te betalen? Dat hangt af van een aantal verschillende factoren. Allereerst is het bedrag van belang, aangezien u relatief kleine bedragen zonder problemen kunt schenken en er geen sprake zal zijn van belasting. Loopt het bedrag van uw erfenis op? Dan wordt de kans groter dan uw erfgenamen daar belasting over dienen te betalen, die we ook wel kennen als successierechten. Des te hoger het bedrag oploopt, des te hoger ook de belasting die men af dient te dragen en des te kleiner de waarde die over zal blijven.

Bovendien bepaalt uw onderlinge band in hoeverre men erfbelasting dient te betalen. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk om een van uw kinderen wat te schenken en vrij te blijven van deze belasting, ook op het moment dat het gaat om een erfenis. Gaat het om een erfenis die u ten goede laat komen aan iemand die geen familie van u is? Dan is de kans een stuk groter dat hij of zij verplicht is om erfbelasting te betalen. Het is met name in dat geval interessant om te kijken naar een erfbelastingverzekering en er daarmee eventueel voor te zorgen dat de ontvanger vrij blijft van deze vervelende kostenpost.

Tot 3 jaar na schenken overlijden met erfbelastingverzekering

Met name in België maakt men graag gebruik van de erfbelastingverzekering, om te voorkomen dat er na een schenking bij overlijden binnen 3 jaar alsnog erfbelasting betaalt dient te worden. Indien u op bijvoorbeeld 70-jarige leeftijd een handgift of een bankgift doet, is deze niet zomaar vrij van erfbelasting. De overheid houdt de schenking als het ware 3 jaar in het achterhoofd, om te voorkomen dat u uw kapitaal net voor uw overlijden weggeeft en u op die manier de erfbelasting ontloopt.

Komt u binnen een periode van 3 jaar na het doen van de gift te overlijden? Dan behandelt de overheid deze gift als een deel van de erfenis, waardoor er ook sprake kan zijn van erfbelasting. Het is wat dat betreft interessant om een erfbelastingverzekering af te sluiten. U kunt er daarmee voor zorgen dat het voor uw nabestaanden niet nodig is om alsnog erfbelasting te betalen. In plaats daarvan betaalt u bij het afsluiten van de erfbelastingverzekering een bepaalde premie. De verzekeraar neemt vervolgens het risico op het overlijden binnen 3 jaar op zich en zal de successierechten betalen indien daar uiteindelijk toch sprake van blijkt te zijn.

Erfbelastingverzekering afsluiten

Denkt u er over na om een erfbelastingverzekering af te sluiten, of bent u benieuwd naar het voordeel dat u kunt behalen? Op het moment dat de erfbelasting zoals in België minimaal 3% van het geschonken bedrag bedraagt kan dit tot een aanzienlijke kostenpost leiden. Een gift van €30.000 betekent dan bijvoorbeeld €900 aan kosten. Het is mogelijk om deze kosten flink te drukken, door gebruik te maken van een erfbelastingverzekering. U betaalt hiervoor over het algemeen een premie van 1 – 1,5%, afhankelijk van de verzekeraar die u kiest. Qua voorwaarden valt er doorgaans weinig te vergelijken, aangezien het altijd gaat om een verzekering voor een periode van 3 jaar en u kunt rekenen op een maximale dekking van de successierechten.

Op het moment dat u voor de gift van €30.000 een erfbelastingverzekering af zou sluiten betaalt u daarvoor een bedrag van €300 – €450. Dit betekent dat u een besparing van €450 – €600 kunt realiseren voor de ontvanger van de gift, mits u binnen een periode van 3 jaar komt te overlijden. U zorgt er met de erfbelastingverzekering voor dat uw nabestaanden op dat moment niet ineens te maken krijgen met een betaling van erfbelasting, waar zij geen rekening mee hadden gehouden.

Voordeel van een erfbelastingverzekering

Uiteraard brengt de erfbelastingverzekering een voordeel met zich mee, op het moment dat u binnen 3 jaar na het doen van de gift komt te overlijden. U zorgt er dan voor dat de verzekeraar een groot deel van de kosten zal betalen, waardoor uw nabestaanden daar in ieder geval niet mee te maken krijgen. Houd er aan de andere kant rekening mee dat het in het geval van een erfbelastingverzekering slechts gaat om een tijdelijke verzekering, die 3 jaar zal lopen. Daarna is het niet langer nodig om gebruik te maken van de dekking, waardoor daar ook geen sprake meer van zal zijn.

Het is mogelijk om de premie voor de erfbelastingverzekering te delen met de ontvanger van de gift, bijvoorbeeld om er samen voor te zorgen dat u geen belasting hoeft te betalen over het kapitaal dat u uitdeelt. Wilt u er zelf voor zorgen dat uw nabestaanden daar ook na uw overlijden niet ineens mee te maken krijgen? Dan kunt u besluiten om de erfbelastingverzekering zelf af te sluiten en er daarmee voor te zorgen dat u een ieder financieel op een nette manier achter kunt laten.