Direct ingaande lijfrente

Wilt u een direct ingaande lijfrente aankopen? Dan is het verstandig om rekening te houden met een aantal overwegingen. Bepaal aan de hand daarvan of u gebruik wilt maken van een oudedagslijfrente, hoe lang u deze door wilt laten lopen en of u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van de huidige rente, of dat u wilt speculeren op een rente die op zal lopen. Het zijn belangrijke overwegingen, waarmee u ervoor kunt zorgen dat de totale waarde van de uitkeringen uit de direct ingaande lijfrente behoorlijk op kan lopen. Het is wat dat betreft de moeite waard om u hier goed over te laten informeren, of u er goed in te verdiepen.

U kunt er met een direct ingaande lijfrente voor zorgen dat u vanaf het moment van aankopen kunt rekenen op een periodieke uitkering, bijvoorbeeld ter aanvulling van uw AOW-uitkering en het pensioen dat u ontvangt. Op die manier heeft u de beschikking over voldoende financiële middelen, op basis van de premie zoals u die tijdens uw werkzame leven heeft ingelegd in de lijfrentepolis.

Type lijfrentevorm

Het is met het oog op de direct ingaande lijfrente allereerst van belang om een keuze te maken voor een bepaald type lijfrentevorm. Het is gebruikelijk om gebruik te maken van de oudedagslijfrente, aangezien dit het best te vergelijken valt met het pensioen dat we allemaal kennen. U ontvangt op basis van de direct ingaande lijfrente een uitkering voor een bepaald aantal jaren, of tot op het moment dat u komt te overlijden. Houd er echter rekening mee dat er ook alternatieven bestaan ten opzichte van de oudedagslijfrente, aangezien u de direct ingaande lijfrente bijvoorbeeld kunt gebruiken om een aantal jaren tot aan het bereiken van de AOW-leeftijd te bereiken.

Bereikt u op basis van de nieuwe voorwaarden van de Belastingdienst bijvoorbeeld pas na uw 65ste de AOW-leeftijd? Dan kunt u met een direct ingaande lijfrente gebruik maken van een overbruggingslijfrente. U krijgt dit bedrag uitgekeerd vanaf het moment dat u 65 bent, tot aan het moment dat u de AOW-leeftijd ontvangt. Dit betekent dat u al eerder op wat extra inkomen kunt rekenen, op basis van de inleg in een lijfrente die u deed voordat de nieuwe regels van kracht werden per 1 januari 2013.

Looptijd van de direct ingaande lijfrente

Het is bij het aankopen van een direct ingaande lijfrente daarnaast verstandig om rekening te houden met de minimale looptijd die de verschillende verzekeraars hanteren, net als de voorwaarden met het oog op de sterftekans. Over het algemeen dient u bij een direct ingaande lijfrente een sterftekans te hebben van minimaal 1%. In andere gevallen kunt u dit product niet aankopen. Dit zal in de meeste gevallen geen probleem vormen, zeker niet wanneer u al wat ouder bent en u de direct ingaande lijfrente wilt gebruiken als een vorm van pensioen.

Houd er rekening mee dat de minimale looptijd van de direct ingaande lijfrente per verzekeraar kan verschillen. Zij gebruiken hiervoor een eigen berekeningsmethode, waardoor de minimale looptijd niet overal hetzelfde zal zijn en het verstandig is om de verzekeraars met elkaar te vergelijken. Maak verschillende berekeningen van de direct ingaande lijfrente die u aan kunt kopen en bepaal op die manier welke looptijd het best aansluit bij uw voorkeuren en financiële situatie. U kunt op die manier een direct ingaande lijfrente aankopen die zorgt voor de periodieke uitkeringen waar u behoefte aan heeft en waarmee u ervoor zorgt dat u voldoende financiële middelen achter de hand heeft.

Rentestand in de komende jaren

Heeft u op dit moment de mogelijkheid om een direct ingaande lijfrente aan te kopen? Houd er dan rekening mee dat de rente op dit moment zeer laag staat. Dit is van invloed op het totale bedrag aan periodieke uitkeringen dat u kunt ontvangen, waardoor het de moeite waard is om eventueel een deel van het kapitaal uitgesteld uit te laten keren, op het moment dat de rente weer wat hoger staat. U kunt in dat geval gebruik maken van een knipconstructie en slechts een beperkt deel van de lijfrente benutten.

Op het moment dat u een direct ingaande lijfrente aankoopt zal de verzekeraar het kapitaal van u overnemen en dit als het ware voor u apart zetten. De verzekeraar gebruikt dit bedrag om te beleggen en kan u een gegarandeerd bedrag aanbieden, of hiermee speculeren. Onafhankelijk van de keuze die u maakt zal er sprake zijn van een bepaald rendement over het kapitaal. Kiest u voor veel zekerheid? Dan zal de lage rente van dit moment ervoor zorgen dat de periodieke uitkering op basis van de direct ingaande lijfrente wat tegen zal vallen. Indien u nog even wacht met de uitkering of u de knipconstructie kiest kunt u speculeren op een hogere rente en een hogere uitkering.

Levenslange of kortlopende direct ingaande lijfrente

Zorg er bovendien voor dat u een keuze maakt tussen een direct ingaande lijfrente die de rest van uw leven door zal lopen, of een variant die slechts een aantal jaren loopt. Wilt u de komende 5 jaren gebruik maken van een uitkering en daarna gebruik maken van uw spaargeld? Of wilt u aan de andere kant zeker zijn van een uitkering tot op het moment dat u komt te overlijden? De beide vormen van een direct ingaande lijfrente kennen zo hun voor- en nadelen, waardoor het verstandig is om deze goed met elkaar te vergelijken.

Gegarandeerd bedrag

U kunt bij verschillende verzekeraars gebruik maken van een gegarandeerd bedrag, op het moment dat u een direct ingaande lijfrente aankoopt. Houd er rekening mee dat het gemiddeld rendement dan over het algemeen lager uit zal vallen dan bij een product waarbij de verzekeraar zal speculeren met uw kapitaal. Aan de andere kant loopt u met een garantie voor het bedrag geen risico op eventuele dalingen. Heeft u het geld niet direct nodig en is het vooral een extraatje? Dan kunt u besluiten te laten beleggen met uw direct ingaande lijfrente, waardoor u eventueel kunt rekenen op een hoger rendement en een hogere uitkering.