Direct ingaand pensioen

Heeft u tijdens uw werkzame leven premie ingelegd voor een lijfrente en heeft u de einddatum bereikt? Dan wordt het tijd om een pensioen aan te kopen. U kunt dan kiezen voor een direct ingaand pensioen. U koopt daarmee als het ware een inkomen voor de komende jaren, eventueel tot aan uw overlijden. Het direct ingaand pensioen gaat, zoals de naam al aangeeft, direct in. U kunt er aan de andere kant ook voor kiezen de uitkeringen nog even uit te stellen, bijvoorbeeld wanneer u het geld nu nog niet nodig heeft.

Het direct ingaand pensioen kunt u aankopen met het kapitaal dat u door de jaren heen heeft opgebouwd. U kunt aan de andere kant ook een dergelijk pensioen aankopen op het moment dat u een ontslagvergoeding heeft ontvangen, of u op een andere manier ineens een groot kapitaal tot uw beschikking heeft. Wat dat betreft heeft u verschillende mogelijkheden om kapitaal op te bouwen en daar vervolgens een pensioen mee aan te kopen. Het is van belang om u te realiseren dat u ook binnen het direct ingaand pensioen een aantal verschillende mogelijkheden heeft.

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om het pensioen tot aan uw overlijden door te laten lopen, maar u heeft aan de andere kant ook de mogelijkheid om dit slechts tijdelijk te doen. U kunt dan bijvoorbeeld gebruik maken van een pensioen dat 5 – 10 jaar een bedrag uit zal keren. Houd er rekening mee dat u in de beide gevallen aan de fiscale regels van de Belastingdienst dient te voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de periodieke uitkeringen. In het geval van een direct ingaand pensioen met een tijdelijke aard betekent dit bijvoorbeeld een looptijd van minimaal 5 jaar en een maximale uitkering binnen de limiet.

Pensioen aankopen

U kunt uw direct ingaand pensioen aankopen met het kapitaal dat u heeft opgebouwd door premie in te leggen, of door zelf te sparen via een bankspaarproduct. In het eerste geval is er sprake van een overeenkomst bij een verzekeraar. U legt iedere maand (of met een andere frequentie) een premie in, die de verzekeraar gebruikt om tot een bepaald (eventueel gegarandeerd) kapitaal te komen. In het geval van banksparen legt u zelf bedragen in op een geblokkeerde rekening, waar u doorgaans een relatief hoge rente over ontvangt.

Vervolgens kunt u een direct ingaand pensioen aankopen, door het kapitaal te benutten. Houd er rekening mee dat het niet verplicht is om het pensioen aan te kopen bij de instelling waar u het kapitaal heeft opgebouwd. Het is wat dat betreft mogelijk om het kapitaal bij de ene verzekeraar op te bouwen, om bij een andere verzekeraar daadwerkelijk gebruik te gaan maken van uw pensioen. Dit heeft te maken met het feit dat het in principe gaat om twee producten die los staan van elkaar. U gebruikt ze weliswaar allebei met het doel om later voldoende geld achter de hand te hebben, maar ze hebben verder niets met elkaar te maken.

Doel van het direct ingaand pensioen

Het is uiteraard verstandig om vooraf goed na te denken over het doel van het direct ingaand pensioen of de andere vorm van uitkeringen waar u naartoe wilt werken. Wilt u de lijfrente uitkering bijvoorbeeld gebruiken voor een overbruggingslijfrente? U kunt dit doen op het moment dat u enkele jaren geleden al premie inlegde, maar u sinds die tijd heeft ontdekt dat u niet op uw 65ste met pensioen mag. Daarnaast is het verstandig om na te denken over het verschil tussen een levenslange of een tijdelijke uitkering. Een levenslange uitkering kan bij lang leven voordelig uitpakken, terwijl een korte tijdelijke uitkering in het geval van een korter leven aantrekkelijker is. Het valt voor niemand precies in te schatten hoe lang u nog zal leven, maar het is desalniettemin om hier rekening mee te houden op het moment dat u een direct ingaand pensioen wilt aankopen.

Vervolgens is het verstandig om na te gaan of u een direct ingaand pensioen wilt aankopen, of dat het op dit moment wellicht beter is om nog even te wachten. Hoe zal de rente zich de komende tijd ontwikkelen? Op het moment dat u een direct ingaand pensioen aanvraagt zal de verzekeraar van de levensverzekering of bank bepalen hoe de rente nu staat en wat het kapitaal u per jaar aan uitkering op zal gaan leveren. Indien de rente verder oploopt is de kans groot dat dit een hogere uitkering per jaar op zal leveren en u meer profijt heeft van uw direct ingaand pensioen. Het is wat dat betreft niet altijd de beste keuze om er bij het bereiken van de AOW-leeftijd voor te kiezen het pensioen direct in te laten gaan, zeker niet wanneer u nog voldoende geld achter de hand heeft, of u een andere bron van inkomsten heeft.

Ten derde is het verstandig om goed na te denken over een constante, een oplopende of een aflopende uitkering, afhankelijk van de hoeveelheid inkomen die u de komende jaren wenst. Wilt u de lijfrente-uitkering van het direct ingaand pensioen op 1 of 2 levens afsluiten en wilt u bijvoorbeeld gebruik maken van een contraverzekering binnen de polis? Het zijn stuk voor stuk belangrijke overwegingen, waarmee u ervoor kunt zorgen dat u een goed direct ingaand pensioen aan kunt kopen.

Verschillende verzekeraars vergelijken voor levensverzekering

Het is bij het aankopen van een direct ingaand pensioen in ieder geval verstandig om de verschillende beschikbare verzekeraars van de levensverzekering goed met elkaar te vergelijken. Wie kan u een goede aanbieding doen met het oog op de uitkering en waar voelt u zich het meest prettig na een eerste kennismaking? Kies voor een bank of verzekeraar die u al kent, of laat u aan de andere kant ook informeren door partijen waar u tot nu toe nog geen ervaring mee had op dit gebied. Een direct ingaand pensioen koopt u doorgaans slechts één keer aan, waardoor het van belang is om u hier goed over te laten adviseren en uiteindelijk de juiste beslissing te nemen.