Dalende overlijdensrisicoverzekering

Denkt u er over om een dalende overlijdensrisicoverzekering? U kiest dan voor een verzekering waarvan het verzekerde bedrag steeds een beetje verder af zal nemen. Hier staat aan de andere kant tegenover dat u steeds minder premie gaat betalen. Wat dat betreft is het interessant om de dalende overlijdensrisicoverzekering in ieder geval te vergelijken met bijvoorbeeld de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. Ga vervolgens uit van de ontwikkeling van de (hypotheek)schuld die u ermee af wilt dekken, om na te gaan welke verzekering het best bij uw situatie past.

Bekijk bovendien de verschillende varianten van de dalende overlijdensrisicoverzekering, om na te gaan welke het best aansluit bij de manier waarop de schuld die u af wilt dekken zich ontwikkelt. Wilt u gebruik maken van een overlijdensrisicoverzekering om uw nabestaanden een inkomen te verschaffen of voor de studie van uw kinderen te zorgen? Dan is het wellicht verstandiger om goed te kijken naar de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. U kiest in dat geval voor een vaststaand kapitaal, waardoor u er vanuit kunt gaan dat de verzekeraar dat uit zal keren in het geval van overlijden.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Binnen de dalende overlijdensrisicoverzekeringen kunt u gebruik maken van verschillende varianten. Een van de varianten is de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Dit is de meest eenvoudig uit te leggen variant. Het gaat om een verzekering waarvan de verzekerde waarde ieder jaar met een bepaald bedrag af zal nemen. Stel dat u een dalende overlijdensrisicoverzekering voor een bedrag van €100.000 en u dat doet voor een looptijd van 20 jaar. Dan zal er ieder jaar €5.000 van de dekking af gaan, om uiteindelijk na 20 jaar op een waarde van €0 uit te kunnen komen.

Uiteraard is het mogelijk om het verzekerde bedrag van de dalende overlijdensrisicoverzekering iedere maand terug te laten lopen, waardoor de stappen minder groot zijn. Het verzekerde bedrag gaat iedere maand een beetje omlaag, maar dit zorgt er aan de andere kant ook voor dat de te betalen premie iedere maand een beetje af zal nemen. Op die manier zorgt u er met de dalende overlijdensrisicoverzekering voor dat de kosten afnemen en u de premie kunt beperken op het moment dat ook de schuld aan de andere kant afneemt. Kies voor een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering op het moment dat ook de (hypotheek)schuld lineair afneemt.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Het is tegenwoordig daarnaast gebruikelijk om gebruik te maken van een annuïtair dalende hypotheek of andere schuld. Dit betekent dat u een vaste bruto maandlast betaalt, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing. Naarmate de looptijd vordert gaat u steeds minder rente en meer aflossing betalen, waardoor de schuld sneller terug zal gaan lopen. U kunt daar op inspelen met een dalende overlijdensrisicoverzekering, door voor de annuïtaire variant te kiezen. Het verzekerde bedrag zal tijdens de eerste jaren nog rustig teruglopen, om daarna een versnelling in te zetten en sneller af te bouwen naar een uiteindelijke waarde van €0. Zo ziet u dus dat er met de overlijdensrisicoverzekering als levensverzekering veel te doen valt omwille de premie en om deze voor u een gunstig verloop te laten kennen.

Het voordeel van de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is dat u deze uitstekend kunt combineren met een dergelijke (hypotheek)schuld. U zorgt er met deze dalende overlijdensrisicoverzekering voor dat het uit te keren bedrag past bij de schuld die er op dat moment nog open staat. U betaalt op die manier slechts voor het bedrag dat u nodig heeft om (een deel van) de hypotheekschuld af te lossen, op het moment dat u komt te overlijden. Dankzij de dalende overlijdensrisicoverzekering betaalt u een meer scherpe premie dan wanneer u gebruik zou maken van een gelijkblijvende verzekering.

Voordeel van een dalende overlijdensrisicoverzekering

Het grote voordeel van de dalende overlijdensrisicoverzekering is de lagere premie die u betaalt, als het gevolg van de lagere dekking waar in de laatste jaren sprake van is. Deze lagere premie geldt ook al tijdens het moment dat de schuld nog volledig in tact is. Dit heeft te maken met het feit dat het risico op overlijden tijdens uw leven steeds groter wordt, naarmate de jaren beginnen te tellen. Koopt u een woning wanneer u 32 bent? Dan is het risico op overlijden nog klein, waardoor u zelfs voor de dekking van de volledige hypotheekschuld een scherpe premie betaalt met een dalende overlijdensrisicoverzekering.

Naarmate u ouder wordt begint het risico op te lopen, waardoor de premie normaal gesproken op zou lopen, of de verzekeraar vanaf het begin een hoger gemiddelde had moeten rekenen. In het geval van een dalende overlijdensrisicoverzekering heeft u daar echter geen last van. Het risico op overlijden loopt op, maar tegen de tijd dat u 52 of ouder bent heeft u een groot deel van de schuld afbetaald en kunt u dus ook uit de voeten met een lagere dekking door de dalende overlijdensrisicoverzekering. Dit betekent dat de lagere dekking en het hogere risico elkaar compenseren, waardoor u een scherpe premie blijft betalen.

Nadeel van een dalende overlijdensrisicoverzekering

Kent de dalende overlijdensrisicoverzekering ook een nadeel? Ja, u kunt aan het eind van de looptijd rekenen op slechts een beperkte uitkering. Dit maakt de verzekering bijvoorbeeld minder geschikt om het inkomen van uw nabestaanden aan te vullen, indien u vroegtijdig komt te overlijden. In dat geval is er op latere leeftijd slechts een beperkt bedrag beschikbaar voor uw nabestaanden, waardoor het verstandiger is om bijvoorbeeld gebruik te maken van een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering als levensverzekering zijnde.

Het is wat dat betreft de moeite waard om de dalende overlijdensrisicoverzekering te vergelijken met de andere vormen die er beschikbaar zijn. Zorg er op die manier voor dat u de dekking van de verzekering goed af kunt stemmen op het bedrag dat u uit wilt laten keren, of het bedrag dat u nodig heeft om ervoor te zorgen dat de openstaande schuld tot een minimum beperkt zal blijven.

Uiteraard kunt u de dalende overlijdensrisicoverzekering gewoon online afsluiten. Kies de verzekeraar waar u gebruik van wenst te maken en geef aan welk bedrag u wilt verzekeren. Op die manier kan de verzekeraar de premie van de dalende overlijdensrisicoverzekering voor u berekenen en heeft u de mogelijkheid om de dekking voor de volledige looptijd aan te gaan.