Contraverzekering

header contraverzekering

Als u een lijfrenteverzekering afsluit en komt te overlijden, wordt het kapitaal doorgaans niet uitbetaald aan uw nabestaanden. De verzekeraar mag het kapitaal dan houden. Wilt u voorkomen dat het kapitaal voor de verzekeraar is op het moment dat u komt te overlijden? Dan kan u een contraverzekering afsluiten. Wat is een contraverzekering en hoe werkt deze?

Wat is een contraverzekering?

Een contraverzekering is een aparte verzekering die u kan afsluiten om te voorkomen dat het kapitaal dat u heeft opgebouwd met een lijfrenteverzekering in handen van de verzekeraar komt wanneer u komt te overlijden. In de meeste gevallen is het opgebouwde geldbedrag namelijk voor de verzekeraar wanneer u gedurende de looptijd van de verzekering overlijdt. Met een contraverzekering dekt u dit risico af en zorgt u ervoor dat de lijfrente ook na overlijden binnen de familie terechtkomt.

De contraverzekering heeft een aantal belangrijke kenmerken:

  • U betaalt een eenmalige koopsom/premie aan de verzekeraar
  • De hoogte van de koopsom/premie is gebaseerd op meerdere factoren
  • De contraverzekering moet worden gekoppeld aan de lijfrenteverzekering
  • Het opgebouwde kapitaal wordt uitgekeerd aan uw partner en/of kinderen

Hoe sluit u een contraverzekering af?

U kan alleen een contraverzekering afsluiten als u een direct ingaande lijfrenteverzekering heeft waarbij dit mogelijk is. Het is niet mogelijk om de contraverzekering los af te sluiten of samen te voegen met lijfrenteproducten die geen direct ingaande lijfrente hebben.

Heeft u een geschikte levensverzekering? Dan moet voor de contraverzekering een aparte polis afgesloten worden. Deze polis dient te worden gekoppeld aan de polis van uw lijfrenteverzekering. U betaalt dan twee aparte premies, terwijl de verzekeringen aan elkaar zijn gekoppeld. Wanneer u komt te overlijden, is het hierdoor voor de verzekeraar en nabestaanden duidelijk welk bedrag dient te worden uitgekeerd.

U dient in de polis vast te laten stellen naar wie het resterende kapitaal moet gaan wanneer u bent overleden. Dit kan uw partner zijn, maar ook uw kinderen. Wanneer u vroegtijdig overlijdt, komt de begunstigde dan in het bezit van het opgebouwde extra kapitaal.

Nog geen Overlijdensrisicoverzekering?

Bied financiële bescherming aan uw nabestaanden in het geval van overlijden. Vergelijk en sluit af.

Contraverzekering op één of twee levens

De contraverzekering kan op twee manieren worden afgesloten:

  • Contraverzekering op één leven
  • Contraverzekering op twee levens

Als u de contraverzekering op één leven afsluit, gaat het om een dalende overlijdensrisicoverzekering met een aanvangskapitaal ter grootte van de koopsom. Dit betekent dat het risico de komende jaren zal afnemen, aangezien de einddatum van de looptijd dichterbij komt en er uitkeringen plaats zullen vinden, waardoor het uit te keren kapitaal kleiner wordt. De premie die u voor de dalende risicoverzekering betaalt, is de gehele looptijd gelijk. Het verzekerde kapitaal start met de koopsom, het bedrag dat u met de premies voor uw lijfrente bij elkaar had ‘gespaard’.

Bij het afsluiten op twee levens is er sprake van een dalende overlijdensrisicoverzekering. Het uit te keren kapitaal wordt steeds een beetje kleiner naarmate er uitkeringen aan u zijn gedaan. De contraverzekering keert uit op het moment dat de langstlevende komt te overlijden. U kan deze variant gebruiken om het beschikbare kapitaal voor u en uw partner bij overlijden van u beiden over te laten gaan op de kinderen.

Premie of koopsom

Als u een contraverzekering afsluit, betaalt u daarvoor een premie bovenop de premie die u betaalt voor de lijfrenteverzekering die u al heeft. U kan de contraverzekering betalen door maandelijks, per kwartaal of jaarlijks premie te betalen. Daarnaast is het mogelijk om dit te doen door middel van een koopsom. U betaalt dan een eenmalig bedrag om ervoor te zorgen dat het eventueel restkapitaal uitgekeerd wordt aan uw nabestaanden. Dit wordt ook wel een koopsompolis genoemd.

Successierechten voorkomen

Wanneer u komt te overlijden en uw nabestaanden de lijfrente krijgen uitgekeerd, moeten zij hierover succesrechten/erfbelasting betalen. Om te voorkomen dat dit het geval is, moet u uw partner of kinderen de premie laten betalen. Degene voor wie het kapitaal is bedoeld, dient dit te doen. Omdat deze persoon dan de betaler van de premie is, heeft hij of zij recht op de uitkering en is er geen sprake van een erfenis. De nabestaande ontvangt dan het volledige kapitaal en hoeft geen successierechten te betalen.

Lijfrente bij een bank

Bouwt u lijfrente op bij de bank? Dan is het niet nodig om een contraverzekering af te sluiten. In dat geval bouwt u namelijk daadwerkelijk zelf kapitaal op en is er niet alleen maar sprake van het recht op uitkeringen. Wanneer u komt te overlijden, komt uw kapitaal daarom automatisch ten goede aan uw nabestaanden of erfgenamen. Het kan zijn dat zij hier erfbelasting over moeten betalen.

Veelgestelde vragen

Wat is een contraverzekering?

Een contraverzekering is een aparte verzekering die u kan afsluiten bij een direct ingaande lijfrenteverzekering. Hiermee zorgt u ervoor dat het opgebouwde kapitaal aan uw nabestaanden wordt uitgekeerd indien u vroeg komt te overlijden. Als u deze verzekering niet afsluit, kan de verzekeraar het opgebouwde bedrag houden en gaat het geld aan hen verloren.

Kan er ook specifiek voor nabestaanden kapitaal worden opgebouwd?

Ja, dat kan door een lijfrenteverzekering af te sluiten en voor nabestaandenlijfrente te gaan. U bouwt hiermee een bedrag op dat specifiek is bedoeld ter aanvulling van het inkomen van uw nabestaanden. Wanneer u komt te overlijden, krijgen zij dit bedrag uitgekeerd. Voor deze verzekeringsvorm hoeft u geen contraverzekering af te sluiten, omdat het geld dus al bedoeld is voor uw nabestaanden. Het opgebouwde kapitaal gaat dus niet zomaar verloren.

Wat kost een contraverzekering?

Voor de contra verzekering betaalt u een extra premie bovenop de premie die u al betaalt voor uw lijfrenteverzekering. De exacte hoogte van de premie is afhankelijk van meerdere factoren en verschilt per verzekeraar. Om te berekenen wat u exact zal moeten betalen bovenop de kosten voor uw lijfrenteverzekering, kan u contact opnemen met uw verzekeraar. Deze kan u meer informatie geven voor uw persoonlijke situatie.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

  • Belastingdienst
  • AFM
  • Websites van Verzekeraars