Contraverzekering

De contraverzekering maakt het mogelijk om de uitkering van een lijfrente dusdanig af te dekken, dat deze ook na overlijden binnen de familie terecht zal komen. Op het moment dat u een lijfrente afsluit bij een verzekeringsmaatschappij en u komt te overlijden is er normaal gesproken geen sprake van een uitkering. In dat geval vervalt het kapitaal aan de verzekeraar, waardoor ook nabestaanden hier niet zomaar mer aanspraak op kunnen maken. Dat heeft te maken met het feit dat u niet daadwerkelijk een eigen kapitaal opbouwt, maar de verzekeraar u het recht op de uitkering van dit kapitaal ‘geeft’. Op het moment dat u komt te overlijden gaat dat recht niet zomaar over op uw nabestaanden, waardoor het in veel gevallen verstandig is om gebruik te maken van een contraverzekering.

De contraverzekering is een aparte verzekering, die u af kunt sluiten om te voorkomen dat het kapitaal voor de verzekeraar is op het moment dat u komt te overlijden. Het valt inderdaad niet of nauwelijks in te schatten wanneer dit het geval zal zijn. Is er sprake van een aanzienlijk kapitaal en wilt u er zeker van zijn dat dit ten goede komt aan uw nabestaanden indien u daar zelf onverhoopt geen gebruik van kunt maken? Kies dan voor de contraverzekering. U betaalt een beperkte extra premie aan de verzekeraar, op basis van een losstaande verzekering. De contraverzekering is wat dat betreft geen onderdeel van de lijfrente, maar vormt daadwerkelijk een aparte verzekering. Het is wel van belang om de contraverzekering te koppelen aan de lijfrente, aangezien u er op die manier voor zorgt dat het duidelijk is welk kapitaal er voor de nabestaanden behouden dient te blijven na uw overlijden.

Kenmerken van de contraverzekering

U kunt een contraverzekering afsluiten voor uw partner, of er daarmee voor zorgen dat de kinderen het recht hebben op de uitkering, op het moment dat u vroegtijdig komt te overlijden. Op het moment dat u gebruik maakt van de contraverzekering hebben uw kinderen of uw partner recht op dit kapitaal, afhankelijk van wie u noemt als de begunstigde van de verzekering. Het is van belang om vooraf het bedrag af te spreken waar uw nabestaanden recht op hebben indien u komt te overlijden. Dit bedrag is in combinatie met enkele andere factoren van belang voor het berekenen van de premie voor de contraverzekering.

U sluit de contraverzekering op een aparte polis af, om deze vervolgens te verbinden met de lijfrente waar het om gaat. Dat zorgt ervoor dat u de premie voor de contraverzekering apart betaalt, maar er wel degelijk sprake is van een koppeling tussen de beide producten. Het is verstandig om de kinderen of uw partner de premie voor de contraverzekering te laten betalen. Op die manier kunt u voorkomen dat zij successierechten dienen te betalen op het moment dat er een uitkering plaatsvindt, waardoor het volledige kapitaal beschikbaar zal komen.

Contraverzekering op een of twee levens

Het is mogelijk om de contraverzekering af te sluiten op één of twee levens, afhankelijk van uw voorkeur. Sluit u de contraverzekering op één leven af? Dan gaat het in uw geval om een dalende risicoverzekering, met een aanvangskapitaal ter grootte van de koopsom. Dat betekent dat het risico de komende jaren af zal nemen, aangezien de einddatum van de looptijd dichterbij komt en er uitkeringen plaats zullen vinden, waardoor het uit te keren kapitaal kleiner wordt. De premie is over de gehele looptijd gelijk, aangezien de verzekeraar daarvoor als het ware een gemiddelde uit zal rekenen dat aansluit bij het gemiddelde risico over de volledige periode. Het verzekerde kapitaal start met de koopsom, het bedrag dat u met de premies voor uw lijfrente bij elkaar had ‘gespaard’.

Het is aan de andere kant ook mogelijk om de contraverzekering op twee levens af te sluiten. In dat geval is er ook sprake van een dalende overlijdensrisicoverzekering, aangezien het uit te keren kapitaal steeds een beetje kleiner wordt, naarmate er uitkeringen aan u zijn gedaan. De contraverzekering zal in dat geval uitkeren op het moment dat de langstlevende komt te overlijden. U kunt deze variant gebruiken om het beschikbare kapitaal voor u en uw partner bij overlijden van uw beiden over te laten gaan op de kinderen.

Lijfrente bij een bank

Maakt u gebruik van een lijfrente bij de bank? Dan is het niet nodig om een contraverzekering af te sluiten. In dat geval bouwt u namelijk daadwerkelijk zelf kapitaal op, er is dan niet alleen maar sprake van het recht op uitkeringen. Dit zorgt ervoor dat het kapitaal automatisch ten goede zal komen aan uw nabestaanden of erfgenamen. Houd er uiteraard rekening mee dat zij eventueel erfbelasting over het bedrag dienen te betalen.

Nabestaandenlijfrente afsluiten

Heeft u een nabestaandenlijfrente afgesloten? Dan wordt het eventuele restkapitaal automatisch aan uw nabestaanden uitgekeerd op het moment dat u komt te overlijden. Ook in dat geval is het dus niet nodig om een contraverzekering af te sluiten. Wat dat betreft kunt u zich de premie hiervan besparen, terwijl u zich aan de andere kant geen zorgen hoeft te maken over de uitkering van uw kapitaal. Dit zal niet zomaar verloren gaan.

Successierechten voorkomen

Wilt u de betaling van successierechten voorkomen, op het moment dat u gebruik maakt van een contraverzekering? Zorg er dan voor dat de kinderen of uw partner de premie betalen, afhankelijk van wie er straks kan rekenen op het kapitaal dat er beschikbaar komt. U zorgt er daarmee voor dat zij als betaler van de premie recht hebben op de uitkering en er geen sprake is van een erfenis.

Koopsom voor een contraverzekering

Uiteraard kunt u de contraverzekering afsluiten door daar maandelijks, per kwartaal of per jaar premie voor te betalen, maar het is daarnaast mogelijk om gebruik te maken van een koopsom. U betaalt dan eenmalig een bedrag, om ervoor te zorgen dat het kapitaal ten goede zal komen aan uw nabestaanden. Wat dat betreft heeft u een behoorlijke vrijheid met betrekking tot de wijze waarop u gebruik wenst te maken van de contraverzekering, om het kapitaal niet verloren te laten gaan.