Articles & Podcast Episodes

Vrijkomende lijfrente en levensverzekering

Wanneer u een lijfrenteverzekering heeft afgesloten, krijgt u uiteindelijk te maken met vrijkomende lijfrente. De uitkering van deze levensverzekering kan u voor verschillende doeleinden en op verschillende manieren gebruiken. Welke mogelijkheden zijn er? Wat is voor de belasting de meest gunstige manier van uitkeren? Wat is een lijfrenteverzekering? Een lijfrenteverzekering is een vorm van levensverzekering, … Read more

Ontslagvergoeding en levensverzekering

Bent u ontslagen en heeft u recht op een ontslagvergoeding? Dan kan u daar op verschillende wijzen gebruiken van maken. Wat kan u met een ontslagvergoeding doen? Op welke manier haalt u er het meeste voordeel uit? Wat is een ontslagvergoeding? Als u onvrijwillig wordt ontslagen, heeft u recht op een transitievergoeding. Dat staat in … Read more

Nabestaanden en levensverzekering

Wilt u uw nabestaanden een extra geldbedrag of inkomen meegeven wanneer u komt te overlijden? Dan kan u een levensverzekering afsluiten. Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen die ten gunste komen van uw nabestaanden, zoals de overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering. Hiermee zorgt u ervoor dat uw nabestaanden niet in financiële problemen komen wanneer u overlijdt en uw … Read more

Hypotheek en levensverzekering

Gaat u een huis kopen met uw partner en vraagt u daarvoor een hypotheek aan? Dan kan het zijn dat de hypotheekverstrekker u verplicht stelt een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten. Een hypotheek en levensverzekering gaan namelijk vaak hand in hand. Met deze verzekering wordt het risico op het niet kunnen aflossen van de hypotheek … Read more

Pensioen en levensverzekering

Het pensioen en een levensverzekering zijn sterk met elkaar verbonden. In Nederland ontvangt iedereen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd een AOW-uitkering. Daarnaast bouwen veel mensen collectief pensioen op via hun werkgever. De werkgever kan dit bij een verzekeraar onderbrengen. Bij elkaar opgeteld kan u echter een pensioengat hebben. Dan heeft u te weinig inkomen en moet … Read more