Begrafenisverzekering

Wilt u gebruik maken van een begrafenisverzekering? Het is verstandig om u goed te verdiepen in de verschillende varianten, of zelfs na te denken over de mogelijkheid om zelf voor uw uitvaart te sparen. Op het moment dat u gebruik maakt van een begrafenisverzekering betaalt u maandelijks of per kwartaal een bepaalde premie. De verzekeraar int de premie en gebruikt dit om een kapitaal op te bouwen. U kunt dat kapitaal uit laten keren, of gebruik maken van een natura begrafenisverzekering. In dat geval betaalt de verzekeraar de kosten van de uitvaart direct aan de uitvaartverzorger.

Welke variant van de begrafenisverzekering u ook kiest, u zorgt er daarmee in ieder geval voor dat uw nabestaanden niet op hoeven te draaien voor de kosten van uw uitvaart. Heeft u geen begrafenisverzekering en ook geen speciale bankspaarrekening geopend? Dan dienen uw nabestaanden de kosten van uw uitvaart te betalen, eventueel door gebruik te maken van de erfenis die er aanwezig is. Indien u dit wilt voorkomen en u graag zelf voor de betaling van de kosten zorgt is het verstandig om gebruik te maken van een begrafenisverzekering, waarmee u de premie tijdens uw leven betaalt. Op de hoofdpagina van Levensverzekering.net vindt u diverse mogelijkheden om tot een goede verzekering te komen.

Natura begrafenisverzekering

U kunt allereerst gebruik maken van de natura begrafenisverzekering. Dit is de meest gekozen begrafenisverzekering, aangezien het een variant vormt die zo min mogelijk omkijken met zich meebrengt. U betaalt een premie aan de verzekeraar, die ervoor zorgt dat u kunt rekenen op een waardige uitvaart. Uw nabestaanden hoeven zich hier nauwelijks mee bezig te houden, waardoor ze zich kunnen richten op de emotionele verwerking. U betaalt premie voor de natura begrafenisverzekering, een premie die de verzekeraar gebruikt om een kapitaal op te bouwen en de kosten voor uw uitvaart direct aan de uitvaartverzorger te betalen.

Houd er rekening mee dat u de natura begrafenisverzekering in principe volledig zelf samen kunt stellen. Wilt u gebruik kunnen maken van een meer luxe kist, of wilt u het aantal volgauto’s vergroten? Het is verstandig om dit al zo vroeg mogelijk door te geven. U zorgt er daarmee voor dat de premie slechts enigszins op zal lopen, terwijl u aan de andere kant kunt rekenen op de waardige uitvaart die u wenst. Het voelt wellicht vreemd om er al op jonge leeftijd over na te denken, maar u zorgt er daarmee voor dat u kunt rekenen op een voordelige natura begrafenisverzekering.

Kapitaal begrafenisverzekering

U kunt als alternatief gebruik maken van een kapitaal begrafenisverzekering. In dat geval betaalt u premie aan de verzekeraar, maar zal deze niet zorgen voor de betaling van de daadwerkelijke uitvaart. In plaats daarvan heeft u de mogelijkheid om een bepaald bedrag te verzekeren, dat uw nabestaanden kunnen gebruiken om de kosten van de uitvaart te betalen. Afhankelijk van de premie die u betaalt aan de verzekeraar heeft deze de mogelijkheid om een kapitaal op te bouwen. Zodra u komt te overlijden komt het kapitaal beschikbaar en hebben uw nabestaanden hiermee de mogelijkheid om een waardige uitvaart te organiseren bij een uitvaartondernemer naar keuze en de kosten worden hierbij dus gedekt door uw uitvaartverzekering, als u er in elk geval voor heeft gekozen om voldoende kapitaal te verzekeren. Wanneer u een goedkope uitvaartverzekering op het oog heeft is het dan ook belangrijk om te beseffen dat hierbij mogelijk niet het hoogste kapitaal verzekerd is en dat ligt de beslissing dus bij uzelf om te kijken in hoeverre dit voldoende voor uw uitvaart zou kunnen zijn.

U kunt zelf bepalen voor welk bedrag u de kapitaal begrafenisverzekering af wenst te sluiten. Houd in ieder geval rekening met bijvoorbeeld de inflatie, die ervoor zal zorgen dat de kosten voor een uitvaart op zullen lopen. Bereken de kosten van een uitvaart op dit moment en ga uit van een inflatie van 1,5% per jaar om de kosten over bijvoorbeeld 20, 30 of zelfs 40 jaar te berekenen. Sluit de kapitaal begrafenisverzekering af voor een voldoende hoog bedrag, zodat uw nabestaanden voldoende middelen in handen krijgen om op een mooie manier afscheid te nemen.

Koopsom begrafenisverzekering

De koopsom begrafenisverzekering kan zowel een natura- als een kapitaalvorm aannemen, aangezien het er hierbij vooral om gaat op welke manier u de inleg doet. Normaal gesproken betaalt u iedere maand een bepaalde premie voor de begrafenisverzekering, of rekent u deze per kwartaal af. Krijgt u een gouden handdruk na ontslag, of komt er op een andere manier een mooi bedrag vrij dat u niet direct nodig heeft? Dan kunt u dit bedrag gebruiken voor een koopsom begrafenisverzekering, waarmee u er in één keer voor zorgt dat er voldoende kapitaal beschikbaar is om over een aantal jaren uw uitvaart te organiseren.

Houd er rekening mee dat u de koopsom begrafenisverzekering kunt gebruiken op het moment dat u nog geen dekking heeft lopen en u toch wilt zorgen voor een goede verzekering. U legt een groot bedrag in, dat de komende jaren verder zal renderen en zal groeien. Des te ouder u bent, des te kleiner het rendement nog zal zijn en des te groter het bedrag dat u in dient te leggen voor een verzekering. Het is wat dat betreft interessant om ook de koopsom begrafenisverzekering al op jonge leeftijd af te sluiten, ook al voelt het dan nog vreemd om hier over na te denken.

Begrafenisverzekering voor kinderen

De begrafenisverzekering voor kinderen zit anders in elkaar dan die voor volwassenen. Voor de begrafenisverzekering geldt een leeftijdsgrens van 25 jaar. Tot die tijd komen we over het algemeen niet zomaar te overlijden, waardoor het dan nog niet gebruikelijk is om een reguliere begrafenisverzekering af te sluiten. Bij veel van de verzekeraars kunt u kinderen gratis meeverzekeren, of zorgt u er met een paar euro per maand of kwartaal voor dat ook zij goed verzekerd zijn en u de kosten voor een uitvaart niet zelf hoeft te betalen.

De begrafenisverzekering voor kinderen is over het algemeen een schadeverzekering. Dit betekent dat u een kleine premie betaalt, die de verzekeraar van alle verzekerden verzamelt om in enkele gevallen een uitvaart te moeten verzorgen. Na onze 25ste dienen we een reguliere begrafenisverzekering af te sluiten. Vanaf dat moment gaat het om een spaarverzekering, aangezien we uiteindelijk allemaal een keer komen te overlijden. De verzekeraar zal vroeg of laat uit moeten keren. Dit betekent onder andere dat de premie voor de begrafenisverzekering wat op zal lopen, aangezien u hier uiteindelijk vanzelf een keer gebruik van zal maken en de verzekeraar de geïnde premies uit zal keren aan de uitvaartverzorger of uw nabestaanden, afhankelijk van het type begrafenisverzekering waar u gebruik van maakt.