Premiesplitsing overlijdensrisicoverzekering

Wilt u een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afsluiten en bij uitkering geen erfbelasting betalen? Dan kan premiesplitsing een interessante oplossing voor u zijn. Premiesplitsing heeft betrekking op de manier waarop u de premie voor de levensverzekering betaalt. Als u dit op de juiste manier regelt, voorkomt u dat een deel van de uitkering voor uw partner op … Read more

Nabestaandenlijfrente

Om het risico op financiële problemen voor uw nabestaanden te verkleinen als u komt te overlijden, kan u een lijfrenteverzekering afsluiten via een verzekeraar of bank. Wanneer u overlijdt, ontvangen uw nabestaanden lijfrente. Doordat zij dan meer financiële middelen tot hun beschikking hebben, kunnen zij het hoofd boven water houden en zich richten op de … Read more

Uitgestelde lijfrente

Komt uw lijfrente binnenkort vrij, maar heeft u daar op dit moment eigenlijk nog geen behoefte aan? Dan kan u gebruikmaken van een uitgestelde lijfrente. Door de lijfrente uitkering uit te stellen, kan u de netto opbrengst maximaliseren en hoeft u er pas gebruik van te maken wanneer uw andere inkomen niet meer hoog genoeg … Read more

Gezondheidsverklaring

Wanneer u een levensverzekering wil afsluiten, is de kans groot dat u wordt gevraagd een gezondheidsverklaring in te vullen. De verzekeraar wil namelijk weten hoe gezond u bent en past de hoogte van de premie daarop aan. Wat wil de verzekeraar van u weten? Wanneer zal u een hogere premie moeten betalen en wanneer juist … Read more

Vrijkomende lijfrente en levensverzekering

Wanneer u een lijfrenteverzekering heeft afgesloten, krijgt u uiteindelijk te maken met vrijkomende lijfrente. De uitkering van deze levensverzekering kan u voor verschillende doeleinden en op verschillende manieren gebruiken. Welke mogelijkheden zijn er? Wat is voor de belasting de meest gunstige manier van uitkeren? Wat is een lijfrenteverzekering? Een lijfrenteverzekering is een vorm van levensverzekering, … Read more

Hypotheek en levensverzekering

Gaat u een huis kopen met uw partner en vraagt u daarvoor een hypotheek aan? Dan kan het zijn dat de hypotheekverstrekker u verplicht stelt een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten. Een hypotheek en levensverzekering gaan namelijk vaak hand in hand. Met deze verzekering wordt het risico op het niet kunnen aflossen van de hypotheek … Read more

Pensioen en levensverzekering

Het pensioen en een levensverzekering zijn sterk met elkaar verbonden. In Nederland ontvangt iedereen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd een AOW-uitkering. Daarnaast bouwen veel mensen collectief pensioen op via hun werkgever. De werkgever kan dit bij een verzekeraar onderbrengen. Bij elkaar opgeteld kan u echter een pensioengat hebben. Dan heeft u te weinig inkomen en moet … Read more