Voogdijverzekering

Voogdijverzekering

De voogdijverzekering is over het algemeen niet zo bekend, maar daarom niet minder interessant. Het is een verzekering die uitkomst kan bieden op het moment dat er met u als ouders wat gebeurt, waardoor een voogd verder voor de kinderen zal moeten zorgen. Het is verstandig om hier al in een vroeg stadium afspraken over … Read more

Erfrente verzekering

De erfrente verzekering zorgt voor een aanvulling op het inkomen van uw nabestaande(n), op het moment dat u vroegtijdig komt te overlijden. Bent u verantwoordelijk voor een groot deel van het inkomen en is uw nabestaandenpensioen onvoldoende hoog om in het levensonderhoud van bijvoorbeeld uw partner en kinderen te voorzien? Dan is het de moeite … Read more

Erfbelastingverzekering

Denkt u na over een erfbelastingverzekering? Dit is een relatief onbekende verzekering, vooral in Nederland. Het is in België een stuk gebruikelijker om deze af te sluiten. U zorgt er met deze verzekering voor dat uw nabestaanden niet ineens te maken krijgen met erfbelasting, op het moment dat u komt te overlijden na het doen … Read more

Successierechtenverzekering

Wilt u gebruik maken van een successierechtenverzekering? Dit is een type dekking dat we vooral in België veel zien. U kunt hier gebruik van maken om de schenkbelasting te ontlopen, wanneer een schenker binnen een periode van 3 jaar na de gift komt te overlijden. Normaal gesproken dient u daar dan alsnog kosten voor te … Read more

Uitvaartverzekering in geld

Wilt u gebruik maken van een uitvaartverzekering in geld, die we ook wel een kapitaalverzekering voor uw uitvaart noemen? In dat geval maakt u gebruik van het alternatief voor de natura uitvaartverzekering, waarmee u ervoor zorgt dat er een bedrag beschikbaar komt voor uw nabestaanden. Zij kunnen de uitvaartverzekering in geld gebruiken om uw uitvaart … Read more

Uitvaartverzekering in natura

De uitvaartverzekering in natura vormt een populaire vorm van de uitvaartverzekering. Houd er rekening mee dat de verzekering zowel voor- als nadelen met zich meebrengt. Het is verstandig om deze tegen elkaar af te wegen, zodat u een goede keuze kunt maken. Vergelijk de uitvaartverzekering in natura in ieder geval met de kapitaal uitvaartverzekering, het … Read more

Begrafenisverzekering

Wilt u gebruik maken van een begrafenisverzekering? Het is verstandig om u goed te verdiepen in de verschillende varianten, of zelfs na te denken over de mogelijkheid om zelf voor uw uitvaart te sparen. Op het moment dat u gebruik maakt van een begrafenisverzekering betaalt u maandelijks of per kwartaal een bepaalde premie. De verzekeraar … Read more

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering past uitstekend bij bijvoorbeeld een lineair dalende hypotheek, waarmee u ervoor kunt zorgen dat de uitstaande schuld ieder jaar met eenzelfde bedrag af zal nemen. Ook de rente die u betaalt neemt af, waardoor de bruto en netto maandlasten dalen. Dankzij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering zal ook de premie voor deze … Read more

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Wilt u een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering? Het is over het algemeen verstandig om dit product te koppelen aan een hypotheekschuld met een zelfde afbouw. Het is sinds 1 januari 2013 verplicht om een lineaire of een annuïtaire hypotheek af te sluiten om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Het is wat dat betreft niet vreemd … Read more

Dalende overlijdensrisicoverzekering

Denkt u er over om een dalende overlijdensrisicoverzekering? U kiest dan voor een verzekering waarvan het verzekerde bedrag steeds een beetje verder af zal nemen. Hier staat aan de andere kant tegenover dat u steeds minder premie gaat betalen. Wat dat betreft is het interessant om de dalende overlijdensrisicoverzekering in ieder geval te vergelijken met … Read more