Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Wilt u een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering? Het is over het algemeen verstandig om dit product te koppelen aan een hypotheekschuld met een zelfde afbouw. Het is sinds 1 januari 2013 verplicht om een lineaire of een annuïtaire hypotheek af te sluiten om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Het is wat dat betreft niet vreemd dat ook de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering de laatste tijd flink aan populariteit heeft weten te winnen, al is dit natuurlijk slechts een van de dalende overlijdensrisicoverzekeringen die er zijn.

U kunt een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering afsluiten op het moment dat u het verzekerde bedrag tijdens de eerste jaren grotendeels in tact wilt houden, om deze vervolgens sneller af te laten bouwen naar uiteindelijk een waarde van €0 aan het eind van de looptijd. Het percentage waarmee u de dekking laat dalen is bepalend voor de ontwikkeling van de dekking vanuit de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering. Des te hoger u het percentage kiest, des te langer er sprake zal zijn van een hoge dekking tijdens de eerste jaren en des te sneller de dekking vervolgens af zal bouwen binnen de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering.

Wanneer sluit u een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering af?

De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering kunt u onder andere gebruiken op het moment dat u een dergelijke hypotheek afsluit. U betaalt in dat geval een vaste bruto maandlast, al bestaat deze uit een deel rente en een deel aflossing. Het deel rente wordt iedere maand een stukje kleiner, terwijl het deel aflossing aan de andere kant zal groeien. Dit zorgt ervoor dat de hypotheekschuld steeds sneller af zal bouwen. U kunt het verzekerde bedrag vanuit uw overlijdensrisicoverzekering hier op een mooie manier aan koppelen door gebruik te maken van de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering. Uiteraard is deze vorm van dekking ook geschikt voor andere kredieten met een vergelijkbare afbouw.

Houd er rekening mee dat u de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering in principe alleen kunt gebruiken om een annuïtair dalende schuld af te lossen, het is niet verstandig om hiervan gebruik te maken indien het een inkomensvoorziening voor uw nabestaanden betreft. Het is in dat geval lastig om nu al in te schatten of uw nabestaanden daadwerkelijk de behoefte hebben aan een kleinere uitkering, op het moment dat u op latere leeftijd komt te overlijden. Het is in dat geval verstandig om goed te kijken naar de alternatieven die er beschikbaar zijn voor de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering.

U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. In dat geval betaalt u tijdens de gehele looptijd hetzelfde bedrag aan premie en zorgt u er daarmee voor dat ook de dekking zowel tijdens het eerste als het laatste jaar even hoog zal zijn.

U kunt de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering in theorie gebruiken als aanvulling op het inkomen van uw nabestaanden, voor de kosten van de studie van uw kinderen, of voor het opkopen van uw aandelen door bijvoorbeeld een compagnon. Houd er rekening mee dat de dalende verzekerde waarde in een aantal van deze gevallen tot vervelende problemen kan leiden.

Premieverloop van de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Ondanks de dalende verzekerde waarde van de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering betaalt u toch tijdens de gehele looptijd een vaste premie. Dat heeft te maken met het feit dat de verzekeraar het risico op overlijden door de jaren heen berekent en dit vergelijkt met de verzekerde waarde die daar op dat moment tegenover staat. Op die manier is het mogelijk om een totaal risico te bepalen en daar een bepaald bedrag aan kosten aan te koppelen. De verzekeraar zal deze kosten over de volledige looptijd uitsmeren. In sommige gevallen is de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering de laatste jaren van de dekking premievrij, omdat het uit te keren bedrag dan flink is teruggelopen.

De verzekeraar kan de premie voor uw annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering eventueel tussentijds wijzigen, op basis van een En Bloc clausule. Het is verstandig om daar goed naar te kijken, aangezien lang niet alle verzekeraars hier gebruik van maken en het interessant is om daar van weg te blijven. Deze clausule geeft de verzekeraar het recht om de premie aan te passen, wanneer bijvoorbeeld het risico oploopt of de kosten stijgen. Overstappen naar een andere annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is over het algemeen niet zo gemakkelijk, waardoor het verstandig is om hier goed op te letten.

Voorbeeld van een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Stel dat u op dit moment 36 jaar oud bent en u graag gebruik wilt maken van een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering. U sluit een hypotheek af met uw partner en u wilt ervoor zorgen dat er slechts 50% van de maandlast overblijft op het moment dat u vroegtijdig komt te overlijden. Bij een hypotheek van €200.000 kunt u dan besluiten om een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering ter waarde van €100.000 af te sluiten. Kies het annuïteitenpercentage op basis van de daling van uw hypotheek, bijvoorbeeld op 6% per jaar.

Indien u op 58-jarige leeftijd komt te overlijden zal de verzekeraar een deel van het verzekerde bedrag uitkeren. De hypotheek van €200.000 is inmiddels flink geslonken, aangezien u tijdens de looptijd aflossingen heeft gedaan. Dit betekent dat 50% van de hypotheekschuld inmiddels gelijk is aan een kleiner bedrag en het niet nodig is om het oorspronkelijke verzekerde bedrag uit te keren. Op die manier zal de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering bijvoorbeeld een bedrag van €33.000 uitkeren, afhankelijk van de daling van de verzekerde waarde waarvan sprake is. Dit zorgt ervoor dat uw nabestaande nog maar de helft van de maandlast hoeft te betalen, na aflossing van de helft van de openstaande hypotheekschuld.

Premie in de praktijk

De premie van de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering blijft tijdens de gehele looptijd gelijk. Het is echter verstandig om goed te kijken naar de verzekerde waarde en dit bijvoorbeeld te vergelijken met die van de lineaire hypotheek. Het valt op dat de verzekerde waarde na 11 jaar nog zo’n 80 – 85% van het totaal bedraagt, op basis van het percentage dat u kiest. Pas na ongeveer 21 jaar is er sprake van 50 – 55% van de waarde en loopt de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering dus hard terug. Tot op dat moment kunt u rekenen op een behoorlijke uitkering bij overlijden.