Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

annuitair dalende orv

Overweegt u een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten? Neem dan ook zeker de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering in overweging. Bij deze levensverzekering neemt de dekking gedurende de looptijd steeds meer af. Wat houdt een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering in en wanneer kan u het best voor de verzekeringsvorm gaan?

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een levensverzekering waarmee u uw nabestaanden beschermt tegen financiële problemen door uw overlijden. U sluit deze verzekering af om ervoor te zorgen dat uw nabestaanden een uitkering ontvangen in het geval u komt te overlijden. Hiervoor betaalt u periodiek een premie. De ORV heeft een looptijd en stopt wanneer deze is verstreken. Daarna bent u niet meer gedekt en ontvangen uw nabestaanden geen uitkering meer zodra u komt te overlijden.

De overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten om een hypotheekschuld af te dekken. Hiermee kan de hypotheekschuld nog steeds worden afbetaald als u komt te overlijden en uw partner de volledige last niet kan dragen. De verzekeraar neemt het afgesproken deel namelijk over middels een eenmalige uitkering die is bedoeld voor de hypotheekaflossing.

Er zijn drie verschillende vormen van een overlijdensrisicoverzekering:

Als u een overlijdensrisicoverzekering gaat afsluiten, is het goed om deze verschillende vormen met elkaar te vergelijken. In dit artikel wordt alleen de annuïtair dalende ORV besproken. Aan de hand daarvan kan u bepalen of deze vorm geschikt is voor uw persoonlijke situatie en voorkeuren.

Nog geen Overlijdensrisicoverzekering?

centraal beheer
  • Meest gekozen
  • Al vanaf een paar euro per maand
  • Korting voor niet-rokers

Wat is een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering?

Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is een ORV met een dalende dekking. Het verzekerd bedrag neemt de eerste paar jaren van de verzekering miniem af. Dit betekent dat uw nabestaanden dan de totale uitkering of een groot deel ervan ontvangen als u komt te overlijden. Aan het einde van de looptijd neemt het verzekerd bedrag juist sterk af en ontvangen uw nabestaanden een stuk minder geld. Uiteindelijk komt u uit op een waarde van € 0,00. De verzekering is dan gestopt en uw nabestaanden ontvangen geen eenmalige uitkering meer als u komt te overlijden.

Voor de overlijdensrisicoverzekering betaalt u premie. Bij de annuïtaire ORV blijft uw premie, in tegenstelling tot de dekking, de gehele looptijd gelijk. Voor de premie werkt de verzekeraar met een gemiddelde. Deze wordt gebaseerd op het risico op overlijden en het risico op uitkeren. Hoe jonger u bent, hoe kleiner dit risico is. Aan het einde van de verzekering is de kans daarom groter dat de verzekeraar moet uitkeren, maar het bedrag is dan ook sterk gedaald. Uiteindelijk betaalt u hierdoor een relatief lage vaste premie.

Premie en en-bloc clausule

Bij deze verzekeringsvorm betaalt u dus gedurende de hele looptijd hetzelfde bedrag aan premie. Deze loopt niet op en kan ook niet dalen. Er is echter wel een uitzondering. Als in de polis een en-bloc clausule is opgenomen, heeft de verzekeraar wel de mogelijkheid de premie te veranderen. Dit kan de verzekeraar doen wanneer het risico oploopt of de kosten stijgen. U heeft dan de mogelijkheid om over te stappen naar een andere verzekeraar, maar vaak is dit niet eenvoudig en het is ook niet altijd voordelig.

Waarom een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

U kan verschillende redenen hebben om een annuïtaire overlijdensrisicoverzekering af te sluiten:

  • U heeft een annuïteitenhypotheek
  • U heeft een andere lopende schuld die eerst langzaam en dan snel wordt afgelost

Annuïteitenhypotheek

Heeft u een annuïteitenhypotheek afgesloten om samen met uw partner een huis te kunnen kopen? Dan is het verstandig daarbij een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten die ook annuïtair dalend is. Zo bent u gedurende de hypotheekaflossing naar verhouding gedekt.

Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u aan het begin een groot deel aan rente en is het aflossingsdeel klein. Aan het einde van de looptijd is juist het rentedeel klein en het aflossingsdeel groot. De samenstelling van het bedrag dat u maandelijks aan de hypotheekverstrekker betaalt verandert daardoor maandelijks. Het is verstandig uw overlijdensrisicoverzekering hierop aan te sluiten.

Als u een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering afsluit, geeft uw verzekeraar u vaak de mogelijkheid om zelf het percentage te kiezen waarmee uw uitkering afloopt. U kan dan kiezen voor het exacte percentage dat ook wordt gebruikt voor uw hypotheekaflossing. Dit betekent dat de dekking en aflossing gelijk aan elkaar lopen.

Voorbeeld van een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Stel dat u op dit moment 36 jaar oud bent en samen met uw partner een annuïteitenhypotheek heeft afgesloten. Hierbij wil u graag een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering afsluiten om ervoor te zorgen dat slechts 50% van de maandlasten overblijft op het moment dat u vroeg komt te overlijden en uw partner verantwoordelijk wordt voor de gehele aflossing.

Bij een hypotheek van € 200.000 kiest u dan voor een annuïtair dalende ORV ter waarde van € 100.000. Het percentage waarmee de hypotheek daalt is 6%. U kiest dan voor een overlijdensrisicoverzekering met hetzelfde percentage daling, zodat het verzekerd bedrag daalt naar verhouding.

U overlijdt op 58-jarige leeftijd. De verzekeraar zal dan een deel van het verzekerde bedrag uitkeren. Dit bedrag ligt dan een stuk lager, omdat 50% van de hypotheekschuld inmiddels gelijk staat aan een kleiner bedrag dan aan het begin. Middels een eenmalige uitkering die in verhouding staat met de hypotheekaflossing hoeft uw partner alleen nog de eigen helft van de maandlast te betalen.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering vs. gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Voordat u een overlijdensrisicoverzekering afgesloten heeft, is het goed om de verschillende vormen met elkaar te vergelijken. Een ORV die annuïtair dalend is, is in principe alleen geschikt in combinatie met een annuïteitenhypotheek. Als uw openstaande hypotheekschuld gelijkmatig afneemt, kan u wellicht beter kijken naar een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering.

Bij geheel andere doeleinden is het verstandig te kijken naar een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. Daarbij blijft de dekking gedurende de hele looptijd gelijk, zodat uw nabestaanden altijd dezelfde uitkering ontvangen. Het maakt niet uit of u vroeg of laat sterft. Dit kan handig zijn wanneer u een aflossingsvrije hypotheek heeft of de verzekering wil gebruiken om een extra inkomen voor u nabestaanden op te bouwen. Een annuïtair dalende ORV is dan minder geschikt, omdat uw nabestaanden wellicht geen baat hebben bij een lagere uitkering aan het einde van de looptijd.

Nog geen Overlijdensrisicoverzekering?

Bied financiële bescherming aan uw nabestaanden in het geval van overlijden. Vergelijk en sluit af.

Veelgestelde vragen

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht?

Nee, een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht. Ook niet als u een hypotheek afsluit. Het kan echter wel zijn dat de verzekeraar eist dat u een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Als dat zo is, kan u daar niet terecht zonder één van de drie vormen uit te kiezen. Wil u dit niet? Dan kan u op zoek gaan naar een hypotheekverstrekker die dit niet verplicht.

Welke overlijdensrisicoverzekeringen zijn er in Nederland?

In Nederland kan je kiezen uit drie verschillende varianten ORV’s. Er zijn twee dalende overlijdensrisicoverzekeringen: de lineaire en de annuïtaire. Daarbij neemt de dekking af in verhouding tot de openstaande hypotheekschuld. Daarnaast is er ook de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering, waarmee u gedurende de hele looptijd altijd hetzelfde bedrag ontvangt.

Wat is het verschil tussen een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering en een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering?

Bij beide verzekering betaalt u periodiek dezelfde premie. Deze daalt niet en neemt ook niet toe gedurende de looptijd. De dekking van de lineair dalende verzekering neemt daarnaast gelijkmatig af, net als een lineaire hypotheek. De annuïtaire verzekering loopt niet gelijkmatig af, maar aan het begin juist langzaam en later snel. Deze past het best bij een annuïteitenhypotheek.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

  • Rijksoverheid
  • Consumentenbond
  • Wijzer in Geldzaken
  • Websites van Verzekeraars