Levensverzekering afsluiten?

Denkt u na over het afsluiten van een levensverzekering? Het is een polis die draait om uw leven, maar ook uit kan keren op het moment dat u komt te overlijden. De levensverzekering is de overkoepelende term voor de volgende verzekeringen:

Overlijdensrisico

Uitvaartverzekering

Kapitaalverzekering

Lijfrenteverzekering

Bekijk de meest gekozen →

Meest gekozen

NN Overlijdensrisicoverzekering

  • Korting voor niet-rokers
  • Snelle acceptatie (binnen een dag)

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een overeenkomst tussen een verzekeraar en een persoon waarbij de verzekeraar een geldbedrag uitkeert bij overlijden of na een bepaalde periode. Dit kan dienen als financiële zekerheid voor nabestaanden of als spaarpot voor later.

  • Financiële zekerheid voor nabestaanden
  • Belastingvoordeel
  • Extra inkomen of spaarpot

Bekijk de meest gekozen →

Ga direct naar…

Premie Berekenen → Hypotheek → Afkopen → Opzeggen →

Welke levensverzekeringen zijn er?

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen. De meest gekozen levensverzekeringen zijn:

Overlijdensrisico

Uitvaartverzekering

Kapitaalverzekering

Lijfrenteverzekering

Naast de hierboven genoemde verzekeringen worden ook pensioentegoeden, speciale spaarrekeningen en beleggersrekeningen wel eens aangeduid als levensverzekering. Het is wat dat betreft niet mogelijk om puur een ‘levensverzekering’ af te sluiten, u zal in dat geval een keuze moeten maken voor een van de genoemde type polissen. U kunt het type polis afsluiten op basis van het doel dat u voor ogen heeft met de levensverzekering. Wilt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw schuld netjes wordt afbetaald wanneer u komt te overlijden of u de kosten voor uw begrafenis niet naar uw nabestaanden hoeft door te schuiven? Wilt u aan de andere kant wellicht een eigen aanvullend pensioen opbouwen (let op uw jaarruimte), of zorgen voor een eenmalige uitkering op het moment dat u een bepaalde leeftijd bereikt? Wilt u zelf sparen voor uw pensioen, of beleggen voor de aflossing van uw hypotheek? In al die gevallen kunt u gebruik maken van een van de genoemde vormen van een levensverzekering. Naast de verschillende vormen zou natuurlijk ook de focus kunnen liggen op een goedkope levensverzekering of zelfs de goedkoopste levensverzekering. De ene verzekering is echter de andere niet en dus zal ook voor de verschillende verzekeringen de premie variëren.

Uitvaartverzekering; levensverzekering voor uitvaart

Een tweede type levensverzekering die veel mensen afsluiten is de uitvaartverzekering. Dit is een dekking die ervoor zorgt dat u de kosten voor uw uitvaart door een verzekeraar kunt laten betalen. U sluit op een willekeurige leeftijd een uitvaartverzekering af (het liefst zo jong mogelijk), om vanaf dat moment te sparen voor uw uiteindelijke uitvaart. U doet dit echter niet op een spaarrekening, maar u betaalt premie aan de verzekeraar. De verzekeraar verzamelt de premies en zal deze gunstig proberen te beleggen, om uiteindelijk tot een zo hoog mogelijke uitkering te kunnen komen.

De uitvaartverzekering of de begrafenisverzekering kennen we veelal niet als levensverzekering, maar is een van de soorten verzekeringen die uit zal keren op het moment dat u komt te overlijden. Stel dat u geen uitvaartverzekering afsluit en u te weinig spaargeld heeft, dan zullen uw nabestaanden moeten opdraaien voor de kosten van de uitvaart, indien ze op een waardige manier afscheid van u willen nemen. U kunt dit voorkomen door tijdig een uitvaartverzekering af te sluiten. Deze levensverzekering afsluiten kost u maximaal een paar euro per maand, zeker wanneer u deze al op jonge leeftijd (vanaf 25 jaar) afsluit. Echter kan het – ongeacht welke leeftijd u heeft – wel noodzakelijk zijn dat u in goede gezondheid verkeert voor de verzekeraar. U moet in veel gevallen dan ook een verklaring met betrekking tot uw gezondheid invullen als u de verzekering wilt afsluiten.

Uiteraard heeft u de keuze uit verschillende soorten uitvaartverzekeringen. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een natura uitvaartverzekering waarmee u de verzekeraar de kosten van de uitvaart direct aan de uitvaartondernemer laat betalen, maar u kunt tevens gebruik maken van een kapitaalverzekering. In dat geval zal de verzekeraar uw nabestaanden een bepaald bedrag van de levensverzekering uitkeren, dat zij kunnen gebruiken om de kosten van de uitvaart te betalen. Binnen de natura uitvaartverzekering of levensverzekering kunt u zelf bepalen of u gebruik wenst te maken van een duurdere kist, een extra volgauto of meer rouwkaarten. De verzekeraar zal u op basis van uw wensen een bepaalde premie in rekening brengen voor de uitvaartverzekering of levensverzekering bij het afsluiten ervan. Een levensverzekering afkopen waar het de uitvaartverzekering of begrafenisverzekering betreft kan ook, maar om te zien hoe dit specifiek in z’n werk gaat bij verzekeraars is het het best om hiervoor de polis van de verzekeraar erop na te slaan.

Overlijdensrisicoverzekering; levensverzekering voor risico op overlijden

De overlijdensrisicoverzekering kennen we over het algemeen vooral van het afsluiten van een hypotheek. Verschillende banken stellen het verplicht om deze verzekering te gaan afsluiten op het moment dat u van plan bent samen met uw partner een woning te kopen. U sluit deze levensverzekering dan af, om te voorkomen dat er een schuld open blijft staan op het moment dat een van de beide partners komt te overlijden. U kiest met een overlijdensrisicoverzekering voor een levensverzekering die uit zal keren op het moment dat u komt te overlijden.

De overlijdensrisicoverzekering sluit u altijd op uw partner af (en eventueel ook andersom). U kunt deze levensverzekering gebruiken om de schuld af te laten betalen, op het moment dat u komt te overlijden. Stel dat u een woning koopt ter waarde van €220.000 en u daarvoor een hypotheek afsluit van €200.000. U bent in gemeenschap van goederen getrouwd en u draagt beiden ongeveer de helft bij aan de totale hypotheeklast. Op het moment dat u of uw partner komt te overlijden is de kans groot dat de ander niet de totale hypotheeklast kan betalen. U kunt dan een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, bijvoorbeeld ter waarde van 50% van de totale hypotheekschuld. Indien u of uw partner dan komt te overlijden zal de verzekeraar 50% van de hypotheekschuld aflossen, zodat de andere helft overblijft. Dat is de helft waar u of uw partner al verantwoordelijk voor was, waardoor u financieel niet in de problemen komt. Een levensverzekering afsluiten kan er bij overlijden op die manier voor zorgen dat een openstaande schuld wordt afgelost, zodat anderen daar niet voor verantwoordelijk worden.

Uiteraard kunt u een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering ook voor andere schulden afsluiten. U kunt er in principe iedere schuld die u aangaat met afdekken. Het is echter van belang om bij uzelf na te gaan of het de moeite en de premie (kosten) waard is om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Met name kleinere kredieten kunt u vaak afbetalen met de verkoop van uw woning, of kunnen nabestaanden eventueel op zich nemen. Het is wat dat betreft vooral verstandig om een levensverzekering af te sluiten op het moment dat er sprake is van een grote schuld, waar u anderen liever niet zomaar mee op wenst te zadelen. Alhoewel een levensverzekering opzeggen niet vaak voorkomt kan het wel zo zijn dat u dit overweegt, maar wellicht dat u dan toch eerder overstappen gaat overwegen, om zo in elk geval de voordelen van een dergelijke verzekering te kunnen behouden.

Kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering

Daarnaast bestaan er verschillende levensverzekeringen die uitkeren terwijl u nog leeft, in plaats van na uw overlijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kapitaalverzekering of de lijfrenteverzekering. De kapitaalverzekering en de lijfrenteverzekering werken eigenlijk op een vergelijkbare manier als de uitvaartverzekering, al legt u in dit geval premie in om daar nog bij leven gebruik van te maken. U betaalt bijvoorbeeld maandelijks premie, om op uw 65ste jaar gebruik te kunnen maken van een aanvullend pensioen. U kunt aan de hand van uw jaarruimte bepalen of er sprake is van een pensioengat, dat u kunt dichten door bijvoorbeeld gebruik te maken van een kapitaalverzekering of een lijfrentepolis.

Een kapitaalverzekering zal eenmalig uitkeren, op het moment dat u de afgesproken leeftijd bereikt. De lijfrentepolis zal iedere maand, of ieder jaar, een bepaald bedrag uit gaan keren. U kunt de lijfrenteverzekering goed gebruiken als een aanvulling op uw pensioen, vooral wanneer er sprake is van een pensioengat. U zorgt er met de levensverzekeringen als het ware voor dat u geld achter de hand kunt houden, dat u op een later moment in kunt zetten. U bepaalt in principe zelf hoeveel premie u in wilt leggen voor de levensverzekering, afhankelijk van het bedrag dat u op termijn uit wilt laten keren. Des te meer u tijdens uw jongere jaren opzij kunt zetten, des te hoger de uitkering uiteindelijk zal zijn. U kunt voordat u een levensverzekering afsluit berekenen wat u uiteindelijk uit kunt laten keren aan het bedrag aan lijfrente bij uw levensverzekering, op basis van het bedrag dat u inlegt. Het is op die manier mogelijk om de levensverzekering als het ware vast in te schatten en te simuleren, zodat u bij het afsluiten het verloop van de verzekering goed kent. U zorgt er op die wijze voor dat u goed weet wat u hiervan kunt verwachten en dat u zelf in kunt schatten of het verstandig is om een levensverzekering af te sluiten.

Gemengde levensverzekering

Zoekt u naar een levensverzekering die zowel bij leven als na overlijden uit zal keren? Ga dan op zoek naar een gemengde levensverzekering. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een levensverzekering die in principe uit zal keren op het moment dat u 65 jaar wordt, of dat doet nadat u bent komen te overlijden. U kunt er op die manier voor zorgen dat de betaalde premie niet verloren zal gaan. Houd er rekening mee dat een gemengde verzekering over het algemeen iets minder op zal leveren dan wanneer u kiest voor een reguliere levensverzekering afsluiten.

Dit heeft te maken met het feit dat een gemengde levensverzekering meer zekerheid te bieden heeft dan een reguliere levensverzekering. Stel dat u een reguliere levensverzekering afsluit die uitkeert bij 65 jaar, dan zal de verzekeraar te maken krijgen met mensen die voor die tijd komen te overlijden. Dat betekent dat er meer geld beschikbaar is voor de anderen die wel gebruik kunnen gaan maken van de uitkering. Wat dat betreft is het verstandig om een levensverzekering vooraf te berekenen, om na te gaan of het verstandig is om een reguliere of een gemengde levensverzekering af te sluiten.

Levensverzekering; Pensioen, sparen en beleggen

Tenslotte worden ook producten op het gebied van sparen, pensioen en beleggen wel eens geschaard onder die van de levensverzekering. Dit heeft vooral te maken met het feit dat u kapitaal op probeert te bouwen, om daar op een later moment of na overlijden gebruik van te kunnen maken. Het grote verschil is echter dat u kunt sparen of beleggen, zonder dat u het risico loopt dat het product uiteindelijk niet uit zal keren. Anders dan wanneer u premie betaalt voor een levensverzekering bent u volledig eigenaar van de ‘premie’ die u inlegt op een spaar- of beleggingsrekening. In het geval van een pensioen werkt dit uiteraard anders dan bij het afsluiten van een levensverzekering het geval is.