Lijfrenteverzekering

De lijfrenteverzekering kunt u gebruiken om wat extra inkomen voor uw oude dag te garanderen, of ervoor te zorgen dat uw nabestaanden kunnen rekenen op een inkomen op het moment dat u komt te overlijden. Het doel dat u kiest kunt u later bepalen, u gebruikt de lijfrenteverzekering om het geld bij elkaar te sparen, door iedere maand een bepaald bedrag aan premie aan de verzekeraar af te dragen.

Een verzekeraar waar u een lijfrenteverzekering afsluit zal iedere maand een bepaald bedrag aan premie bij u innen. U betaalt dit bedrag, tot aan het moment dat de lijfrenteverzekering af zal lopen. U spreekt samen met de verzekeraar een einddatum af, bijvoorbeeld het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt. Houd er rekening mee dat u een toegelaten verzekeraar uit dient te kiezen, met een accreditatie door de Belastingdienst. In principe behoren alle grote verzekeraars in Nederland hiertoe, waardoor u daar een lijfrenteverzekering en u op die manier voldoet aan de fiscale regels vanuit de Belastingdienst.

Sparen voor uw oude dag

U kunt de lijfrenteverzekering gebruiken om te sparen voor uw oude dag, zonder dat er sprake zal zijn van een spaarrekening die u zelf in uw bezit heeft. In plaats daarvan bouwt u rechten op bij een verzekeraar. U legt iedere maand een bepaald bedrag aan premie in voor de lijfrenteverzekering. De verzekeraar zal deze bedragen gebruiken om het kapitaal dat zij in hun bezit hebben te beleggen. Slaagt de verzekeraar erin een positief rendement te maken? Dan kunt u rekenen op een hoger beschikbaar bedrag. U geeft de verzekeraar als het ware de premie in handen, zodat zij een optimaal kapitaal voor u kunnen creëren.

Houd er rekening mee dat de lijfrenteverzekering ook kosten met zich mee zal brengen, iets dat met name in het verleden nog wel eens tot problemen en verrassingen leidde. Verzekeraars zijn in principe vrij in het berekenen van kosten. In het verleden liepen de kosten met vergelijkbare producten echter wel eens zo hoog op dat er nauwelijks sprake was van een kapitaal dat opbouwde. Wilt u een lijfrenteverzekering of levensverzekering afsluiten? Kijk dan dus goed naar de kosten die de verzekeraar u in rekening zal brengen, om na te gaan of u voldoende kapitaal opbouwt en de verzekering daadwerkelijk wat op zal leveren.

Extra inkomen of pensioentekort

U kunt de lijfrenteverzekering gebruiken om wat extra inkomen voor later op te bouwen, waar u bijvoorbeeld gebruik van kunt maken tijdens uw pensioen. U krijgt vanaf de AOW-leeftijd in ieder geval een AOW-uitkering van de overheid. U kunt dit eventueel aan laten vullen met een pensioen vanuit uw werkgever, op basis van de rechten die u tijdens uw werkzame leven heeft opgebouwd. Als derde onderdeel kunt u daar het inkomen vanuit een lijfrenteverzekering aan toevoegen, door op het moment dat u de einddatum bereikt een lijfrente-uitkering aan te kopen, of te kiezen voor een recht op uitkering in termijnen.

Heeft u een pensioentekort? Dan kunt u de lijfrenteverzekering zelfs gebruiken om op een fiscaal aantrekkelijke manier stortingen te doen. U mag er met dit product dan voor zorgen dat u binnen uw jaarruimte extra pensioen opbouwt, naast de rechten waar u via uw werkgever op kunt rekenen. Op die manier is het mogelijk om een pensioengat te dichten en er vanaf uw pensioenleeftijd voor te zorgen dat u dankzij de lijfrenteverzekering toch een aantrekkelijk bedrag per jaar ontvangt, waarmee u goed uit de voeten kunt tijdens uw oude dag.

Aankoop van lijfrente-uitkering

Op het moment dat de lijfrenteverzekering afloopt heeft u in principe twee verschillende mogelijkheden. U kunt er allereerst voor kiezen om een lijfrente-uitkering aan te kopen. U heeft dan de keuze uit drie verschillende varianten:

  • Oudedagslijfrente
  • Nabestaandenlijfrente
  • Tijdelijke oudedagslijfrente

In het eerste geval krijgt u vanaf het moment van ingaan tot aan uw overlijden iedere maand een bepaald bedrag uitgekeerd, afhankelijk van het bedrag dat u met de lijfrenteverzekering heeft opgebouwd. De verzekeraar neemt in dit geval het risico dat u zeer lang zal leven, maar heeft voordeel op het moment dat u vroegtijdig komt te overlijden.

Kiest u voor een nabestaandenlijfrente? Dan gebruikt u de lijfrenteverzekering om uw nabestaanden voldoende inkomen na te laten, op het moment dat u komt te overlijden. Dat is vooral interessant wanneer u de hoofdkostwinnaar bent en u wilt voorkomen dat zij in de problemen komen wanneer u weg mocht vallen. U spaart dan als het ware om uw nabestaanden ook na u overlijden financieel bij te kunnen staan. Ten derde kunt u gebruik maken van de tijdelijke oudedagslijfrente. In dat geval spreekt u met de verzekeraar een bepaald aantal jaren af (minimaal 5), waarover het kapitaal uit de lijfrenteverzekering verdeeld zal worden. Houd er rekening mee dat de uitkering ieder jaar even groot dient te zijn en de periode tussen de uitkeringen gelijk aan elkaar dient te zijn.

Aankoop van recht op uitkering in termijnen

U kunt er in plaats daarvan ook voor kiezen om gebruik te maken van een recht op uitkering in termijnen. Dit is vergelijkbaar met een tijdelijke oudedagslijfrente, al maakt u in dit geval gebruik van een bank- of beleggingsinstelling, in plaats van een verzekeraar. Uiteraard dient u ook in dit geval aan enkele voorwaarden te voldoen om het kapitaal uit uw lijfrenteverzekering uit te kunnen laten keren. U kunt deze producten ook aankopen met een kapitaal dat beschikbaar komt uit banksparen.

De voorwaarden waar u aan dient te voldoen bij de uitkering van een lijfrenteverzekering hebben betrekking op de manier van uitkeren. Het is bijvoorbeeld van belang dat iedere uitkering die er plaats zal vinden steeds even hoog is. Daarnaast moet de perioden tussen de termijnen steeds gelijk zijn, om het bedrag gelijkmatig aan u uit te keren. Ten derde mag de periode tussen 2 termijnen niet langer dan 1 jaar zijn. Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan kunt u met uw lijfrenteverzekering een dergelijk product aankopen en ervoor zorgen dat u wat extra inkomen achter de hand heeft op uw oude dag. U kunt natuurlijk ook voor een van de andere levensverzekeringen kiezen indien deze variant u niet veel lijkt. Met een levensverzekering kunt u verschillende richtingen op.